Phật giáo Việt Nam: Những hình tượng đặc biệt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Phap Ngo Thich
Khi nói đến Phật giáo Việt Nam, không thể không nhắc đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - vị Bồ Tát tỏ lòng từ bi và cầu nguyện cho chúng sinh. Đức Quán Thế...

Khi nói đến Phật giáo Việt Nam, không thể không nhắc đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - vị Bồ Tát tỏ lòng từ bi và cầu nguyện cho chúng sinh. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được tôn vinh thông qua nhiều hình tượng và danh hiệu khác nhau, đồng thời biểu hiện sự từ bi, sự an ổn và sự trợ giúp cho con người trong cuộc sống hàng ngày.

Đa dạng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát

Theo các kinh điển và văn bản Phật giáo, có nhiều hình tượng và danh hiệu khác nhau của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi hình tượng và danh hiệu đều có ý nghĩa và vai trò riêng biệt trong việc giúp đỡ và cứu độ chúng sinh. Dưới đây là một số hình tượng và danh hiệu quan trọng của Quán Thế Âm Bồ Tát:

1) Dương Liễu Quán Âm

Dương Liễu Quán Âm, hay còn được gọi là Dược Vương Quán Âm, là một trong những hình tượng quan trọng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thân màu trắng ngà của Ngài biểu hiện sự ôn hòa và nhẫn nhục. Dương liễu mềm mại trở thành biểu tượng cho lòng từ bi của Quán Thế Âm. Ngài cầm cành dương liễu để bảo vệ và cứu giúp chúng sinh khỏi khổ đau. [^1^]

Dương Liễu Quán Âm Đường Liễu Quán Âm: Còn có tên gọi khác là Dược Vương Quán Âm, bổn nguyện của Ngài là bạt trừ cứu độ những bệnh khổ của chúng sanh, vì chúng sanh thân nhiều khổ nạn nên Ngài cầm cành dương. Dương liễu mềm mại biểu trưng cho đức tướng ôn hòa nhẫn nhục của Quán Thế Âm Bồ tát. Thân mặc y màu trắng ngà, hình tượng của Ngài biểu hiện sự kỳ nguyện phước đức.

2) Long Đầu Quán Âm

Long Đầu Quán Âm là hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên lưng rồng. Rồng biểu thị uy lực của Quán Thế Âm và việc trấn an chúng sanh. Thân mặc y màu trắng ngà, Ngài biểu hiện sự hiện diện của mình để truyền đạt pháp môn cho chúng sanh. [^2^]

Long Đầu Quán Âm *Long

1