Phân ban Ni giới TP.HCM họp triển khai công tác Phật sự cuối năm 2023

Phap Ngo Thich
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về buổi họp của Phân ban Ni giới TP.HCM nhằm triển khai các công tác Phật sự cuối năm 2023. Buổi họp này đã diễn ra...

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về buổi họp của Phân ban Ni giới TP.HCM nhằm triển khai các công tác Phật sự cuối năm 2023. Buổi họp này đã diễn ra vào chiều ngày 09/12/2023 tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (Quận 10). Buổi họp không chỉ tổng kết công tác tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 mà còn thảo luận và triển khai một số hoạt động Phật sự quan trọng trong năm.

Công tác tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ

Buổi họp có sự chứng minh của nhiều Ni trưởng và chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, chứng tỏ sự quan tâm và tình yêu mến của các vị sư. Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đã triển khai chi tiết các công tác Phật sự mà Ni giới TP.HCM đã thực hiện trong thời gian vừa qua và đề ra các kế hoạch cho tương lai.

Image Hình ảnh: Buổi họp Phân ban Ni giới TP.HCM

Thảo luận về hoạt động Phật sự

Tại buổi họp, các thành viên đã thảo luận về nhiều chuyên đề quan trọng, bao gồm giáo giới, giới luật Phật giáo, nghi lễ Phật giáo, Hiến chương GHPGVN, thông tin - truyền thông, quy chế hoạt động, quản trị hành chánh và nghiệp vụ Hoằng pháp. Đây là những chủ đề cốt lõi đảm bảo việc thực hiện và phát triển Phật sự một cách khoa học và hiệu quả.

Image Hình ảnh: Các thành viên thảo luận về hoạt động Phật sự

Hoạt động của Phân ban Ni giới GHPGVN Thành phố

Đại diện Ban Thủ quỹ và Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến đã thông báo về hoạt động thu chi của Phật sự trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chư Tôn đức Ni đã đóng góp ý kiến và nhận định về Đại giới đàn Bửu Huệ, nhằm tạo tiền đề cho các sự kiện tương lai.

Image Hình ảnh: Chư Tôn đức Ni đóng góp ý kiến cho Đại giới đàn

Kế hoạch Buffet chay tại chùa Vĩnh Nghiêm

Ni sư Thích nữ Thuần Chơn đã trình bày và triển khai kế hoạch tổ chức Buffet chay tại chùa Vĩnh Nghiêm. Sự kiện này do Phân ban Ni giới TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 07/01/2024 (26/11/ Quý Mão) nhằm gây quỹ hoạt động Phật sự của Phân ban.

Image Hình ảnh: Kế hoạch Buffet chay tại chùa Vĩnh Nghiêm

Tâm huyết của chư Ni

Cuối buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đã tán dương sự tham dự nhiệt tình và các ý kiến mang tính xây dựng của chư Ni. Ni trưởng thể hiện niềm tin vào sự đồng lòng và đóng góp của tất cả chư Ni, qua đó đóng góp vào thành công của các chương trình hoạt động Phật sự tại TP.HCM. Đồng thời, Ni trưởng cũng đưa ra các phương hướng cho việc tổ chức và thực hiện các hoạt động Phật sự trong tương lai.

SC. Huệ Tâm - Minh Tâm

1