Xem thêm

Văn Tác Bạch Cúng Dường Trường Hạ: Một Nét Đẹp Trong Tâm Đạo

Phap Ngo Thich
Gieo duyên cúng dường trường hạ là một phần không thể thiếu trong tâm đạo vị bền vững của Phật giáo. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm duy trì chánh pháp, thể hiện...

Gieo duyên cúng dường trường hạ là một phần không thể thiếu trong tâm đạo vị bền vững của Phật giáo. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm duy trì chánh pháp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người con Phật đối với Tăng bảo và mang lại cơ hội tốt cho chúng sanh để gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước.

Tác Bạch Cúng Dường Trường Hạ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu văn tác bạch cúng dường trường hạ chuẩn nhất. Đây là bước đầu tiên để thực hiện nghi lễ này.

Kính bạch trên chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, đại đức Tăng và ban chức sự trường hạ chùa... Hôm nay, chúng con có duyên gặp pháp và muốn thực hiện lễ tác bạch. (1 lạy)

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức!

Tại sao lại An Cư Kiết Hạ?

Hàng năm, khi những hàng phượng vĩ khoe sắc dưới những cơn mưa rào tràn về, chúng ta thấy đó là dấu hiệu chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ. Đây cũng là thời điểm chư Tăng Ni vào mùa An Cư Kiết Hạ, tịnh tu đạo nghiệp, theo truyền thống từ thuở xưa.

Chúng ta biết rằng trong khoảng thời gian này, quý Tăng Ni ở các tự viện đều tu tập nghiêm mật nhằm thanh tịnh ba nghiệp, tăng trưởng giới định tuệ, và hướng đến thánh quả giải thoát.

Hàng Phật tử của chúng ta may mắn được gặp pháp, được quy y Tam Bảo và hộ trì cho chư Tôn Đức Tăng Ni. Điều này là việc gieo trồng công đức vô lượng trong Tam Bảo, mang đến phước báu không lường. Vì vậy, hôm nay, chúng ta hòa mình vào mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng già, quy tụ tại đây để thành kính dâng lên tất cả.

Ngưỡng mong chư tôn thiền đức mở lòng bi mẫn chứng minh và nhận thọ lễ phẩm cúng dường này. Nguyện gửi công đức này cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, để chúng tất cả cùng hướng về Phật đạo và nhận được ân triệt công đức.

Nam mô Hoan hỷ Tạng bồ tát ma ha tát, tác đại chứng minh. (Đợi nghe Hòa Thượng đáp từ xong, rồi đọc tiếp)

Nam mô A Di Đà Phật!

Trên chư tôn thiền đức không chỉ hoan hỷ chấp nhận lễ phẩm cúng dường, mà còn ban lời đạo từ quý báu và thân tình từ bi. Chúng ta nguyện nhớ ghi những lời giáo huấn để trở thành hành trang trên con đường tu học Phật, hướng đến cuộc sống tỉnh giác, an lành trong Chánh Pháp của Như Lai.

Chúng ta xin kính chúc chư tôn đức dồi dào sức khỏe, tuệ giác thâm sâu và luôn là ngọn hải đăng soi đường dẫn bước cho chúng ta trên lộ trình tu tập, hướng đến sự an vui, giác ngộ và giải thoát. Chúng ta xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. (Lạy 3 lạy)

Đức Phật và Ý Nghĩa Của An Cư Kiết Hạ

BBT

1