Xem thêm

Sám hối tịnh hóa theo Kim Cương thừa

Phap Ngo Thich
Sám hối là một phương pháp quan trọng trong học phái Kim Cương thừa để tịnh hóa và phục hồi những lỗi lầm và giới nguyện bị phá vỡ. Trong việc tu tập tâm linh,...

Sám hối là một phương pháp quan trọng trong học phái Kim Cương thừa để tịnh hóa và phục hồi những lỗi lầm và giới nguyện bị phá vỡ. Trong việc tu tập tâm linh, vi phạm giới nguyện có thể gây rối và ngăn trở quá trình tiến bộ của chúng ta. Vì vậy, sám hối và tịnh hóa thông qua các pháp thực hành thích hợp là cần thiết.

Sám hối và tịnh hóa trong Kim Cương thừa

Trong Kim Cương thừa, sám hối là quá trình hối tiếc và ân hận về những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm. Đồng thời, chúng ta cũng phải cam kết không tái phạm những hành vi sai trái đó. Sám hối cũng bao gồm thực hành nghi quỹ Kim Cương Tát Đỏa, một biến chân ngôn mạnh mẽ để tịnh hóa nhiễm ô và giải độc tâm hồn.

Tịnh hóa theo loại Tam muội da

Kim Cương thừa cung cấp nhiều phương pháp tịnh hóa tùy thuộc vào loại Tam muội da bị phá bể. Mỗi loại Tam muội da có cách sám hối riêng, được xác định bởi mức độ vi phạm, thời gian sám hối và giới nguyện liên quan đến Thượng sư, Tăng già hoặc chúng sinh khác. Với mỗi loại Tam muội da, chúng ta nên phải phát triển lòng từ bi và tận hưởng sự đồng cảm với tất cả mọi loài, không phân biệt giới tính, địa vị hay tôn giáo. Chúng ta nên từ bỏ những quan niệm phân biệt và khinh hạ chúng sinh.

Sám hối và tịnh hóa trong cuộc sống hàng ngày

Việc sám hối và tịnh hóa không chỉ áp dụng trong việc tu tập tâm linh mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường có những hành vi và đạo đức đúng đắn với người khác, nhưng bên trong chúng ta vẫn còn nhiều sự chi phối của bản ngã vị kỷ. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình không vi phạm giới, nhưng lại dễ mắc phải những lỗi trọng.

Hành giả tu tập Tiểu thừa ít có khả năng phạm giới hơn vì chỉ khi phạm lỗi về Thân hay Khẩu thì mới cần sám hối. Dù trong tâm hành giả không giữ giới nguyện thì cũng không bị coi là phạm các giới của Tiểu thừa. Tuy nhiên, giới Tam muội da dễ bị vi phạm hơn vì chỉ cần một suy nghĩ sai lệch là đã phá vỡ giới nguyện. Do đó, các hành giả Kim Cương thừa cần luôn luôn sám hối, một ngày có sáu thời là sáu lần cần sám hối. Sự liên tục trong việc thực hành và năng lực Kim Cương thừa là trọng tâm và phần quan trọng trong việc phục hồi và hoàn thiện giới nguyện của hành giả.

Sám hối tịnh hóa Hình ảnh minh họa cho bài viết

Kết luận

Sám hối tịnh hóa theo Kim Cương thừa là một quá trình quan trọng trong việc phục hồi và tịnh hóa những lỗi lầm và giới nguyện bị phá vỡ. Đúng như câu nói "Sám hối là con đường dẫn đến sự thanh tịnh", việc sám hối và tịnh hóa giúp chúng ta loại bỏ nhiễm ô và những hành vi tiêu cực, mang lại sự thanh thản và tiến bộ trong cuộc sống và tu tập tâm linh.

Hãy thực hành và trải nghiệm sức mạnh của sám hối và tịnh hóa theo Kim Cương thừa ngay từ hôm nay!

1