Xem thêm

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát: Lời nguyện đầy đủ tại gia

Phap Ngo Thich
Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, còn được gọi là Avalokitesvara trong tiếng Phạn, là vị Bồ Tát hiểu biết và quan sát âm thanh đau khổ của chúng...

Quan Thế Âm Bồ Tát Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Quan Thế Âm Bồ Tát, còn được gọi là Avalokitesvara trong tiếng Phạn, là vị Bồ Tát hiểu biết và quan sát âm thanh đau khổ của chúng sinh. Ngài cứu độ mọi người một cách tự tại. Trong Kinh Bi Hoa, Quan Thế Âm Bồ Tát được mô tả là con của vua Vô Tránh Niệm - Thái tử Bất Huyền, thời Đức Phật Bảo Tạng Như Lai.

Khi Phật giáo truyền bá vào Trung Hoa, nó đã hòa quyện với văn hóa tín ngưỡng bản địa và hình thành Phái Đại Thừa. Biểu tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đã trở nên đa dạng, từ hình nam nhân, nữ nhân, phi nhân, dạ xoa... với hơn 500 loại hình khác nhau. Trong Nho giáo, hình tượng "cha nghiêm mẹ từ" là hình tượng cốt lõi. Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành từ bi, dùng lòng từ bi để cứu độ chúng sinh. Với tình thương của một người mẹ, ngài thường được thể hiện dưới hình thân phụ nữ trong dân gian.

Ở Việt Nam, tín ngưỡng Thờ Mẫu đã tồn tại từ hàng thế kỷ. Hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiện diện trong đời sống con người dưới hình tượng của Phật Bà Quan Âm.

Dù có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng tất cả đều tìm thấy sự hiện thân của tấm lòng từ bi và khắc phục đau khổ cho chúng sinh.

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

Đa số chúng ta thường đi lễ chùa để cầu mong bình an, may mắn và thành công trong mọi việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách khấn sao cho đúng và thành tâm thể hiện được tâm ý, mong muốn của mình. Dưới đây là một số bài văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát đầy đủ nhất để bạn đọc tham khảo.

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa

"Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần và 3 lạy) Con lạy chín phương trời! Mười phương Chư Phật! Chư Phật mười phương. Con Nam mô Đại Từ, Đại Bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thùy từ chứng giám Hôm nay là ngày…. tháng…. năm….. Tín chủ con là….. Ngụ tại…. Tín chủ con một lòng thành tâm đến trước Phật đài, nơi thềm điện cửa hoa, dâng kính vật phẩm, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng. Con cúi xin được Đại Sỹ không rời ban nguyện, chở che cứu vớt cho chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, con lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp nơi trần gian nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho con cùng toàn thể gia quyến ba tháng ngày đông, chín tháng ngày hè luôn được sức khỏe dồi dào, an khang phúc thọ, lộc tài vượng tiến, công việc thuận lợi, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ con lễ bạc thành tâm, cúi đầu mong được phù hộ độ trì. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần và 3 lạy)"

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

"Con xin cung kính lễ lạy: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, Bồ Tát Tam Bảo mười phương (3 lần) Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (2 lần)

Tri ân:

Lại bước qua một ngày, hôm nay, con tự biết mình đã được nhiều điều may mắn, con đã hưởng được sự tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ, nên con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính, quỳ ở nơi đây, dâng lòng chí thành, chí kinh của con tri ân (1 lạy).

Cầu an:

Con xin thành kính cầu nguyện mong mọi sự an lành, an lạc, yên bình, hạnh phúc cho thân quyến con, cùng tất cả những người trong cuộc sống này.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị bi gia hộ, giúp đỡ chúng con để chúng con có được sự an lành, an lạc tu hành, thoát khỏi sinh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãn sinh về nơi Cực Lạc (1 lạy).

Cầu siêu:

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh tổ tiên, thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Cho những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con.

Cho những vong linh tên:…..

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, tai nạn, dịch bệnh và vì một lý do nào đó chưa được vãng sinh.

Con thành tâm cầu nguyện xin lòng tư bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị giúp đỡ để các vong linh được về nơi an lạc, siêu sinh Tịnh độ (1 lạy).

Sám hối:

Con xin thành tâm sám hối cho mọi tội lỗi con đã gây ra từ nhiều kiếp trước đến nay. Những tội lỗi do cố ý hay vô tình, gây hại đến nhân mạng, đến môi trường và xã hội.

Từ nay, con xin kiểm soát tư tưởng, hành động để sám hối, sửa chữa sai lầm và xin nguyện giữ mình để không tái phạm.

Tất cả các tội lỗi, con xin thành tâm quỳ lạy nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư vị chứng minh cho lòng thành của con (1 lạy).

Hồi hướng/ Phát nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện được tiếp tục tu hành, tu học, hướng tâm tu để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Làm việc lợi cho mình và cho người.

Con xin hồi hướng, xin sẻ chia Công Đức đến cha mẹ, thân nhân …. (tên)….. đến tất cả những người đã giúp đỡ con.

Đến những vong linh mà con đã lỡ sát hại, gây hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sinh, chưa được pháp giới chúng sinh.

Con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư vị phù hộ để con và chúng sinh đồng có được duyên lành để tu hành thoát khỏi sinh tử luân hồi. Trên con xin tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sinh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sinh về nơi Cực Lạc (3 lạy)."

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát chuẩn và đầy đủ Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát chuẩn và đầy đủ.

Phụng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát nhằm giác ngộ, giải thoát và hướng con người đến với tình thương từ bi. Chúng ta cần thờ phụng và cung kính với tất cả tấm lòng. Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Quan Thế Âm Bồ Tát và các văn khấn đúng cách.

1