Nhân Tướng Học: Khám Phá Văn Hóa Thần Bí và Phức Tạp

Phap Ngo Thich
Ảnh: Tìm hiểu Thần Số Học Nhân tướng học là một môn khoa học đã tồn tại từ rất lâu đời và ngày nay đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để hiểu...

Tìm Hiểu Thần Số Học Ảnh: Tìm hiểu Thần Số Học

Nhân tướng học là một môn khoa học đã tồn tại từ rất lâu đời và ngày nay đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để hiểu và áp dụng những tri thức về nhân tướng học trong cuộc sống, chúng ta cần có kiên nhẫn, sự chuyên tâm và kiến thức vững chắc.

Nhân tướng học dựa trên việc dự đoán về con người thông qua các đặc điểm về hình dạng và vị trí của các bộ phận cơ thể. Mặc dù không được chứng minh bằng phương pháp khoa học thực nghiệm, nhưng nó vẫn luôn là một mảng văn hóa đặc biệt và hấp dẫn của nền văn hóa phương Đông.

Cuốn sách "Nhân Tướng Học" của tác giả Hy Trương là một nguồn kiến thức chi tiết và cụ thể về nhân tướng học, hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn và thấu đáo hơn để đối diện với những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực này.

Phần I: Các Nét Tướng Trong Nhân Tướng Học

Chương I: Tổng Quát về Khuôn Mặt

 • Tam Đình: Vị trí và ý nghĩa của Tam Đình.
 • Ngũ Nhạc: Vị trí, điều kiện tốt và yếu tố bù trừ của Ngũ Nhạc.
 • Tứ Đậu: Vị trí và điều kiện tối ưu của Tứ Đậu.
 • Lục Phủ: Ý nghĩa của Lục Phủ.
 • Ngũ Quan: Vị trí và điều kiện tối ưu của Ngũ Quan.
 • 13 Bộ Vị Quan Trọng: Ý nghĩa của từng bộ vị quan trọng.
 • 12 Cung Trong Tướng Học: Ý nghĩa của từng cung trong tướng học.
 • Trán: Các dạng thức và ý nghĩa vận mệnh của trán.
 • Lông Mày: Các đặc tính và đặc thái của lông mày.
 • Mắt: Các ý nghĩa của mắt và các loại mắt điển hình trong tướng học.
 • Mũi và Lưỡng Quyền: Ý nghĩa của mũi và lưỡng quyền.
 • Miệng và Khu Vực Hạ Đình: Các ý nghĩa của miệng và khu vực hạ đình.
 • Tai: Ý nghĩa của tai và các loại tai điển hình trong tướng học.

Phần II: Các Loại Tướng

Chương I: Loại Tướng Chính Thường

 • Lối phân loại cổ điển thông dụng.
 • Lối phân loại của Vương Văn Khiết.
 • Phân loại theo 12 chi.

Chương II: Loại Tướng Biến Cách

 • Khái niệm tổng quát về loại tướng biến cách.

Chương III: Những Tướng Cách Đặc Biệt

 • Ngũ Trường.
 • Ngũ Đoạn.
 • Ngũ Hợp.
 • Ngũ Lộ.
 • Ngũ Tú.
 • Lục Đại.
 • Lục Tiểu.

Chương IV: Âm Thanh, Râu Tóc, Nốt Ruồi và Động Tác

 • Những nét tướng âm thanh.
 • Những nét tướng tóc và râu.
 • Những nét tướng nốt ruồi.
 • Những nét tướng động tác.
 • Những nét tướng trên thân mình.
 • Những nét tướng chân tay.

Phần III: Lý Tưởng và Pháp Tướng

Chương I: Nguyên Tắc Thanh Trọc

 • Thử phát họa hai ý niệm thanh và trọc.
 • Tương quan thanh trọc.
 • Sự ứng dụng của nguyên tắc thanh trọc trong tướng học.

Chương II: Nguyên Lý Âm Dương và Ngũ Hành Trong Tướng Học

 • Âm Dương và Ngũ Hành trong vũ trụ quan Trung Hoa.
 • Ứng dụng của Âm Dương trong tướng học.
 • Khái luận về ngũ hành hình tướng.
 • Tổng luận phép tương hợp ngũ hành áp dụng vào nhân tướng học.

Chương III: Thần, Khí, Sắc và Khí Phách

 • Đại cương về Thần, Khí và Sắc.
 • Thần: Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu thần.
 • Khí: Phác họa ý niệm khí.
 • Sắc: Các loại sắc trong tướng học.
 • Khí Phách: Quan niệm về khí phách và các thành tố của khí phách.

Chương IV: Phương Pháp Xem Tướng

 • Những nguyên tắc cơ bản trong phương pháp xem tướng.
 • Các tướng phái.
 • Kỹ thuật xem tướng theo tiêu chuẩn thời gian.

Chương V: Ứng Dụng Nhân Tướng Học

 • Ứng dụng nhân tướng học vào việc xử thế.
 • Ứng dụng nhân tướng học vào việc tiên liệu vận mạng.
 • Tướng phụ nữ: Nhận định tổng quát, các tướng cách phụ nữ và phụ luận về tướng phụ nữ.

Qua cuốn sách "Nhân Tướng Học" này, tác giả Hy Trương hy vọng mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc và thấu đáo hơn về một lĩnh vực văn hóa phức tạp. Nếu bạn quan tâm, hãy tìm mua cuốn sách này để hiểu rõ hơn về nhân tướng học.

1