Xem thêm

Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề: Vị Phật Mẫu với tình yêu vô tận và niềm tin vững chắc

Phap Ngo Thich
Thất Cu Chi Phật Mẫu, Đức Chuẩn Đề, là vị Bồ tát có tấm lòng từ bi vô hạn. Ngài luôn thuyết Kinh Đà La Ni và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt...

Thất Cu Chi Phật Mẫu, Đức Chuẩn Đề, là vị Bồ tát có tấm lòng từ bi vô hạn. Ngài luôn thuyết Kinh Đà La Ni và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được thành tựu trong sự nghiệp tu tập. Do lòng từ bi của mình như thể mẹ yêu con, Ngài được gọi là "Phật Mẫu".

Ngài thường nhắc đến: Chơn như thiệt tướng và tánh chơn thường của tất cả chúng sanh từ xa xưa đã có trong bản giác chư Phật. Tuy nhiên, vì không tin vào lời Phật và tự làm tổn thương bản thân, chúng sanh luôn phải chịu sự đau khổ của luân hồi và đọa lạc. Ngài thấy điều đó và từ đó có lòng từ mẫn, lập ra pháp môn để giúp đỡ những người mới bước vào con đường tu tập và kết nối với Chư Phật để thoát khỏi sự khổ đau.

Ngày nay, chúng ta xin trân trọng trưng bày tượng Đức Chuẩn Đề để mọi người được chiêm ngưỡng và tỏ lòng kính trọng. Điều này sẽ mang lại phước lành vô biên.

Bức tượng của Đức Chuẩn Đề rất quang minh và tốt đẹp. Ngài có dáng ngồi kiết già, mặc y và có vẻ ngoài vàng rực, đặc biệt là phần điển trắng trên áo. Ngài cầm một lá phướn như ý và một cái thí vô úy trong tay trái. Còn các tay còn lại cầm một bình nước, một xâu chuỗi Ni ma bửu châu, một sợi dây Kim cang, một cái bánh xa luân, một cái pháp loa, một cái bình như ý, một cuốn kinh bát nhã Ba La Mật và một xâu chuỗi dài. Đầu Ngài đội mão Hoa quang với hình dạng của 5 vị Như Lai. Hình tượng này là biểu trưng cho sự thành tựu và hiện thực hóa các bổn phận của Đức Chuẩn Đề.

Đức Chuẩn Đề ngồi trên tòa sen với sự ủng hộ của hai vị Long Vương. Nếu có lòng trì niệm và muốn chiêm ngưỡng, chúng ta chỉ cần tưởng niệm để nhận thấy tình yêu và từ bi của Ngài.

Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta tu tập chân thành và không bị gián đoạn, chúng ta sẽ nhận được phước lớn và có thể đạt đến chỗ cực quả bồ đề. Tuy nhiên, trong thời kỳ mạt pháp này, những người mới bước vào con đường tu tập có thể gặp khó khăn và ảnh hưởng bởi thói quen tiềm tàng. Do đó, chúng ta cần ân cần chuyên chú và tu tập theo phương pháp của Đức Chuẩn Đề để đạt được hiệu quả trong tu tập.

Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề cũng nhắc đến sự hiệu quả của việc tu tập và quán tưởng. Nếu chúng ta tu tập theo pháp Tam quy ngũ giới, tâm kiên cố và tăm tắp, và tưởng niệm chú Đà la ni, chúng ta sẽ có cơ hội trở thành vị Quốc vương hoặc bực Công hầu, thân thiết với các vị Thánh hiền và không bị đọa vào đường ác thú. Thậm chí khi chúng ta đi vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi các khó khăn và tâm phiền, mà sẽ tận hưởng cuộc sống an nhàn và tự tại.

Nói tóm lại, sự tích Bồ tát Chuẩn Đề mang đến cho chúng ta thông điệp về lòng từ bi và niềm tin vững chắc. Chúng ta cần tu tập và tưởng niệm để nhận được những phước lợi lớn lao và cuối cùng đạt được kết quả vô thượng bồ đề. Pháp môn của Đức Chuẩn Đề thật kỳ diệu và thuần túy.

1