Xem thêm

Quan Đệ Nhất Thượng Thiên: Sự tích, đền thờ và bản văn

Phap Ngo Thich
Quan Đệ Nhất là ai? Sự tích về Quan Lớn Đệ Nhất Quan Lớn Đệ Nhất là một vị thần quan trọng trong Ngũ Vị Tôn Quan, hệ thống thần linh Tứ Phủ, và được...

Quan Đệ Nhất là ai? Sự tích về Quan Lớn Đệ Nhất

Quan Lớn Đệ Nhất là một vị thần quan trọng trong Ngũ Vị Tôn Quan, hệ thống thần linh Tứ Phủ, và được biết đến với công lao to lớn trong việc bảo vệ Đền Đồng Bằng cùng hiện thân của Vua Cha Bát Hải. Quan Lớn Đệ Nhất còn được gọi là Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên, là vị quan đứng đầu trong Ngũ Vị Tôn Ông - những vị quan thay mặt Mẫu cai quản 4 cõi Thiên Địa Thủy Nhạc.

Quan Lớn Đệ Nhất được coi là Ông Lớn cai quản Thượng Thiên và có nhiều danh hiệu như Đức Thánh Cả và Tôn Quan Đệ Nhất. Ông đồng thời trực tiếp đứng bên phải đền vua cha Bát Hải Động Đình, thay quyền và đại diện cõi nhân gian, thừa hành Tam giới, và phúc tội phúc nhân danh cõi Thượng Thiên.

Ngày tiệc của Quan Đệ Nhất

Quan Đệ Nhất có hai ngày tiệc đặc biệt trong năm, đó là ngày 10 tháng 1 âm lịch và ngày 24 tháng 8 âm lịch. Những ngày này, người dân thường đến đền Quan Đệ Nhất để thắp hương và dâng lễ cầu tài lộc.

Hầu giá Quan Lớn Đệ Nhất

Quan Đệ Nhất thường được hầu giá trong những dịp quan trọng như mở phủ, tạ phủ, và hầu xông đền xông điện. Khi ngự đồng, Quan Đệ Nhất chỉ chứng đàn phù mà không làm việc hay hiến tửu, trừ khi mở phủ kiêm tri đôi nước. Trong lễ hành, ông mặc áo đỏ thêu rồng và thực hiện các nghi lễ tôn kính.

Thông tin về đền thờ Quan Đệ Nhất

Di tích đền Đồng Bằng

Đền Quan Lớn Đệ Nhất thuộc quần thể di tích lịch sử đền Đồng Bằng, nằm tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đây cũng là nơi có điển tích về sự tích của Quan Lớn Đệ Nhất khi đến làm tướng giúp Phạm Vĩnh dẹp giặc.

Đền Tĩnh Quan Lớn Đệ Nhất - Quan Đệ Nhất Linh Từ

Ngôi đền này cũng nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa đền Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng và được xây dựng từ thời Vua Hùng thứ 18. Đền Tĩnh Quan Lớn Đệ Nhất được xem là nơi ông thường lui về nghỉ ngơi sau những ngày làm việc. Trong đền vẫn còn lưu giữ pho tượng cổ lâu đời của Quan Lớn Đệ Nhất và một pho tượng mới tạc Quan Đệ Nhất mặc áo đỏ thêu rồng.

Dâng lễ Quan Đệ Nhất như nào?

Khi đi lễ đền Đồng Bằng, người ta thường thắp hương và dâng lễ cầu tài lộc tại đền Quan Đệ Nhất. Thức lễ tiêu biểu gồm hoa quả, cơi trầu, quả cau, xôi thịt, nén hương, giấy tiền và cánh sớ. Ngoài ra, để dâng cúng một lễ vật đẹp, sang trọng và lâu bền, người ta có thể sử dụng Oản Tài Lộc. Oản Tài Lộc được trang trí tỉ mỉ, trang trọng và có thể lưu lại trên ban thờ trong thời gian từ 3-6 tháng.

Bản văn Quan Lớn Đệ Nhất

Bài 1: Hương một triện chín lần soi thấu Giãi lòng trần khải tấu linh thông Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng

Anh linh lục trí thần thông Quyền cai tam giới uy phong phép màu Thượng thiên xe giá lên chầu Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy

Nổi cơn mưa gió tức thì Sấm vang tám cõi mây che ngất trời Đượm nhuần thiên hạ đôi nơi Thừa nhàn ông mới dạo chơi các toà

Ba mươi sáu động tiên nga Bồng Lai tiên cảnh chẳng xa chút nào Bạn tiên dâng quả bàn đào Rượu tiên thơ thánh thấp cao đôi tuần

Cung thương làu bậc ngũ âm Cờ tiên đua nước bách thần nhởn nhơ Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra Bước vào bái tạ xuống qua cõi trần

Kíp đòi thổ địa long thần Hỏi xem thiên hạ vạn dân thế nào Sớ lên tâu nộp thiên tào Ngọc Hoàng giá ngự ngôi cao đế đình

Dưới toà thuỷ tế long cung Vua cha thấy mặt trong lòng yêu tin Triều thần văn võ đôi bên Ông tâu các việc thượng thiên lệnh hành

Xuống chầu thuỷ điện long tinh Mười hai cửa bể cảnh thanh tú mầu Long xà ngư biếc về chầu Sóng xô mấy lớp nước triều mấy phen

Uy thanh trấn động kinh thiên Phút thôi ông đã ngự lên lâm tùng Có phen giá ngự sơn trung Thạch bàn xe giá mây rồng tàn che

Dư muôn thú vật cầm thi Dâng hoa tiến quả bốn bề xôn xao Bạn tiên mừng rỡ đón chào Cảnh nào là chẳng mĩ miều thanh tân

Xuống trần vui thú cõi trần Thiên Đình có khách hồng trần dâng hoa Dưới thuỷ tề long xà phục củng Sơn lâm đều mến đức tôn vương

Trải qua thiên hạ bốn phương Lòng trần khải tấu thắp hương khấn cầu Tự nhiên ứng biến nhiệm mầu Hoặc ai số hệ về đâu những là

Đệ tử hiến cúng hương hoa Khấu đấu vọng bái ông đà độ cho Sắm sanh gà lợn trâu bò Đèn hương trầu quả thấu cho cõi lòng

Chí thành hữu cảm tất thông Sở cầu tất ứng giáng lâm độ trì Chữ rằng thánh giáng lưu ân Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường.

Bài 2: Bóng kim ô ánh vàng choi chói Cõi trăng già vời vợi ngôi cao Trời xanh vằng vặc ngôi sao Mây tuôn năm sắc đỏ đào bốn phương

Phóng hào quang khắp hòa thiên hạ Vầng nguyệt soi chiếu cả hư không Bốn mùa xuân hạ thu đông Muôn dân mới biết âm dương phép màu

Trên thượng lầu Ngọc Hoàng thái cực Dưới bách thần chầu chực hôm mai Ngọc Hoàng ngự cảnh thiên thai Đền rồng cao ngất cửa đài trang nghiêm

Mới ứng điềm rồng bay phượng múa Tứ lân vờn thất bộ sao sa Tám nghìn tiên nữ bách hoa Sớm khuya chầu chực vua cha Ngọc Hoàng

Trong đền vàng hương bay trầm xạ Ngoài thành mây khói tỏa nguy nga Mây rồng năm thức phủ che Thánh hoàng thái hậu tức thì thụ thai

Năm Bính Dần mồng mười tháng tám Thái hậu bà sinh giáng tôn ông Bách quan vọng bái cửu trùng Châu phê long bút sắc phong thái hoàng

Trong thượng giới tôn quan giáng thế Vâng sắc trời cứu thế độ dân Sắc vua phong Thượng đẳng linh thần Khắp thiên hạ muôn dân đảo cầu.

Trong tám cõi cửu châu vọng bái Quan độ cho quốc thái dân an Khâm thừa sắc lệnh vua ban Sổ sinh, sổ tử liệt hàng châu phê

Đủ mọi bề tài kiêm văn võ Trong bách thần nào có nhường ai Lược thao văn võ toàn tài Đình thần tứ phủ nào ai dám bì

Đức dung nghi bẩm sinh tài thánh Biến lạ thường đức tính tinh anh Uy gia khắp hết thiên đình Làm mưa làm gió mở thành, khai sông

Chuyển trời đất mưa tuôn chớp lói Nổi cơn giông cây cối đổ xô Mây tuôn gió thổi mịt mù Muôn loài quỷ mị làm cho rụng rời

Vang tiếng sét Ông sai lôi giáng Qúy cùng tà phách tán hồn bay Tôn quan vạn phép ai tày Sông Ngân cũng vượt bề dày cũng qua

Gỗ chò hoa sai quân lên lấy Các cửa ngàn đâu đấy đều kinh Chúa mường chúa mán thần linh Thượng ngàn các cửa phục tình làm tôi

Mới thử chơi mưa sa bão giật Qúy cùng tà xiêu bạt tán đi Có phen ngự xuống đan trì Voi vàng ngựa bạc tức thì thưởng quân

Có phen dạo non nhân nước trí Cảnh bầu trời sơn thủy long lâu Tôn quan giá ngự thượng chầu Khuông phù đệ tử sở cầu tòng tâm.

1