Xem thêm

Những người có duyên với Phật, hãy cùng xem có bạn?

Phap Ngo Thich
Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu mình có duyên với Phật không? Duyên Phật không phải là điều mà ai cũng có. Nó là kết quả của nghiệp lực và mối quan hệ sâu...

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu mình có duyên với Phật không? Duyên Phật không phải là điều mà ai cũng có. Nó là kết quả của nghiệp lực và mối quan hệ sâu sắc với Phật mà chúng ta tạo dựng qua nhiều kiếp sinh tồn.

Điều kỳ diệu là mỗi người chúng ta đều đã có một mối quan hệ cơ bản với Đức Phật từ trước khi sinh ra. Tuy nhiên, để thể hiện mối quan hệ đó một cách sâu sắc và thực sự, chúng ta cần trải qua nhiều kiếp sống, gieo trồng căn lành và tu tập như Bồ Đề để kết nối với Phật.

Khi Đức Phật thành đạo dưới gốc bồ đề, Ngài đã nói một câu xúc động: "Thật kỳ diệu. Chúng sanh trong thế gian đều có trí tuệ và đức hạnh của Như Lai, nhưng vì si mê cố chấp mà không chứng được". Điều này cho thấy Phật không phải là một thế lực huyền bí, mà mỗi người chúng ta đều có khả năng đạt đến giác ngộ và trở thành Phật tương lai. Tuy nhiên, chúng ta cần vượt qua các thói quen xấu như phiền não và chấp trước để có thể chứng ngộ Bồ Đề. Kinh “Lục Tổ Đàn Kinh” nói: “Bồ Đề tánh vốn thanh tịnh, có tâm này thì trực tiếp thành Phật.” Để giải thoát khỏi vòng xoáy đau khổ, chúng ta cần phát triển Phật tánh bên trong mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có mối quan hệ sâu sắc với Phật. Đại chúng tín đồ thường đến chùa để lễ Phật với mong muốn nhận lợi ích cá nhân hoặc để thể nghiệm Phật pháp thông qua các pháp cụ. Họ hy vọng tấm lòng hiếu đạo của mình sẽ được cảm ứng bởi chư Phật, chư Bồ Tát và được từ bi gia trì. Tuy nhiên, loại tín đồ Phật giáo này thiếu tự tin, quá ích kỷ và dễ nghi ngờ. Họ không có trí tuệ, chỉ theo đuổi mục tiêu mù quáng. Mối quan hệ của họ với Phật giáo không thực sự sâu sắc và thiếu lòng thành.

Học Phật là một cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ với Phật. Điều quan trọng trong việc này là nghiên cứu đạo Phật. Học Phật là học lòng từ bi, học trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát. Qua việc tự nhận thức, tự giúp mình và hiểu thêm về người khác, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Phật giáo cung cấp nhiều phương tiện thực hành thuận tiện và thể hiện lòng từ bi dưới nhiều hình thức để trợ giúp chúng ta. Tuy nhiên, nó không phải là một nơi trú ẩn cho sự đau khổ của chúng ta và không bao giờ mang tính tiêu cực hay bất lực. Mục đích của Phật giáo là để chúng ta sống khôn ngoan và hạnh phúc hơn.

Những người có duyên sâu sắc với Phật thường hướng tâm vào đạo Phật, quy y Tam bảo, thích tụng kinh lễ Phật và thực hành các pháp cụ. Họ có tinh thần hỷ xả và khi thờ Phật, họ có thể sám hối và tiêu trừ nghiệp chướng, đồng thời tăng trưởng thiện nghiệp và trí tuệ giác ngộ. Chư Tăng tượng trưng cho sự thanh tịnh và không ô nhiễm. Tuy nhiên, học Phật không biến ai thành nhà sư và cũng không biến ai thành một người khác. Đạo Phật tồn tại trong thế gian và không thể tách rời nó. Nó giúp chúng ta trở nên khôn ngoan và hạnh phúc hơn.

Ngoài những loại người đã được đề cập ở trên, còn có những người không liên quan gì đến Phật. Đối với những người này, trí tuệ của họ bị chán chường và nghiệp chướng là quá nặng. Nghe pháp sẽ không đem lại kết quả tốt và họ không thể hiểu pháp. Giao tiếp với họ về Phật giáo cũng không có ý nghĩa, thậm chí có thể tạo ra sự thù địch và vu khống.

Như đã nói ở đầu, việc có duyên với Phật không phải là điều mà ai cũng có. Để có duyên với Phật, chúng ta cần gieo trồng căn lành trong suốt nhiều kiếp. Những người hết lòng học Phật là những người có phước lớn. Hãy trân trọng mối duyên hiếm có này, tu hành tinh tấn và đạt được thành tựu Phật quả vô thượng.

Đối với chúng ta, nghe kinh Pháp, thoát khổ và trở thành Phật là điều tuyệt vời nhất. Đây là mối quan hệ Phật Pháp tối cao mà chúng ta nên trân trọng. Để có duyên với Phật, chúng ta phải là những người tốt, không làm điều ác và làm nhiều việc thiện. Mình cầu nguyện tất cả chúng ta có được mối duyên này và được sống khôn ngoan và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà.

1