Xem thêm

Cách thờ Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu | Nghi tiết cúng đàn: Tìm hiểu ngay!

Phap Ngo Thich
Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu - Ai là ngài? Trong ngày 18 tháng 7 hàng năm, chúng ta thường tổ chức lễ thờ Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Nhưng bạn đã biết Diêu Trì Kim...

Cách thờ Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu | Nghi tiết cúng đàn

Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu - Ai là ngài?

Trong ngày 18 tháng 7 hàng năm, chúng ta thường tổ chức lễ thờ Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Nhưng bạn đã biết Diêu Trì Kim Mẫu - Phật Mẫu Diêu Trì là ai chưa? Hình tượng này mang ý nghĩa gì? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu là ai?

Để hiểu rõ hơn về cách thờ Mẹ Diêu Trì, chúng ta cần tìm hiểu nguồn gốc của ngài:

 • Kim Mẫu: Được viết tắt từ danh hiệu "Kim Bàn Phật Mẫu", có nghĩa là Đức Phật Mẫu chủ trì tại Kim Bàn, nơi Diêu Trì Cung đặt. Kim Bàn hoặc Kim Bồn là nơi Đức Phật Mẫu chứa các nguyên chất để tạo ra chơn thần cho vạn linh.

 • Kim: Vàng, kim loại quý như vàng, màu vàng, giá trị như vàng, tiền bạc.

 • Mẫu: Mẹ.

Kim Mẫu là danh hiệu viết tắt của "Kim Bàn Phật Mẫu", Đức Đại Từ Mẫu ở cõi thiêng liêng.

Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

Chữ "Trì" có nghĩa là ao nước, hồ nước.

Hai chữ "Diêu Trì" khi kết hợp lại có nghĩa là ao hay hồ nước, trong đó có nhiều ngọc quý báu. Đây là một cảnh trí, một cung điện trên chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), giữa nước An Độ và nước Trung Hoa, gọi là núi Côn Lôn. Ai đã đọc truyện thần tiên sẽ biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và nhiều vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ "Kim" có nghĩa là vàng, cũng như các loại kim khác như bạc, đồng, chì, sắt... thuộc về phương Tây. Theo Bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim được đặt ở ngôi Đoài, và Đoài là Âm kim.

Chữ "Mẫu" có nghĩa là mẹ, là người chủ tể, thuộc về hình tượng. Như cuốn Đạo Đức kinh nói: "Hữu danh, vạn vật chi mẫu.", có nghĩa là chừng Đạo có hình, có tên, nó là mẹ sinh ra vạn vật.

Thường người ta hiểu "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người phụ nữ sinh con, do đó Đức Diêu Trì Kim Mẫu được gọi là Bà Tây Vương Mẫu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về:

 • Cách thờ Bà Chúa Tiên
 • Cách thờ bổn mạng

Cách thờ Mẹ Diêu Trì

Theo đúc kết của Đức Hộ Pháp, chúng ta nên đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương tại Báo Ân Từ theo cách sau:

 1. Trước hết, là chơn dung Đức Phật Mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, tức là con chim loan có màu xanh.

 2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.

 3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 Nữ nhạc theo hầu ĐPM.

 4. Đặt pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bằng hai tay, một cái dĩa nâng lên khỏi đầu, trên dĩa có 4 quả đào Tiên do ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì bên cạnh ĐPM.

 5. Đặt pho tượng Đức Cao Thượng Phẩm quì trước sân Hoa Điện.

Trong bức tượng, chúng ta đắp lên một cảnh chùa cổ tự kiểu xưa, được gọi là Hoa Điện.

Trước đây, ý tưởng là tạo hình Hớn Võ Đế, nhưng vì đời Hớn Võ Đế đã quá xa xôi, và nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn Chung Ly trong Bát Tiên giáng phàm. Nay là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, Bát Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm tướng soái cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức Cao Thượng Phẩm chính là chơn linh Hớn Chung Ly giáng phàm trong kỳ này. Vì vậy, tạo hình Đức Cao Thượng Phẩm thay thế vị trí của Hớn Võ Đế thuận tiện hơn.

Cách thờ Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu | Nghi tiết cúng đàn

Phật Mẫu là người nắm Cơ Sanh hóa, đại diện cho quyền lực Chí Tôn, và cùng hợp tác với Thập Thiên can và Thập nhị Địa chi để tạo ra vạn vật. Nơi Diêu Trì Cung là nơi tạo ra chơn thần và thể xác.

Diêu Trì Cung là một cung điện bằng ngọc diêu nằm bên Ao Thất bửu, điều này không còn xa lạ. Ngọc tượng trưng cho tính quý giá, trong khi Diêu là chất hơi kết tụ thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương đảm nhiệm trọng trách hướng dẫn Giáo hóa, còn ngoài ra còn có nhiều vị Phật trông nom về Phổ độ và Quan Âm Bồ Tát là người đứng đầu.

Với những thông tin chúng tôi chia sẻ trên đây, hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về cách thờ Mẹ Diêu Trì. Hình tượng của Mẹ là biểu tượng vạn hóa không thể tưởng tượng, phù thuộc vào tâm tưởng mỗi người mà Mẹ sẽ hiện hữu theo ý niệm đó, và từ đó mang đến nhiều danh hiệu khác nhau.

Tìm hiểu thêm bài viết:

 • Cách thờ cúng Miếu, Đền, Đình, Chùa chuẩn mà bạn nên biết
 • Cách thờ cúng Ông Tử Vi phù hộ cho gia đình bình an
1