Tôi Học Phật: Thường Bất Khinh Bồ-Tát

Phap Ngo Thich
Đôi khi, chúng ta gặp những người có khả năng đặc biệt để từ trong lòng họ trỗi dậy ánh sáng trí tuệ. Đó chính là Đại Thế Chí Bồ-tát và Phật Oai Âm Vương...

alt

Đôi khi, chúng ta gặp những người có khả năng đặc biệt để từ trong lòng họ trỗi dậy ánh sáng trí tuệ. Đó chính là Đại Thế Chí Bồ-tát và Phật Oai Âm Vương mà Kinh Pháp Hoa đã truyền đạt.

Đại Thế Chí Bồ-tát, hay Đại Tinh Tấn, biểu trưng cho sự thông minh vượt trội và ý chí phi thường. Để trở thành một Pháp sư, một sứ giả của Như Lai, không thể thiếu trí tuệ, lòng từ bi và nghị lực. Họ dám nói những điều khác biệt, diễn giải "sự thật" trần trụi và mở rộng kiến thức cho mọi người. Điều này không dễ dàng chút nào.

Quán Thế Âm Bồ tát biểu trưng cho lòng từ bi. Nhưng chỉ có lòng từ bi chưa đủ. Đại Thế Chí Bồ-tát mang trong mình sức mạnh và ý chí phi thường. Chỉ khi có sự mạnh mẽ này, họ mới có thể hạ gục "chúng sanh khó điều phục", đặc biệt trong thời kỳ mạt pháp hiện nay. Đó là thời kỳ mà ác trược lan rộng. Chính vì vậy, họ phải kiên trì, nhẫn nại và tận tụy để "làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn".

Thường Bất Khinh Bồ-tát thường đứng bên phải Phật A Di Đà, còn bên trái là Quán Thế Âm. Đó là một sự kết hợp của sự mạnh mẽ và lòng từ bi. Còn Oai Âm Vương, tiếng nói oai hùng của vị vua trong kiếp Ly Suy, nước Đại Thành. Mỗi tên gọi ở Pháp Hoa đều mang một ý nghĩa. Trong thời kỳ mạt pháp, chỉ cần một tiếng nói oai hùng đủ để làm sáu căn của chúng ta thanh tịnh. Chúng ta có tin vào điều đó không?

Đúng vậy, nhưng có điều kiện. Đó chính là với sự biểu trưng của Thường Bất Khinh Bồ-tát. Thường Bất Khinh không bao giờ khinh người. Thường Bất Khinh luôn tôn trọng mọi người, không phân biệt đối tượng. Họ luôn coi mọi người đã có tâm hồn Phật và chỉ cần nhìn thấy sự thật trong bản chất của chúng ta. Chúng ta cần nhận ra niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống và không cần phải chịu đau khổ và bất hạnh.

Thú vị là Thường Bất Khinh không học Pháp Hoa, cũng không học Tứ đế, Thập nhị nhân duyên hay Lục độ ba-la-mật. Họ chỉ đơn giản là chứng minh lòng tôn trọng bằng cách chắp tay lạy mọi người và nói: "Tôi không dám coi thường ngài. Ngài sẽ trở thành Phật một ngày!" Ban đầu, mọi người chế giễu, lăng nhục và bỏ đi. Nhưng Thường Bất Khinh không bỏ cuộc, họ kiên trì nói điều như vậy. Lần đầu tiên, những người khác chỉ cảm thấy tức giận. Nhưng khi nghe điều đó hàng trăm, hàng ngàn lần, họ bị sốc và bị cuốn hút. Họ nhìn lại chính mình và nhận ra rằng mình có thể trở thành một vị Phật. Từ đó, lòng tự tin trỗi dậy và họ tiến bước trên con đường tâm linh.

Thường Bất Khinh không đọc các kinh điển và chỉ coi trọng việc tôn trọng người khác. Nhờ lòng từ bi và lòng tôn trọng, họ đã được nghe Pháp Hoa và trở thành những người có tâm thanh tịnh, không sợ hãi khi nói pháp.

Thường Bất Khinh chỉ cần niệm duy nhất, một câu nói duy nhất đã biến họ thành một vị Phật. Nhờ kiên trì, nhẫn nại, sức mạnh và lòng từ bi, họ đã trở thành những người có thể "nối tiếp sáu căn, tịnh niệm tam-ma-địa". Từ đó, sự phát triển không giới hạn đã bắt đầu. Khi tâm hồn thanh tịnh, thế giới cũng thanh tịnh, và đất nước cũng thanh bình.

Hãy học hỏi từ Thường Bất Khinh Bồ-tát và biến đổi cuộc sống của bạn. Hãy tôn trọng người khác và coi trọng lòng từ bi. Hãy kiên nhẫn, tận tụy và sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Chỉ cần một niềm tin và lòng tôn trọng, bạn cũng có thể trở thành một vị Phật.

1