Xem thêm

10 ngày ăn chay trong tháng - Làm thế nào để rèn luyện lòng từ bi và tâm thái thanh tịnh?

Phap Ngo Thich
Ăn chay là gì? Ăn chay, còn được gọi là trai giới hay ăn lạt, là một chế độ ăn uống chỉ sử dụng những thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như trái...

Ăn chay là gì?

Ăn chay, còn được gọi là trai giới hay ăn lạt, là một chế độ ăn uống chỉ sử dụng những thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như trái cây, rau quả, và có thể bao gồm hoặc không bao gồm sữa, trứng, mật ong, bơ, phô mai, kem và đạm váng sữa. Trong ăn chay, không sử dụng thịt (bao gồm thịt đỏ, gia cầm, hải sản và côn trùng) hoặc các sản phẩm từ quá trình giết mổ như chả, giò, mắm, ruốc và thịt hun khói.

10 ngày ăn chay trong tháng là những ngày nào?

Có tất cả 10 ngày trai được chọn trong tháng âm lịch, bao gồm mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Sự lựa chọn này dựa trên một phương pháp mà Đức Chí Tôn ban cho trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ và ứng với 10 ngày đạt Đạo của 10 vị Phật. Dưới đây là danh sách các ngày và vị Phật tương ứng:

 • Ngày mùng 1: Định Quan Phật.
 • Ngày mùng 8: Dược Sư Như Lai.
 • Ngày 14: phổ hiền bồ tát .
 • Ngày 15: A Di Đà Như Lai.
 • Ngày 18: Quan Âm Bồ Tát.
 • Ngày 23: Thế Chí Bồ Tát.
 • Ngày 24: Địa Tạng Vương Bồ Tát.
 • Ngày 28: Tỳ Lư Đà Na Phật.
 • Ngày 29: Dược Dương Bồ Tát.
 • Ngày 30: Thích Ca Như Lai.

Ăn chay tháng 10 ngày bắt nguồn từ đâu?

Phật giáo coi việc ăn chay (lạt, trai giới) là một phương pháp nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng với mọi vật chất xung quanh, đồng thời giảm bớt nghiệp sát sinh và mang lại tâm thái thanh tịnh cho người tu hành.

Có hai hình thức chính của ăn chay, đó là chay trường tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm và chay kỳ phát nguyện ăn chay dựa vào những ngày nhất định trong tháng và trong năm.

Việc tuân thủ số ngày trai giới phụ thuộc vào lòng tin và điều kiện của từng người, Phật giáo không bao giờ ép buộc tín đồ của mình thực hiện điều này. Thực tế, các phật tử thường lên lịch ăn chay 10 ngày trong tháng, còn được gọi là thập trai.

Về nguồn gốc của ăn chay tháng 10 ngày, theo tài liệu Buddhismtoday, trai giới được coi là một pháp môn tu đầu tiên và ăn chay 10 ngày trong tháng giúp nhắc nhở bản thân thường xuyên tu tập, mở rộng lòng từ bi và tránh sát sinh vạn vật để làm thực phẩm cho mình.

Ý nghĩa của ăn chay 10 ngày trong tháng

Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, "Mười ngày trai giới các tội nhóm họp định kỳ nặng nhẹ. Nếu trong 10 ngày này trai đối trước Phật Bồ Tát, tượng của các bậc thần thánh đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện kinh, không chỉ tự mình tiêu tan khỏi nạn mà cả 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc cách xa nhau 100 do tuần (tương đương 4000 dặm) mà không có tai nạn".

Theo đó, 10 ngày ăn chay có ý nghĩa đặc biệt. Việc tuân thủ ăn chay trong 10 ngày này giúp rèn luyện ý chí và tịnh tâm, đồng thời mang lại công đức và sự phát triển cho tâm hồn.

Dưới đây là ý nghĩa của ăn chay trong từng ngày trong tháng:

 • Ngày mùng 1: Trong ngày này, niệm danh hiệu Phật Định Quang giúp tiêu trừ các tội nghiệp chướng.
 • Ngày mùng 8: Ăn chay cùng với việc niệm danh hiệu phật dược sư Như Lai giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng và gia tăng công đức.
 • Ngày 14: Ăn chay kết hợp với việc trì tụng danh hiệu 1000 vị Phật sẽ tiêu trừ các điều ác và phát sinh các điều thiện.
 • Ngày 15: Trong ngày này, A Di Đà Như Lai xuống cõi trần để thăm viếng chúng sinh và dò xét hành vi thiện ác của họ. Việc ăn chay kết hợp với niệm danh hiệu Phật A Di Đà trong ngày này giúp tiêu trừ sát sinh, làm trụi bỏ những suy nghĩ xấu và mang lại niềm vui và sự an lành.
 • Ngày 18: Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát kết hợp với việc ăn chay giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng và gia tăng tuổi thọ.
 • Ngày 23: Trong ngày này, niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát giúp tiêu trừ tội nghiệp chướng và sát sinh.
 • Ngày 24: Khi ăn chay kết hợp với hồi hướng niệm danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na, ta sẽ tiêu trừ tội nghiệp chướng, vượt qua phiền não và gia tăng trí tuệ.
 • Ngày 29: Khi ăn chay và niệm danh hiệu dược vương bồ tát , ta sẽ diệt trừ các tật bệnh và ác nghiệp, đồng thời gia tăng thiện nghiệp.
 • Ngày 30: Khi ăn chay và hồi hướng niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni, ta sẽ tăng trưởng phước đức và tiến tới giác ngộ Bồ Đề.

Hãy cùng chúng tôi thực hành 10 ngày ăn chay trong tháng để rèn luyện lòng từ bi và tinh thần thanh tịnh, mang lại sự an lành và phát triển trong cuộc sống.

1