Xem thêm

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát: Hiện thân của lòng từ bi

Phap Ngo Thich
Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, một vị trưởng giả từ hàng ngàn kiếp trước, đã được đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai chỉ dạy và ban phước. Với...

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, một vị trưởng giả từ hàng ngàn kiếp trước, đã được đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai chỉ dạy và ban phước. Với lòng từ bi vô ngần, Ngài đã phát đại nguyện: "Từ nay đến tận đời, tôi sẽ giảng bày phương tiện để giải thoát những chúng sanh tội khổ trong sáu đường, trước khi tự thân chứng thành Phật quả."

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Một lịch sử đầy diệu kỳ

Trong quá khứ, Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Đức Địa Tạng, là con gái của một gia đình dòng dõi Bà-la-môn. Mẹ cô không tin vào nhân quả tội phước và tạo điều ác nghiệp, khi qua đời đã rơi vào cảnh địa ngục. Với lòng hiếu thảo, cô đã tích đức và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ công đức của mình, Đức Phật Giác Hoa đã thông báo rằng mẹ cô đã được giải thoát và về cõi trời. Vui mừng trước tin tức này, cô đã nguyện cứu giúp những chúng sanh mắc phải tội khổ.

Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại

Trong một kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Đức Địa Tạng là một vị vua từ bi nhưng chúng sanh tạo điều ác nghiệp. Vị vua hiền đức này đã phát nguyện: "Tôi sẽ không thành Phật cho đến khi tất cả chúng sanh đều được an vui và giải thoát khỏi tội khổ."

Vị vua từ bi Vị vua từ bi

Trong một kiếp trước đó, thuở đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Đức Địa Tạng là một người con gái tên Quang Mục, có nhiều phước đức. Tuy nhiên, mẹ của Quang Mục lại là người ác độc và tạo ra nhiều ác nghiệp. Quang Mục đã tích đức và cầu nguyện, và nhờ đạo A-la-hán, cô được biết rằng mẹ cô đã được giải thoát khỏi địa ngục và chuyển sinh lại trong cõi người, nhưng vẫn phải chịu chất chứa của tội báo. Vì lòng yêu thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã phát nguyện với đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai: "Tôi nguyện cứu giúp tất cả chúng sanh khỏi cảnh tội đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ. Hãy để tất cả họ trở thành Phật, sau đó tôi sẽ chứng thành Chánh Giác."

Quang Mục Quang Mục

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát và tình yêu thương vô bờ

Hình ảnh Đức Địa Tạng Vương Bồ tát luôn sáng trong trong tâm thức của loài người và đặc biệt là những người có trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Họ cùng nhau thắp sáng Đại nguyện, góp phần hòa giải các xung đột, hậu quả của thiên tai và dịch bệnh, đồng hành với câu kinh Phật: "Tâm bình thế giới bình."

Nguồn: giacngo.vn

1