Ý nghĩa Sắc đẹp của Bản môn Pháp hoa

Phap Ngo Thich
Giới thiệu Pháp hoa đã trở thành một khái niệm quen thuộc với nhiều người, thường được hiểu là những bài kinh Pháp hoa gồm 28 phẩm mà các chùa thường tụng. Tuy nhiên, Bản...

Giới thiệu

Pháp hoa đã trở thành một khái niệm quen thuộc với nhiều người, thường được hiểu là những bài kinh Pháp hoa gồm 28 phẩm mà các chùa thường tụng. Tuy nhiên, Bản môn Pháp hoa không chỉ đơn thuần là 28 phẩm của kinh Pháp hoa, mà còn chứa đựng sự kết hợp từ 28 phẩm của kinh Pháp hoa và tam tạng Thánh giáo của Đức Phật. Điều này đã được xây dựng dựa trên sự hiểu biết của con người.

Tu hành Pháp hoa đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn rộng, bởi chân lý không thể diễn tả hết, chỉ khi đạt đến quả vị Phật, chúng ta mới thật sự hiểu trọn vẹn. Ý này được kinh Pháp hoa diễn tả là duy Phật dữ Phật nãi năng cứu tận chư pháp thật tướng.

Sư phụ Nhật Liên và bổn môn

Người tu hành Pháp hoa cần phải có niềm tin căn bản dựa trên trí tuệ. Ý này được kinh Hoa nghiêm khẳng định rằng niềm tin là mẹ sanh ra công đức, nhưng niềm tin không có trí tuệ chỉ đạo sẽ trở thành mê tín và nặng hơn nữa là cuồng tín dẫn chúng ta đến sai lầm. Niềm tin theo đạo Phật là niềm tin do trí tuệ chỉ đạo, do nhận thức và áp dụng có kết quả tốt đẹp.

Ngài Trí Giả phân giải lý giáo của Phật thành năm thời kỳ: Hoa nghiêm, A-hàm, Phương đẳng, Bát-nhã, Pháp hoa và Niết-bàn. Đây là căn cứ lý thuyết để học và tu. Tuy nhiên, ngài Nhật Liên, người đi sau ngài Trí Giả, nhìn xa hơn và chia Phật giáo thành Tích môn và Bổn môn. Tích môn là căn cứ trên lý thuyết để học và tu theo giáo lý của Phật, trong khi Bổn môn chú trọng nhìn về giáo lý khác, về giáo lý của Phật, và coi đó là cái gốc.

Tu hành đúng cách

Trên bước đường tu, những người tu đông, nhưng chỉ có ít người chứng thực và nhiều người mất phương hướng, lạc vào ngoại đạo và gặp nhiều phiền não. Ngài Nhật Liên cho rằng tu hành phải đi lên, không giậm chân tại chỗ và không đi xuống. Có người mới tu, khỏe mạnh và vui vẻ, nhưng tu sai cách sẽ gây bệnh tật, điên cuồng, hay thậm chí khùng điên. Chẳng hạn, người tu có thể theo cách xuất hồn, nhịn ăn, uống nước lạnh trong một thời gian, nhưng cuối cùng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng và gặp rắc rối.

Chúng ta cần nhớ rằng trong tu hành, không chỉ có chính mình gặp phiền não, mà còn gây phiền não cho người khác. Điều này khiến bạn bè tránh xa chúng ta. Ngài Nhật Liên cũng cảnh báo về việc chỉ tu hành mà không làm gì khác, dẫn đến thất bại trong công việc và khốn khó, nghèo đói trong cuộc sống. Phật không dạy rằng chúng ta chỉ nên tu tại gia, vì chúng ta phải để tâm đến công việc. Tuy nhiên, việc làm cần phải có tâm đến công việc, không ngừng niệm Phật, và đầu óc không nghĩ đến những việc khác. Nếu đầu óc và công việc không tương thích, chắc chắn sẽ thất bại.

Kết luận

Tu hành Pháp hoa không chỉ đơn thuần là việc tu theo kinh Pháp hoa, mà còn là sự kết hợp giữa kinh Pháp hoa và tam tạng Thánh giáo của Đức Phật. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ và sự hiểu biết đúng đắn để áp dụng các pháp học vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần nhớ rằng tu hành là một quá trình không dừng lại, chúng ta phải luôn đi lên và không ngừng cải thiện bản thân. Tu hành đúng cách sẽ giúp chúng ta trở thành những người có trí tuệ, không chỉ trong lý thuyết mà còn trong việc thấy và hiểu thế giới xung quanh.

1