Xem thêm

Tứ Như Ý Túc: Bốn Nền Tảng Căn Bản Trong Đạo Phật

Phap Ngo Thich
Điều Gì Làm Nên Tứ Như Ý Túc? Tứ Như Ý Túc, hay còn được gọi là thần túc, là thuật ngữ Phật giáo dịch từ cụm từ iddhipāda (Iddhi + pāda). "Iddhi" có nhiều...

Điều Gì Làm Nên Tứ Như Ý Túc?

Tứ Như Ý Túc, hay còn được gọi là thần túc, là thuật ngữ Phật giáo dịch từ cụm từ iddhipāda (Iddhi + pāda). "Iddhi" có nhiều ý nghĩa tương đồng như đạt được mục đích, thành công, hoàn thành đầy đủ, và có khả năng siêu nhiên. Trong khi "Pāda" đơn giản chỉ có nghĩa là chân, nhưng trong trường hợp này, nó còn mang ý nghĩa là phương tiện để đạt được Tứ Như Ý Túc. Với Tứ Như Ý Túc, người tu hành Phật giáo có thể đạt được trí tuệ siêu nhiên và khả năng siêu phàm.

Tứ Như Ý Túc Là Gì?

Tứ Như Ý Túc là bốn nền tảng căn bản trong đạo Phật, giúp đạt được giác ngộ và giải thoát, cũng như trau dồi thần thông. Bốn nền tảng này bao gồm: Dục Như Ý Túc, Tấn Như Ý Túc, Tâm Như Ý Túc, và Quán Như Ý Túc.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ràng giữa hai hướng tu tập khác nhau: một là để đạt sức mạnh thần thông, hai là để chấm dứt khổ đau sinh tử. Một số a-la-hán sau khi đạt giác ngộ có thể tu tập thêm Tứ Như Ý Túc để giúp đỡ chúng sinh, nhưng chỉ hai đệ tử của Đức Phật mới được phép sử dụng sức mạnh thần thông để giáo hóa người khác.

Gồm Những Pháp Gì?

Tứ Như Ý Túc hay bốn thần chúng ta cần tu tập là Dục, Cần, Tâm và Quán Như Ý Túc. Những pháp này cũng được sử dụng trong thiền định để tu tập.

Dục Như Ý Túc

Từ "Chanda" có nghĩa là "ước muốn" hoặc "mong muốn", không chỉ liên quan đến tham dục hoặc ái dục. Nó tương tự như cảm giác khát muốn uống nước, đói muốn ăn, hay muốn xây nhà và trồng hoa. Khi "Chanda" kết hợp với "iddhipāda" trong Dục Như Ý Túc, ước muốn trở nên kiên định và không dễ bị lệch hướng.

Với sức mạnh đó, Dục Như Ý Túc giúp đạt được mọi thành công và ước muốn thực hiện được. Nó đại diện cho một loại ước muốn quyết tâm, được biểu hiện qua câu "Thà chết còn hơn sống nếu nguyện vọng tha thiết ấy không tựu thành".

Dục Như Ý Túc là điều kiện cần để tu học các pháp môn, hoàn thiện các thiện pháp, tâm an lạc, định tâm, tuệ trí, và đạt được giác ngộ. Nó cũng là điều kiện để đắc được sơ và nhị thiền, hay thoát khỏi sự luân hồi sinh tử. Dục Như Ý Túc là một nguyện lực kiên cố, một ước muốn phi thường, và là một yếu tố quan trọng dẫn đến mọi thành công.

Tấn Như Ý Túc

Tinh tấn trong ý nghĩa của Như Ý Túc là sự dũng mãnh, tập trung vào việc tu tập thiền định. Tuy nhiên, chỉ có ý muốn tốt đẹp mà không có sự nỗ lực, kiên trì và đầy đủ tinh tấn, ý muốn đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Chúng ta cần lưu ý rằng, tinh tấn không chỉ là sự hăng hái, tạm thời và nhanh chóng như ngọn lửa rơm cháy dữ dội. Tinh tấn là sự nghị lực tu tập mạnh mẽ, kiên định và liên tục. Kinh Di Giáo đức Thế Tôn đã dạy rằng: "Như người kéo cây lấy lửa, nếu cây chưa đủ nóng thì sẽ không thể lấy được lửa".

Vì vậy, nếu muốn đạt được giác ngộ, chúng ta phải luôn đầy đủ tinh tấn theo đúng ý muốn của mình.

Tâm Như Ý Túc

Nhất tâm trong ý nghĩa của Như Ý Túc là tập trung tâm trí vào một điểm, không bao giờ bị lạc đề. Giống như một con sông lớn, nếu chia nhiều ngành thì sức chảy của nó sẽ yếu đi. Ngược lại, một dòng suối nhỏ chỉ chảy một đường thì đủ sức xới thủng đá.

Nếu tâm của người tu hành được tập trung vào một điểm, không bị lạc đề, thì mọi việc đều thành công. Phật đã dạy rằng: "Như người giữ nước trong bờ đê, người tu hành cũng phải giữ trí tuệ không bị lạc đề, vì vậy phải thiền định khéo léo và không để tâm bị phân tâm".

Quán Như Ý Túc

Quán trong ý nghĩa của Như Ý Túc là sử dụng trí tuệ sáng suốt để quan sát pháp mà chúng ta đang tu tập. Trí tuệ đó được phát triển thông qua sự tịnh tâm. Vì tịnh tâm nên nó có thể hiểu được chân lý thực sự của các pháp trong vũ trụ.

Kết Luận

Để thành công trong mọi công việc và nghề nghiệp trong đời, ta cần phải tuân thủ đầy đủ Tứ Như Ý Túc. Để trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhà khoa học... ta phải trải qua các giai đoạn của Tứ Như Ý Túc. Đầu tiên là ước muốn phù hợp với giấc mơ của mình, sau đó là nỗ lực đúng mức để đạt được ước mơ đó, tiếp theo là quyết tâm thực hiện, và cuối cùng là thấu hiểu kết quả và nghề nghiệp của mình.

Tứ Như Ý Túc không chỉ giúp ta thành công trong cuộc sống, mà còn giúp ta đạt đến giác ngộ và quả Niết-bàn. Vì vậy, hãy bắt đầu tu tập ngay bây giờ. Chỉ cần thực hiện một phần Tứ Như Ý Túc cũng có thể mang lại hạnh phúc và giác ngộ cho chúng ta trong tương lai không xa.

tứ như ý túc tứ như ý túc

1