Xem thêm

Nguồn Gốc Kim Cang Xử trong Phật Giáo: Sức Mạnh Vô Địch

Phap Ngo Thich
Nếu bạn đã từng nghe về Kim Cang Xử (còn được gọi là Bảo xử, Hàng ma xử, hoặc đơn giản là xử) trong Phật giáo, hẳn bạn đã biết rằng đây là một loại...

Nếu bạn đã từng nghe về Kim Cang Xử (còn được gọi là Bảo xử, Hàng ma xử, hoặc đơn giản là xử) trong Phật giáo, hẳn bạn đã biết rằng đây là một loại binh khí của Ấn Độ xưa. Kim Cang Xử có khả năng phá đổ mọi vật khác bởi tính chất bền chắc của nó. Trong Phật giáo, Kim Cang Xử được sử dụng làm dụng cụ cầm tay của các Tôn. Nó tượng trưng cho bồ đề tâm, khả năng xoá bỏ các phiền não và đại dụng của trí tuệ sắc bén và vững chắc. Kim Cang Xử cũng có thể phá trừ các ma chướng ngoại đạo và nội ma ngu si vong tưởng.

Trong các kinh điển Phật giáo, Kim Cang Xử được đề cập đến như Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Luân Vương Kinh, Niết Bàn Kinh, Đà La Ni Tập Kinh, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tăng Hữu Tối Thượng Vi Diệu Đại Mạn Trà La Ni Kinh, và nhiều kinh khác.

Mạn Đa La Hải Hội Kim Cang Bộ là một trong những dịp để những hành giả Chơn Ngôn Tông cầm chäy kim cang, pháp khí mà hành giả Chơn Ngôn Tông luôn luôn mang theo bên mình.

Hình dạng của Kim Cang Xử:

Ban đầu, Kim Cang Xử được làm bằng đá hoặc gỗ, phần đầu rất bén, sau này hình thức của nó dần trở thành ngắn và nhỏ hơn trong tình trạng hiện tại mà không còn bén nữa.

Theo quyển thường, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh đã viết: “Vì chân lý Phật giáo là không thể tương tự, nên vật liệu sử dụng cũng không tương tự, ví dụ: Vàng, bạc, đồng, đá thạch hoặc có khi dùng hỗn hợp vàng bạc đồng, sắt, cây Thất Lợi Ban Ni, cây Tỳ Rô Ba, cây Khư Tha Ra, cây Ma Độ Ca, cây A Thiết Đa, cây Hải Nhơn, Xương Người, Thuỷ Tinh, cây Khô Luyện, cây Tỳ Lê Lặc, cây Thiên, Đất, cây Ca Đàn, cây Át Ca, cây Vô Ưu, cây A Một La, cây Át Thuận Na, cây Liễu, cây Bạch Đàn, cây Tử Đàn,… ”

Chất liệu chế tạo Kim Cang Xử có thể là Vàng, Bạc, Đồng, Sắt, Đá, Thuỷ Tinh, cây Bạch Đàn,... Hiện tại, đa phần sử dụng đồng vàng để đúc Kim Cang Xử.

Tùy theo hình dạng, Kim Cang Xử có nhiều loại, bao gồm xử 1 ngành (cổ), xử 3 ngành, xử 5 ngành, xử 9 ngành...

Ý nghĩa của Kim Cang Xử:

Kim Cang Xử tượng trưng cho sức mạnh vô địch, không có vật kiên cố nào mà chaỵ này đạp không bể. Đây là như trí huệ và chơn như Phật tánh không có gì làm hư hoại. Kim Cang Xử được sử dụng để đoạn trừ các loại phiền não và ngăn đè các hình thức ác ma gây chướng ngại. Đây là một trì vật trong các tôn của Mật giáo, cũng là pháp khí quan trọng dùng trong lúc tu pháp bên Mật Tông. Đời sau lại căn cứ về yếu chỉ chày kim cang hay ngăn đệp được kẻ oán địch nên đem nó diễn dịch thành một dụng cụ tác pháp để hàng phục các ma ngoại đạo.

Chúng ta cũng có thể thấy Kim Cang Xử trong Mật Tông Phật giáo, làm vũ khí của Mạn Trà La Hải Hội. Kim Cang Xử có ý nghĩa là trí tuệ và chơn như Phật. Nó giúp loại bỏ tâm tư ác ma và giữ gìn chúng sinh. Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm chính là một trong các Bồ Tát thuộc Kim Cang giới, cầm Kim Cang Xử.

Mật Tích Kim Cương Lực Sỉ: Thần Hộ Pháp, Mật Tích

Kim Cương Mật Tích là một thần hộ pháp đặc thù, là vị thống soái của Từ Thiên Vương. Vị này thường theo hầu Đức Phật, bảo hộ Phật giáo nên trở thành vị thần hộ pháp rất thiết yếu và nhiệt thành trong Phật giáo. Kim Cương Mật Tích là một lực sĩ vô địch, tay cầm chày kim cương, vô cùng mạnh mẽ. Trong Luật bộ và kinh Đại Niết Bàn, có đề cập đến việc một đồng tử nghe trộm bị thần Kim Cương Mật Tích chày đá quẹt. Nếu người ta không trả lời câu hỏi của Đức Phật, thì thần Kim Cương Mật Tích sẽ đập nát đầu người đó thành bảy mảnh.

Kim Cương Mật Tích nổi tiếng với hình tượng tay cầm chày kim cương, vốn thuộc Đại Lực Dược Xoa. Vị này thường làm các dạ xoa để hộ trì chánh pháp. Trong Tỳ Nại Da tạp sự quyển 17, nói rằng "Trưởng giả Cấp Cô Độc được phép vẽ hai vị dược xoa cầm chày".

Trong Phật giáo, Kim Cương Mật Tích hộ pháp, Mật Tích Kim Cương lực sĩ có ý nghĩa là bảo vệ chân Phật bằng chày kim cương, và chải đại nghĩa của chúng ta là: “Nếu không mau trả lời thì tại sẽ đập nát đầu ngươi thành bảy mảnh”. Việc này thường được thấy trong kinh A Hàm.

Vậy nên, nếu bạn muốn tìm hiểu về sức mạnh vô địch của Kim Cang Xử, hãy nhớ rằng đây là một công cụ quan trọng trong Mật Tông Phật giáo. Nó giúp loại bỏ các loại ác ma và ngăn đè các hình thức ác ma gây chướng ngại.

1