Xem thêm

Kinh Phổ Môn: Nội dung, ý nghĩa, cách trì tụng

Phap Ngo Thich
Ảnh minh họa Kinh Phổ Môn là gì? Kinh Phổ Môn, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, hay còn được gọi là Kinh Phẩm Phổ Môn, là một bài kinh chủ yếu được tụng vào...

kinh pho mon Ảnh minh họa

Kinh Phổ Môn là gì?

Kinh Phổ Môn, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, hay còn được gọi là Kinh Phẩm Phổ Môn, là một bài kinh chủ yếu được tụng vào các dịp cầu an, cầu bệnh, cầu tai qua nạn khỏi, cầu gia đạo bình an, cầu quốc thái dân an, cầu mưa hoà gió thuận, hay tụng vào những dịp kính hy vọng, lễ an vị Phật, lễ khai trường, lễ khởi công, lễ kính thành, lễ tân gia, lễ sinh nhật, lễ đáo tuế, lễ cầu thọ, lễ chúc thọ... Kinh Phổ Môn nhằm giới thiệu cách "quán chiếu" cuộc đời để đạt được giác ngộ và giải thoát như phương pháp tu tập phổ biến và có hiệu quả trong cõi Đạo.

Khoá lễ tụng kinh Phổ Môn như thế nào?

Cách tụng kinh Phổ Môn truyền thống bao gồm ba phần:

Phần thứ nhất là nghi thức dẫn nhập, bao gồm nguyện hương, đánh lễ ba ngôi báu, tán hương, phát nguyện trì kinh và tán dương giáo pháp.

Phần thứ hai là phần chính kinh, giới thiệu về hành nguyện đại sinh của Bồ-đề-tạt Quán Thế Âm.

Phần thứ ba là phần sám nguyện và hồi hướng, bắt đầu bằng bài kinh ngắn: Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh giúp người tụng đọc diệt trừ tất cả các khổ đau trong cuộc đời bằng phương pháp quán chiếu năm yếu tố hình thành nên con người.

Khi nào nên tụng Kinh Phổ Môn?

Kinh Phổ Môn chủ yếu được tụng vào các dịp cầu an, cầu khỏi bệnh, cầu tai qua nạn khỏi, cầu gia đạo bình an, cầu quốc thái dân an, cầu mưa hoà gió thuận. Ngoài ra, có thể tụng kinh Phổ Môn vào những dịp kính hy vọng, lễ an vị Phật, lễ khai trường, lễ khởi công, lễ kính thành, lễ tân gia, lễ sinh nhật, lễ đáo tuế, lễ cầu thọ, lễ chúc thọ...

Nội dung chính, ý nghĩa của Kinh Phổ Môn

Nội dung chính của Kinh Phổ Môn bao gồm ba phần:

  1. Thần lực đại danh Quan Âm
  2. Cứu thế đại sinh qua 33 ứng thân
  3. Phương pháp ngũ âm và ngũ quán.

Kinh Phổ Môn còn nói lên tình thương bao la của một vị Bồ-đề-tạt qua phương pháp đại sinh với 33 ứng thân khác nhau, phù hợp với căn cơ và đối tượng của người tu học. Qua đó, người tu học trì tụng, tự đọ thoát chính mình khỏi các đau khổ.

Cách trì tụng kinh Phổ Môn

Trong việc trì tụng kinh Phổ Môn, nên chuẩn bị chu đáo và trang nghiêm như lau dọn, bày biện bàn thờ Phật. Việc đọc kinh cũng nên tập trung và suy ngẫm về ý nghĩa từng câu kinh. Hiểu rõ ý nghĩa và làm đúng như vậy, sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp. Tuy nhiên, cầu an không phải là một nghi thức ban phước, mà là quay về quán chiếu tự tâm, làm thanh tịnh tâm ý và phát khởi tâm đại bi.

Tổng hợp

Kinh Phổ Môn là một bài kinh quan trọng trong Phật giáo, với nội dung và ý nghĩa sâu sắc. Tụng kinh Phổ Môn giúp ta tìm kiếm sự an ổn và giải thoát trong cuộc sống. Trì tụng kinh Phổ Môn cần đặc biệt chú trọng và làm đúng phương pháp để đạt được hiệu quả tốt nhất.

1