Xem thêm

Tam Tự Quy Y - Núi tâm về với Tam Tự Quy Y

Phap Ngo Thich
Hãy quay lại với chính mình, để tìm hiểu ý nghĩa thực sự của "Tam Tự Quy Y". Đây là một chủ đề đã được rất nhiều thiền sinh quan tâm và yêu cầu giải...

Hãy quay lại với chính mình, để tìm hiểu ý nghĩa thực sự của "Tam Tự Quy Y". Đây là một chủ đề đã được rất nhiều thiền sinh quan tâm và yêu cầu giải thích. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về quy y nầy, và tìm hiểu tại sao nó lại quan trọng đối với sự phát triển tâm linh của chúng ta.

"Tam Quy Y" - Sự hồi chuyển danh từ

Đầu tiên, hãy tìm hiểu ý nghĩa của "Tam Quy Y". "Quy" nghĩa là quay về, trở về hay hồi chuyển tâm ý. Còn "Y" có nghĩa là nương tựa hay phục tùng. "Tam Quy Y" có thể hiểu là sự quay về nương tựa vào ba người quý báu là Phật, Pháp và Tăng.

Trong xã hội, chúng ta thường coi trọng vàng bạc, ngọc ngà, danh vọng, quyền lực và các thứ quý báu khác, vì chúng không phải ai cũng có thể sở hữu. Nhưng những thứ này chỉ là vật ngoài thân, giá trị của chúng luôn thay đổi và không thể cứu người khỏi khổ đau và phiền não. Trái lại, Phật, Pháp và Tăng có đủ năng lực để giúp con người thoát khỏi mọi phiền não và khổ đau. Họ mang lại giá trị và ý nghĩa không chỉ trong một đời, mà còn trong nhiều đời tiếp theo. Vì vậy, những người tu theo đạo Phật luôn tôn kính và xem ba ngôi này như ba viên ngọc quý báu gọi chung là "Tam Tự Quy Y".

Tam Quy Y Mẫu phái quy y Tam-bảo

Ba viên ngọc quý báu trong Tam Tự Quy Y

Trong Tam Tự Quy Y, ba viên ngọc quý báu đề cập đến Đức Phật, Pháp và Tăng.

  • Viên ngọc quý báu thứ nhất là Đức Phật: Đức Phật đã dành 45 năm để hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập và thoát khỏi khổ đau. Người ta coi Đức Phật là nguồn niềm tin vững chắc và ánh sáng chỉ dẫn trong cuộc sống.

  • Viên ngọc thứ hai của Tam Tự Quy Y là Pháp: Pháp là những lời dạy chân thật của Đức Phật. Những lời dạy này giúp chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc và khổ đau của thế gian. Để thực hiện Tam Tự Quy Y, chúng ta cần hiểu và áp dụng những lời dạy này trong cuộc sống hàng ngày.

  • Viên ngọc thứ ba của Tam Tự Quy Y là Tăng: Tăng là đoàn thể những người tu hành và tuân thủ giới luật của Phật. Họ là những người mà chúng ta có thể tìm kiếm sự tư vấn và hướng dẫn trong cuộc sống. Quy y Tăng có nghĩa là tôn trọng và tuân thủ đạo lý và lối sống của chư Tăng.

Lễ Quy Y Tam Bảo - Tìm về Tam Tự Quy Y

"Lễ Quy Y Tam Bảo" là một nghi thức quan trọng trong Phật giáo để chúng ta trở thành Phật tử. Trong lễ này, chúng ta tưởng nhớ hạnh tu của Đức Phật và tỏ lòng cung kính thông qua các nghi lễ, tụng kinh và đảnh lễ Tam Bảo. Ngoài ra, chúng ta cũng phải áp dụng những bài học từ Tam Bảo vào đời sống hàng ngày và giữ trọn năm giới luật mà mình đã thọ nhận trong lễ.

Lễ Quy Y Tam Bảo không chỉ là một nghi thức ngoài mà còn yêu cầu chúng ta quay về với bản thân, để nhìn vào tâm mình và nhận ra ba ngôi Tam Bảo bên trong. Chúng ta cần tự thẩm tra chính mình trên con đường tu tập và luôn nhìn vào tinh thần của Tam Bảo.

Nhiệm vụ của người Phật tử tại gia - Hướng về Tam Tự Quy Y

Sau khi đã tham gia Lễ Quy Y Tam Bảo, người Phật tử cần tìm hiểu về Đức Phật, cuộc đời và học tập con đường tu tập của Ngài. Chúng ta cần tìm hiểu và áp dụng những bài học này trong cuộc sống hàng ngày, để xây dựng một cuộc sống an lành cho chúng ta và những người xung quanh. Ngoài ra, chúng ta cần tuân thủ năm giới đạo đức mà chúng ta đã thọ nhận trong lễ.

Ngoài việc học hỏi từ Tăng già, người Phật tử cần thực hiện Tam Quy bằng sự tôn kính, vâng theo và tự học hỏi. Chúng ta cần trở về với nương tựa của mình, nhận ra rằng Tam Bảo tồn tại trong chính tâm mình và không chỉ hoang phí thời gian cầu xin Tam Bảo bên ngoài.

Đồng thời, người Phật tử cần tự áp dụng những bài học và lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống hàng ngày. Nói cách khác, chúng ta cần thực hành Tam Quy bằng cả "sự" và "lý". "Sự" là hình thức bên ngoài, trong khi "lý" là quay về bên trong và tự tánh.

Cuối cùng, người Phật tử cần xây dựng một đời tu hành đúng theo sáu nguyên tắc và tuân thủ tinh thần hòa hợp trong cộng đồng. Chỉ khi làm được điều này, chúng ta mới thật sự hướng về Tam Tự Quy Y và nhận được tám nguồn công đức, mang lại hạnh phúc và an lạc.

Kết

Tam Tự Quy Y có ý nghĩa là trở về nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng. Quy Y là học hỏi những gì Phật dạy và thực hiện những bài học đó trong cuộc sống hàng ngày. Tự Quy Y là tự thẩm tra chính mình và áp dụng những bài học và lời dạy của Đức Phật trong con đường tu tập.

Hãy tìm về Tam Tự Quy Y, để tìm thấy hướng dẫn và giải thoát trong cuộc sống.

1