Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi ngắn gọn

Phap Ngo Thich
Đối với những người theo đạo Phật, việc trì tụng chú Đại bi có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là một cách để thể hiện lòng tôn kính và trì an cho bản thân,...

Đối với những người theo đạo Phật, việc trì tụng chú Đại bi có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là một cách để thể hiện lòng tôn kính và trì an cho bản thân, gia đình và những người thân yêu. Trì tụng chú Đại bi không chỉ đem lại sự an lạc trong tâm hồn mà còn giúp chúng ta đạt được niềm vui và sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.

Bước 1: Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu trì tụng chú Đại bi, hãy chuẩn bị một không gian yên tĩnh và thoáng đãng. Đảm bảo bạn đang mặc quần áo sạch sẽ và tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn có thể đối diện với bàn thờ Phật, ảnh hoặc tượng Phật. Một bức ảnh nhỏ với hình tượng Đức Phật cũng đủ để bạn bắt đầu.

chu-dai-bi-tieng-viet-21-bien-th Hình ảnh minh hoạ: Chú Đại bi

Bước 2: Đảnh lễ

Trước khi trì tụng chú Đại bi, hãy thể hiện lòng tôn kính bằng cách đảnh lễ tam bảo và quỳ lạy. Hãy tôn kính Chư Phật và các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và các vị theo học đạo Phật. Đảnh lễ đối với tất cả chúng sanh khác và hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể thoát khỏi khổ đau để được an lạc tự tại.

Bước 3: Phát nguyện

Sau khi đảnh lễ, hãy phát nguyện theo như sau:

 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.
 • Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
 • Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.
 • Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
 • Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.
 • Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.
 • Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.
 • Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.
 • Kế đến, xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.
 • Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

tri-niem-chu-dai-bi-dung-cach-511x383-1501 Hình ảnh minh hoạ: Trì niệm chú Đại bi

Bước 4: Tâm tư khi trì tụng

Trong quá trình trì tụng chú Đại bi, hãy luôn tập trung tâm tư vào một điều gì đó:

 • Có thể là sức khỏe của bạn, hình dung rằng bạn đang hồi phục nhanh chóng.
 • Có thể là khổ đau của những người thân, hình dung rằng họ đang trì tụng cùng bạn.
 • Có thể là lòng thương xót đối với những con vật sắp bị giết mà bạn đang đọc chú Đại bi cho chúng.
 • Có thể là lòng thương xót đối với những người đang chịu khổ ở cõi Địa ngục, Ngã quỷ... Hình dung rằng bạn đang đọc chú Đại bi để đem đến sự giải thoát cho họ.
 • Có thể là nhìn thấy cha mẹ, ông bà và người thân yêu khỏe mạnh, vui vẻ nhờ việc trì tụng chú Đại bi.
 • Có thể là nhìn thấy những người làm những việc không tốt mà việc trì tụng chú Đại bi giúp họ tỉnh ngộ.

chu-dai-bi-1500 Hình ảnh minh hoạ: Chú Đại bi

Bước 5: Trì tụng chú Đại bi

Cuối cùng, bạn có thể bắt đầu trì tụng chú Đại bi theo như sau:

 • Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
 • Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
 • Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 • Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
 • Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
 • Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
 • Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
 • Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
 • Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)
 • Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)

Như vậy, bằng việc trì tụng chú Đại bi một cách đúng cách và tâm tư tốt, chúng ta có thể đem đến sự an lạc cho bản thân và thế giới xung quanh. Hãy thử áp dụng và trải nghiệm sự thay đổi tích cực từ việc trì tụng chú Đại bi ngay hôm nay!

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập đường dẫn gốc.

1