Xem thêm

Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ-tát: Mở Rộng Tâm Hồn, Đón Nhận Ánh Sáng Phật

Phap Ngo Thich
Giới thiệu Đối với bất kỳ ai trong chúng ta, hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát là một chủ đề quan trọng. Đây là một đề tài mà không thể trình bày đầy đủ trong một...

Giới thiệu

Đối với bất kỳ ai trong chúng ta, hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát là một chủ đề quan trọng. Đây là một đề tài mà không thể trình bày đầy đủ trong một bài viết ngắn. Tuy nhiên, từ những đoạn kinh mà tôi nghe từ thời thơ ấu khi ở chùa Huê Nghiêm, tôi đã nhớ và suy nghĩ về những câu này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát.

Tôn tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Trong thời kỳ mạt pháp, khi đạo lực của các vị Bồ-tát lớn đã giảm sút, chư Tăng gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo ra những trở ngại và khó khăn trong con đường tu học. Đoạn kết phần sám hối thường đọc "Nguyện nhơn nhơn ngộ Tỳ-lô tánh hải. Các các nhập Phổ Hiền hạnh môn". Để nhập được Phổ Hiền hạnh, chúng ta cần nhận được ánh sáng suốt từ con người và đánh thức Phổ Hiền hạnh trong chúng ta.

Kinh Hoa Nghiêm và kinh Đại Thừa

Kinh Hoa nghiêm là một bộ kinh lớn trong hệ thống kinh điển Đại Thừa. Trong suốt cuộc đời tu hành, tôi không bao giờ quên những bài kệ của Phổ Hiền hạnh. Bộ kinh Hoa nghiêm có rất nhiều bài kệ, trong đó phần Phổ Hiền hạnh nguyện chiếm đến 6.000 bài kệ. Tất nhiên, chúng ta không thể đọc hết và hiểu trọn vẹn được. Tuy nhiên, tôi đã thọ trì và học từ Hòa thượng Trí Tịnh và Hòa thượng Trí Thủ, hai vị cao tăng chuyên thọ trì hạnh Phổ Hiền.

Hạnh Phổ Hiền: 10 Đại Hạnh

Hạnh Phổ Hiền có thể tóm gọn thành 10 đại hạnh mà chúng ta tụng mỗi ngày:

  1. Lễ kính chư Phật
  2. Xưng tán Như Lai
  3. Quảng tu cúng dường
  4. Sám hối nghiệp chướng
  5. Tùy hỷ công đức
  6. Thỉnh chuyển pháp luân
  7. Thỉnh Phật trụ thế
  8. Thường tùy Phật học
  9. Hằng thuận chúng sanh
  10. Phổ giai hồi hướng

Đôi lời kết

Hạnh Phổ Hiền không chỉ đơn giản là tụng kinh hay xưng tán chư Phật, mà là một con đường tu hành để trở thành Người tuấn lợi và hợp nhất với hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận Phật tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta và nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành Phật. Hãy mở lòng và nhận những ánh sáng Phật trong cuộc sống của chúng ta. Hạnh Phổ Hiền đang chờ đón chúng ta trên con đường tu hành.

1