Xem thêm

NGHI THỨC CẦU SIÊU – SÁM HỐI THAI NHI

Phap Ngo Thich
Mục đích - Vì sao phải cầu siêu cho thai nhi bị phá bỏ? Hiện nay trong xã hội có khá nhiều người đã từng nạo phá thai, vấn nạn này ngày càng phổ biến...

Mục đích - Vì sao phải cầu siêu cho thai nhi bị phá bỏ?

Hiện nay trong xã hội có khá nhiều người đã từng nạo phá thai, vấn nạn này ngày càng phổ biến trên thế giới, và đặc biệt phát triển ở Việt Nam, tạo nên một lực lượng đông đảo các vong hồn thai nhi ngập đầy uất hận ở khắp nơi.

Vong linh thai nhi cũng là một loại Oan gia trái chủ, xong có một số đặc thù tâm lí nhất định, nên có riêng một Nghi thức cầu siêu dành cho thai nhi.

Sự báo oán của các thai nhi, cũng đặc biệt nguy hiểm đối vơi sức khỏe, sự nghiệp… và tính mạng của những cặp nam nữ đã phá thai, mà không phải ai cũng nhận ra.

Nhiều người sau khi phá bỏ thai nhi, hay nghĩ gửi tên vào chùa là xong. Thực tế không đơn giản như vậy, oan có đầu, nợ có chủ, thai nhi đa số vẫn cứ đi theo những người đã phá bỏ nó để báo thù, kể cả đã gửi tên lên chùa.

Nên bắt buộc cha - hoặc mẹ , hoặc cả hai phải lo sám hối siêu độ cho thai nhi. Con mình, mình đã không đẻ, không nuôi, thì ít nhất cũng phải tự mình làm lễ sám hối- tụng kinh niệm Phật, tạo công đức cầu siêu cho thai nhi, chứ đâu thể dựa vào các sư được.

Những vong thai đó không phải của các sư, mà là của mình, mình là cha mẹ, có duyên nợ sâu với thai nhi, có một mối liên hệ chặt chẽ với thai nhi, mà người ngoài không thể có. Nên khi siêu độ thai nhi, cha, hoặc mẹ mới là

1