Xem thêm

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Phap Ngo Thich
Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra. Bởi theo dòng nhân quả, khi phạm tội, chúng ta chắc chắn sẽ...

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra. Bởi theo dòng nhân quả, khi phạm tội, chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu những quả báo xấu. Nhiều người sau khi mắc lỗi, phạm tội cũng thường trực cảm giác ăn năn, day dứt, hổ thẹn không vượt qua được.

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra 5 cách sám hối để phần nào tiêu trừ tội lỗi và quả báo, giúp tâm thanh thản, cuộc sống bình an.

Sám hối là gì?

Trong cuộc sống, khi mắc lỗi thì chúng ta thường nói "xin lỗi". Còn trong đạo Phật thì sẽ gọi là "sám hối". "Sám" nghĩa là ăn năn, day dứt. "Hối" là hối hận, hối cải, chừa đổi. Vậy nghĩa của từ "sám hối" tức là ăn năn và hứa lần sau sẽ không tái phạm.

Tại sao phải ăn năn sám hối?

Trong một ngày sinh hoạt, chúng ta có thể mắc ít hoặc nhiều lỗi lầm; nhưng tựu chung là đều rất dễ mắc lỗi và sẽ phải chịu quả báo không tốt.

Ví dụ, nếu chúng ta phạm tội trộm cắp lớn, khiến người đau khổ, mất mát nhiều thì mình phải đọa lạc; kiếp sau tái sinh làm người nghèo khổ, bần hàn, không có của cải hoặc có của cải nhưng lại bị trộm cắp.

Mặc dù chúng ta tạo nghiệp, gieo nhân xấu, phải chịu quả báo đau khổ hoặc đọa 3 đường ác (địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ); nhưng do chúng ta có tư duy, quán chiếu, sám hối chân thật nên quả báo đó sẽ được chuyển hóa nhẹ đi. Chúng ta có thể vẫn được tái sinh về cõi người và chỉ bị tổn hao phước báo.

Bên cạnh đó, khi chúng ta ăn năn, biết cách sám hối, kiểm lỗi của mình ra thì sẽ cảm thấy thanh thản, dễ chịu hơn.

Chính nhờ việc sám hối giúp đem lại quả báo lành rất lớn cho những người biết thực hành, cho nên bất cứ ai cũng nên sám hối.

5 cách sám hối để tâm được thanh thản, tiêu trừ tội lỗi

Trong nhà Phật, có 5 cách sám hối trong nhà Phật để giúp quý nhân dân, Phật tử phần nào tiêu trừ các tội lỗi, bao gồm: Tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối, phát tâm Bồ đề và vô sinh sám hối.

1. Tác pháp sám hối

Tức là chúng ta lập đàn tràng, thỉnh chư Tăng đến chứng minh, tác pháp cho mình được sám hối. Chúng ta có thể sám hối trước một, bốn hoặc 20 vị Tăng. Trong đàn tràng, chúng ta sẽ bày tỏ lỗi lầm của mình trước chư Tăng.

Tại chùa Ba Vàng có tổ chức lễ Sám hối chư Tăng giúp các Phật tử trong CLB Cúc Vàng được đối trước 20 vị Tăng để chân thật sám hối, giảm trừ quả báo khổ đau. Buổi lễ được diễn ra vào lúc 04h00 ngày 15 âm lịch hằng tháng.

Các Phật tử tu tập, sám hối trước chư Tăng

Các Phật tử tu tập, sám hối trước chư Tăng

2. Thủ tướng sám hối

Thực tập phương pháp này sẽ khó hơn. Và những người có sức quán tưởng tốt thì mới áp dụng phương pháp này. Chúng ta lập đàn tràng, thành tâm lễ bái, đến trước tượng Phật, Bồ Tát, chúng ta nguyện sám hối và chừa bỏ lỗi lầm. Chúng ta sám hối đến khi hảo tướng xuất hiện, đó là khi nằm mộng thấy Phật, thấy điềm lành và những điều tốt đẹp.

Trong kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật có ghi: Khi chúng ta thực hành pháp này, chúng ta nằm mộng mà thấy mình nôn ra cục máu, nôn ra những vật đen thì đó là tướng của tiêu tội. Hoặc chúng ta mộng thấy được hoa được quả, tức là chúng ta sẽ được quả báo tốt. Hay chúng ta nằm mộng thấy mình vào trong pháp hội có chư Phật, Bồ Tát, các bậc Thánh nhân. Đó chính là những tướng báo rằng chúng ta được tiêu tội và được thanh tịnh tâm.

3. Hồng danh sám hối

Đó là chúng ta quán tưởng, chí thành đảnh lễ danh hiệu các Đức Phật và các Đức Bồ Tát. Tăng Ni, Phật tử thường biết pháp "Hồng danh bửu sám", lễ 108 lễ, lễ 53 lễ hoặc lễ 35 lễ danh hiệu của các Đức Phật...

Trong quá trình lạy Phật sám hối, chúng ta có tâm cung kính, xưng dương danh hiệu Phật nên sẽ được tiêu tội.

Chúng ta có thể tham gia các Pháp đàn sám hối để được lợi ích:

  • Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám được tổ chức trong 3 ngày 3 đêm từ ngày 23 - 26/8/âm lịch hằng năm.
  • Lễ sám hối chuyển hóa của chùa Ba Vàng được diễn ra vào 18h30 trong các ngày tu học thường kỳ hằng tháng mùng 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch.

Lễ sám hối chuyển hóa tại chùa Ba Vàng

Lễ sám hối chuyển hóa tại chùa Ba Vàng

  • Pháp đàn lễ Ngũ Bách Danh được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 17/2 - 19/2 âm lịch hằng năm.

Lễ khai đàn lễ Ngũ Bách Danh năm 2023

Lễ khai đàn lễ Ngũ Bách Danh năm 2023

4. Phát tâm Bồ Đề

Phát tâm Bồ đề cũng là một phương pháp tiêu tội rất lớn. Ở ngoài đời chúng ta thường gọi là "đoái công chuộc tội". Vậy nên phát đại nguyện, phát đại tâm Bồ đề chân thật thì tội chướng của chúng ta tiêu rất nhanh.

Vào ngày 19/6/âm lịch hằng năm, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức cho quý nhân dân, Phật tử được tham gia Đại lễ phát Bồ đề tâm. Một số bài viết về lễ phát tâm Bồ đề đề quý vị biết thêm thông tin.

5. Vô sinh sám hối

(hay còn gọi là thật tướng sám hối): Phương pháp này rất cao, dành cho người có căn cơ cao. Tức là chúng ta phải quán thật tướng của các Pháp, chưa từng sinh, chưa từng diệt. "Thật tướng" của các Pháp là "không", quán được điều này thì lập tức tội liền tiêu trừ.

Mong rằng, những phương pháp sám hối trên sẽ mang lại lợi ích cho quý bạn đọc. Chúc quý bạn đọc sẽ áp dụng và thực hành để tâm được nhẹ nhõm; tội lỗi được tiêu trừ.

1