Xem thêm

Sám hối với thai nhi: Hoá giải tội phá thai và niềm tin trong lòng

Phap Ngo Thich
Ảnh Internet Sám hối với thai nhi: Hòa giải tội phá thai Phá thai luôn là một quyết định đầy hối hận, không kể hoàn cảnh. Nó mang đến nhiều cảm xúc tiêu cực và...

Phá thai, <a href='https://chuadieuphap.com.vn/3-cach-sam-hoi-giup-tam-binh-an-tieu-tru-nghiep-chuong-a978.html' title='sám hối' class='hover-show-link replace-link-8'>sám hối<span class='hover-show-content'></span></a> với thai nhi, gửi con lên chùa Ảnh Internet

Sám hối với thai nhi: Hòa giải tội phá thai

Phá thai luôn là một quyết định đầy hối hận, không kể hoàn cảnh. Nó mang đến nhiều cảm xúc tiêu cực và oán hận vì thai nhi bị tước quyền trở thành một con người. Trong một số trường hợp, thai nhi có thể gây rối trong cuộc sống gia đình và công việc của mẹ. Dù con cái có bản chất phức tạp hay không, mẹ vẫn luôn cảm thấy đau đớn và hối tiếc. Sám hối với thai nhi là một cách đơn giản giúp giải tỏa sự căng thẳng trong lòng mẹ và con.

Theo Phật giáo, sám hối có nghĩa là nhận ra lỗi lầm đã xảy ra và ăn năn hối hận. Sám hối là một hành động thanh tịnh tội lỗi và nguyện không tái phạm. Tuy nhiên, sám hối chỉ có ý nghĩa khi không tái phạm tội lỗi. Đó là một cách để giảm bớt khổ đau và đạt tới sự thanh thản tinh thần.

Bạn sám hối với thai nhi như thế nào?

Đức Phật đã dạy chúng ta rằng: "Tội lỗi do tâm của người tạo ra, cũng phải từ tâm mà sám hối". Vì vậy, bạn cần từ tâm sâu thẳm để sám hối với thai nhi trước khi bàn thờ Phật. Hãy nguyện từ giờ trở đi không tái phạm lỗi lầm này nữa. Sau đó, bạn phải thay đổi từ tâm và tích đức tu thiện. Điều này có thể bao gồm việc ăn chay, phóng sinh, tụng kinh , niệm Phật, cúng dường, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong khả năng và tài lực của mình.

Sau đó, hãy hồi hướng công đức thiện lành này cho tất cả chúng sinh khổ nạn trong mọi vùng giới và cho những thai nhi mà bạn từng phá thai. Hãy nguyện cầu cho tất cả những người này sớm được siêu thoát khỏi đau khổ.

Sám hối với thai nhi và niềm tin

Sám hối với thai nhi

Quan trọng nhất, bạn phải sám hối từ tâm của mình. Dù bạn làm đúng hoặc đọc đúng theo bất kỳ đoạn văn mẫu nào, nếu bạn không đặt tâm và tình cảm của mình vào đó, sám hối sẽ không có kết quả. Với tư duy như vậy, bạn có thể thắp hương và quỳ trước bàn Phật, thổ lộ tâm tình và mong con tha thứ, hy vọng rằng các vị thần sẽ chứng giám và gia hộ. Với sự hiện diện vô hình của các thai nhi, khi bạn thổ lộ những lời này, chúng chắc chắn sẽ nghe được.

Dưới đây là một mẫu bài sám hối với thai nhi khi lỡ phá thai, có thể bạn tham khảo:

———————————————- “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (3 lần) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần) Xin chứng giám cho Đệ tử tên…..pháp danh…..Trước đây do vô minh, ngu si, con đã từng lỡ dại phá bỏ thai nhi. Từ chối sự hiện diện của các con mình mà không hề biết sự đau khổ của các con. Bây giờ được học Phật, con đã hiểu rõ và tin vào Nhân Quả. Con vô cùng ăn năn hối hận trước những việc mình đã làm. Con sai rồi! Nay con xin chân thành sám hối tất cả những tội lỗi mà con đã tạo tác. Đệ tử nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm việc sai trái này nữa. Các con của mẹ! Mẹ đã nhận ra những lỗi lầm từng gieo cho các con. Mẹ hoàn toàn không biết rằng những gì mình đã làm gây cho các con quá nhiều đau khổ. Làm cho hồn nhi phải cô đơn, oán trách, vất vưởng, đói khát, lạnh lẽo. Bây giờ biết được Phật pháp, mẹ mới hiểu ra được sự tồn tại của con. Đến từ lúc vừa hình thành tổ hợp thai. Nên mẹ vô cùng ăn năn hối hận, xót xa trong lòng, lương tâm cắn rứt. Xin hãy tha thứ cho mẹ, xin trẻ đừng oán hận mẹ nữa. Đúng là cho dù bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được ác nghiệp này. Nhân Quả là do mẹ tự làm tự chịu. Mẹ chỉ biết sám hối cùng các vong nhi. Hàng ngày cố gắng tích đức tu thiện. Đem tất cả công đức những việc thiện lành để hồi hướng cho các con. Nguyện cho trẻ có thể nghe thấy những lời mẹ sám hối. Cùng mẹ niệm Phật mà phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó tương lai mẹ con cùng hội ngộ, vĩnh viễn lìa khổ được vui. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xót thương tiếp dẫn tất cả các vong linh thai nhi trên toàn thế giới đều được vãng sanh về thế giới an lành nơi Cực Lạc. Nguyện cho tất cả những ai đã, đang và sẽ phá thai hãy dừng lại ác nghiệp này. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.” —————————————- Sau khi chí thành, tha thiết đọc những lời sám hối này xong thì bạn hãy niệm Phật từ 1.000 - 5.000 câu Phật hiệu (Nam Mô A Di Đà Phật). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách sám hối cho tội lỗi chung theo Đạo Phật từ thư viện Hoa Sen như sau: “Về Sự” (Sự việc làm): Có ba phương pháp: 1. Lập giới đàn sám hối: Thỉnh thanh tịnh Tăng (Chân tu, Thánh Tăng) chứng minh, người sám hối phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, có tâm ăn năn và nguyện không tái phạm nữa; rất tiếc, ngày nay khó tìm được Thánh Tăng. 2. Quán tưởng sám hối: Phương pháp này cao hơn, dùng cho những người tu có trình độ cao, hoặc ở chỗ không có Tăng thanh tịnh. Người sám hối phải thành tâm lễ bái hình tượng Phật hoặc Bồ Tát, rồi trình bày tội lỗi đã phạm, nguyện ăn năn hối lỗi và không tái phạm. Làm như thế đến khi nào thấy được hào quang, thấy Phật hay Bồ Tát đến xoa đầu mới thôi (không phải sám hối một vài lần đâu). 3. Hồng danh sám hối: Phương pháp này do Pháp sư Bất Động bên Trung Hoa soạn: Bốn niệm lạy đầu là mười phương chư Phật, mười phương tôn Pháp, mười phương Hiền Thánh, và mười danh xưng của Phật. Cộng với 53 niệm lạy danh hiệu Phật (Từ Phổ Quang Phật đến Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật) trong Kinh “Năm Mươi Ba Vị Phật”. Cộng với 35 niệm lạy danh hiệu Phật (từ Thích Ca Mâu Ni Phật đến Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Phật) trong Kinh “Quán Dược Vương Dược Thượng”. Cộng với một niệm lạy đức Phật A Di Đà là 93 niệm lạy, thêm vào kệ “Phổ Hiền Đại Nguyện”. Ám hối này mỗi lần vừa niệm, vừa lạy cộng hết thảy thực hành 108 niệm lạy. Đức Phật Tì Bà Thi cách nay 91 kiếp về trước nói: “Nếu ai niệm lạy danh hiệu 53 vị Phật, nhiều kiếp không bị đọa vào ba đường ác”. Còn 35 vị Phật sau, Kinh Bảo Tích nói: “Nếu chúng sanh nào phạm tội ngũ nghịch, thập ác, đến nhiều kiếp không thể sám hối, chỉ lễ lạy niệm 35 vị Phật này, bao nhiêu tội lỗi đều tiêu diệt hết”. Vì công đức vô biên của chư Phật không thể nghĩ bàn như vậy, nên hầu hết các chùa thường làm theo phương pháp sám hối này. Cách sám hối Hồng Danh khá mất nhiều thời gian, nhưng đơn giản và mang lại kết quả vững chắc. Đồng thời, nó cũng bảo vệ sức khỏe của bạn vì các động tác lạy và niệm tên các vị Phật. Bạn có thể tham gia buổi sám hối tại chùa hoặc tu tập trước bàn thờ Phật tại nhà theo sách "Nghi thức Hồng Danh Sám Hối". Sau khi sám hối xong, hãy từ bỏ lỗi lầm và không tái phạm. Hãy hồi hướng công đức thiện lành này cho tất cả chúng sinh. Mở rộng tâm từ bi để hồi hướng cho tất cả thai nhi trên thế giới. Tâm sẽ trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Bạn cũng có thể tham khảo cách hoá giải cho thai nhi tại nhà và cầu siêu cho con tại chùa.

Sám hối với thai nhi là một hành động mang ý nghĩa tình người và lòng biết ơn đối với quyền sống của một người không thể đềem. Hãy thực hiện nó với lòng thành tâm và niềm tin sâu sắc trong lòng. Bằng cách này, bạn có thể giữ vững hòa bình trong tâm hồn và tìm đến một cuộc sống hạnh phúc và hài lòng.

1