Xem thêm

Tu Nhà: Tổ Chức Và Ý Nghĩa

Phap Ngo Thich
Tu thì ở đâu cũng tu được, miễn là có lòng muốn tu. Người Việt Nam có câu nói “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai là tu chợ, thứ ba là tu chùa”...

Tu thì ở đâu cũng tu được, miễn là có lòng muốn tu. Người Việt Nam có câu nói “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai là tu chợ, thứ ba là tu chùa” vốn hàm chứa nhiều ý nghĩa rất hay.

Tu Phật Tại Gia: Hành Trình Tâm Linh Tại Gia Đình

Người cư sĩ sống đời sống gia đình, có bổn phận chăm lo phụng dưỡng cha mẹ và nuôi vợ (chồng) con, nếu sống tốt và làm tốt các bổn phận của người con, người chồng, người bố thí thì được gọi là tu ở nhà hay tu tại gia. Gia đình là môi trường gần gũi và thuận tiện nhất để người cư sĩ thực hiện nếp sống tu tập của mình. Sống và làm tốt mọi trách nhiệm bổn phận ở gia đình với tấm lòng trong sạch hướng thiện thì được gọi là người có tu Phật.

Thế nào là tu đâu cho bằng tu nhà? Câu trả lời của người Việt: “Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Nghĩa là tu không gì khác là tỏ lòng thành kính đối với cha mẹ, hết lòng chăm lo săn sóc cho cha mẹ khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau ốm, luôn lắng nghe lời khuyên bảo của cha mẹ, nỗ lực sống tốt để cha mẹ được vui lòng, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, làm tròn hiếu đạo của con cái khi cha mẹ qua đời.

Đạo Phật Và Nếp Sống Hiếu Đạo

Đạo Phật đã đóng góp rất lớn vào đời sống văn hoá tinh thần của người Việt Nam. Về phương diện hiếu đạo, đạo Phật giúp củng cố và soi sáng thêm cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt bằng cách chỉ rõ cho người Việt nếp sống tại gia tu Phật rất căn bản và thiết thực.

Lời dạy của Đức Phật về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là vô cùng vô tận. Chúng ta không thể báo đáp công ơn đó nếu không thấu hiểu đạo lý giác ngộ. Phụng dưỡng hết lòng, săn sóc vật chất cho cha mẹ là đều tốt, nhưng vẫn chưa đủ để đáp đền thâm ân của cha mẹ.

Bài Học Từ Đạo Phật

Phật tử không chỉ phải chăm lo cung phụng đời sống vật chất cho cha mẹ, mà còn phải sống đời sống đạo đức chánh kiến và khuyến khích cha mẹ thực hành nếp sống đạo đức chánh kiến. Chỉ như vậy mới đáp đền được công ơn cha mẹ và mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai bên.

Đức Phật tán thán những gia đình sống trọn hiếu đạo và xứng đáng được tôn kính như các Đạo sư thời xưa. Hiếu hạnh mang giá trị cao cả, thiết thực và thiêng liêng, làm cho việc báo hiếu và báo ân cha mẹ trở nên ý nghĩa và an lạc.

Kết Luận

Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Người Việt Nam đã khéo tiếp thu tinh hoa của đạo Phật để ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình, khiến cho đời sống trở nên có ý nghĩa và an lạc. Hãy sống tuân thủ đạo lý giác ngộ và tu tại gia để ghi dấu ấn đẹp trong cuộc sống và tôn vinh công ơn của cha mẹ.

1