Xem thêm

Thất Phật Dược Sư: Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của 7 Vị

Phap Ngo Thich
Chắc hẳn bạn đã từng nghe về Thất Phật Dược Sư, 7 vị thần trong đạo Phật được xem như những vị thần chữa bệnh. Mỗi ngài có những đại nguyện riêng, nhưng chung quy...

Chắc hẳn bạn đã từng nghe về Thất Phật Dược Sư, 7 vị thần trong đạo Phật được xem như những vị thần chữa bệnh. Mỗi ngài có những đại nguyện riêng, nhưng chung quy lại, chúng đều mang đến sự giúp đỡ cho chúng sinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của từng vị Thất Phật Dược Sư.

Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai

Đức Phật Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, hay còn được gọi là Thần Chú Đại Y, là vị thần có khả năng chữa bệnh, mang ánh sáng đến với những nơi tối tăm. Ngài có phát tám nguyện giúp chúng sinh tìm lại sức khỏe, tránh xa khổ đau và có cuộc sống an lành. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai được đại diện bởi tượng Phật màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn và tay phải kết Thí Vô Uý ấn.

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai tại Viên Mãn Hương Tích là vị thần có khả năng chữa bệnh, tạo điều kiện để chúng sinh tìm đến cuộc sống tốt đẹp. Ngài có toàn thân màu vàng nhạt và hai tay kết Thuyết Pháp Ấn. Lời nguyện lớn của Ngài là giúp câu chuyện ác nghiệp của chúng sinh được tiêu diệt và đạt được hạnh phúc.

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai tại Diệu Bảo Thế giới là vị thần có khả năng chữa bệnh, mang sự vui thắng và an bình đến với chúng sinh. Ngài có toàn thân màu vàng đỏ và tay phải kết Thí Nguyện ấn. Lời nguyện lớn của Ngài là giúp chúng sinh đạt được sức khỏe, tuổi thọ và những điều mong muốn.

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai tại Vô Ưu thế giới là vị thần có khả năng chữa bệnh, mang đến cuộc sống thịnh vượng và chiến thắng. Ngài có toàn thân màu hồng và hai tay kết Đẳng Trì ấn. Lời nguyện lớn của Ngài là giúp chúng sinh tránh xa khổ đau và đạt được sự an lạc.

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai tại Thiện Trụ Bảo Hải thế giới là vị thần có khả năng chữa bệnh, mang đến sự thông suốt và trí tuệ. Ngài có toàn thân màu đỏ, tay trái kết Chánh Định ấn và tay phải kết Thí Nguyện ấn. Lời nguyện lớn của Ngài là giúp chúng sinh được thoát khỏi cảm giác khốn đốn và đạt được trí tuệ.

Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Pháp Hải Lôi Âm Như Lai tại Pháp Tràng thế giới là vị thần có khả năng chữa bệnh, mang đến sự thắng thế và an lành. Ngài có toàn thân màu vàng và hai tay kết Thuyết Pháp ấn. Lời nguyện lớn của Ngài là giúp chúng sinh tránh xa tà kiến và đạt được sự vui thắng.

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tại Tịnh Lưu Ly thế giới là vị thần chữa bệnh, đại diện cho sự hiểu biết và trí tuệ. Ngài có toàn thân màu xanh ngọc lưu ly, tay trái kết Chánh Định ấn và tay phải kết Thí Nguyện ấn cầm quả A Lỗ Lạt. Lời nguyện lớn của Ngài là giúp chúng sinh tránh xa khổ đau và nhận được sự giải thoát.

Mỗi vị Thất Phật Dược Sư đều mang ý nghĩa riêng, nhưng chung quy lại, việc thờ bộ tượng Thất Phật Dược Sư sẽ mang lại sự giúp đỡ cho chúng ta. Việc thờ cúng các vị này sẽ giúp ta tìm lại sức khỏe, tránh xa khổ đau và có cuộc sống đầy đủ.

1