Xem thêm

Nghi thức an vị Phật: Tôn trí đức Phật trong đời sống hàng ngày

Phap Ngo Thich
Thứ năm, 18/04/2022 08:56 Nghi thức an vị Phật là việc tôn trí đức Phật vào một nơi cố định để ngày ngày chúng ta đến trước đốt nhang đọc kinh kỳ nguyện. Hôm nay,...

Thứ năm, 18/04/2022 08:56

Nghi thức an vị Phật là việc tôn trí đức Phật vào một nơi cố định để ngày ngày chúng ta đến trước đốt nhang đọc kinh kỳ nguyện. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghi thức này để có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Niệm hương lễ bái

Sau khi thắp đèn và đốt hương trầm, chúng ta đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm. Đây là bước đầu tiên của nghi thức an vị Phật, giúp tạo ra một không gian linh thiêng để chúng ta có thể tâm linh hóa.

Tịnh Pháp giới chơn ngôn

Trong bước này, chúng ta thực hiện việc thần chú "Án lam xóa ha" ba lần. Đây là một phần không thể thiếu trong nghi thức an vị Phật, nhằm giải thoát khỏi sự bất an và diệt trừ những điều xấu xa.

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn

Tiếp theo, chúng ta lặp lại thần chú "Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám" ba lần. Đây là một phần quan trọng trong nghi thức, giúp chúng ta giải thoát khỏi những kết nghiệp xấu xa và tìm đến sự tự do tâm linh.

Cúng hương

Sau khi hoàn thành các bước trên, chúng ta tiến hành cúng hương. Thần chú cúng hương là sự thể hiện tôn pháp chư Bồ tát và niềm tin vào sự linh thiêng của Phật giáo.

"Nguyện thử diệu hương vân, Biến mãn thập phương giới, Cúng dường nhứt-thế Phật, Tôn pháp chư Bồ tát, Vô biên Thanh-Văn chúng, Cập nhứt thế Thánh-Hiền, Duyên khởi quang minh đài, Xứng tánh tác Phật-sự, Phổ huân chư chúng-sanh, Giai phát Bồ-đề tâm, Viễn-ly chư vọng-nghiệp, Viên-thành vô-thượng đạo."

Kỳ nguyện

Tiếp theo, chúng ta thể hiện tâm nguyện của mình thông qua kỳ nguyện. Đây là cơ hội để chúng ta biểu đạt và chia sẻ tâm tư, hy vọng và ước nguyện trong cuộc sống.

Tán dương Phật bảo

Chúng ta thần chú "Pháp vương vô-thượng tôn, Tam-giới vô luân thất, Thiên nhơn chi Ðạo-sư, Tứ-sanh chi từ-phụ, Ư nhứt niệm quy-y, Năng diệt tam-kỳ nghiệp, Xưng dương nhược tán-thán, Ức kiếp mạc năng tận" để thể hiện sự tôn trọng và niềm tin vào đức Phật.

Quán tưởng

Sau khi thần chú tán dương, chúng ta tiến hành quán tưởng. Đây là khoảng thời gian để chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp và ý nghĩa của đức Phật trong cuộc sống hàng ngày.

Hồi hướng

Bước cuối cùng của nghi thức an vị Phật là hồi hướng. Chúng ta đặt niềm tin vào sức mạnh của an-vị công-đức và tâm hiểu biết của đức Phật để làm sáng tỏ và giúp chúng ta vượt qua các khó khăn trong cuộc sống.

Đây là các bước cơ bản trong nghi thức an vị Phật. Hy vọng rằng thông qua việc thực hành này, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và niềm vui trong cuộc sống. Hãy dành thời gian hàng ngày để làm việc này và cảm nhận sự thay đổi tích cực trong tâm hồn của mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghi thức an vị Phật đã mang lại nhiều lợi ích tâm linh cho rất nhiều người. Với sự tôn trọng và tâm tư chân thành, chúng ta có thể truyền đạt thông điệp của đức Phật và tìm thấy niềm an lành trong cuộc sống. Hãy thực hành nghi thức này và trân trọng những giá trị tinh thần mà nó mang lại.

1