Xem thêm

Chùa Bửu Châu: Nên tụng kinh trong giờ nào và ngày nào?

Phap Ngo Thich
Vấn: Con chưa Quy Y Tam Bảo nhưng nhờ duyên số nên con cũng có được một số quyển kinh, như kinh "Kim Cang Thọ Mạng và kinh Bát Dương", kinh "Pháp Hoa", nghi thức...

chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Vấn: Con chưa Quy Y Tam Bảo nhưng nhờ duyên số nên con cũng có được một số quyển kinh, như kinh "Kim Cang Thọ Mạng và kinh Bát Dương", kinh "Pháp Hoa", nghi thức cầu an, cầu siêu, "Nghi thức Thập chú", "Chú Lăng Nghiêm".... Con không biết đọc các bài kinh này vào giờ nào, ngày nào thì tốt nhất. xin Sư dạy rõ cho con biết. Con xin cảm ơn Sư và chúc Sư mạnh khỏe! Nam mô A Di Đà Phật!

Đáp: Trước nhất Sư có lời khuyên nên tìm Thầy quy y Tam Bảo, người tu Phật giới luật là trên hết, vì “giới luật còn là Phật còn”. Trước khi nhập diệt, Phật dạy các Tỳ kheo phải lấy “giới luật làm Thầy” kim chỉ nam mà tu hành.

Cho nên quý vị phát tâm thọ tam quy ngũ giới, khi có giới là đức Phật có trong nhà quý vị. Đồng thời xác định vị trí của các kinh, kinh nào Phật tử đọc, kinh nào Phật tử chưa đọc, Phật tử không nên đọc, kinh nào đọc ở thời điểm nào.

Phật tử không tụng đọc các kinh nầy:

  1. Kinh Kim Cang thọ mạng: Kinh nói về thần chú “Kim Cang thọ mạng”, lúc bấy giờ trong chúng hội có các hàng Tỳ kheo, Bồ tát và đại chúng trờ người đến dự. Tuy nhiên, Đức Thế tôn chỉ giảng cho bốn vị Thiên vương Tỳ Sa môn nghe mà thôi. Kinh này có đáng tin cậy không? Chưa xác định, nên không nên tụng.
  2. Bát Dương kinh: Không phải do Phật thuyết, mà do các nhà Sư Trung Hoa biên soan rồi tôn vinh Đức Phật, cho là Đức Phật thuyết giảng. Tuy nhiên, nội dung trong kinh không có chất liệu của Phật thuyết. Phật giáo không hề chủ trương vạn pháp do “tự nhiên sanh” mà chủ trương “vạn pháp do duyên sanh”. Nên không nên tụng.

Phật tử tụng đọc các kinh nầy: 3. Phật tử tại gia nên tụng kinh Pháp Hoa, các nghi thức tụng cầu an, cầu siêu, trong đó có kinh Phổ Môn, kinh Phổ Hiền, kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà, thần chú Đại Bi, Thập chú. Khi phát tâm tụng niệm, cần thiết lập thời gian rỗi rãnh, có thể vào lúc 8 giờ sáng dành cho người hưu trí, người già tụng niệm; 20 giờ, 22 giờ đêm, hay vào lúc 4 giờ sáng dành cho giới trẻ.

Trường hợp đến tháng bảy âm lịch theo lịch Việt Nam thì Phật tử nên phát tâm tụng kinh Vu Lan Bồn từ ngày mùng 01 đến rằm (15 âl) để tưởng niệm Ông Bà Cha Mẹ. Từ ngày rằm (15 âl) đến 30/7 âl phát tâm tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho Ông Bà Cha Mẹ như thời gian đã phân định trên.

  1. Về kinh Lăng Nghiêm, Phật tử có thể nghiên cứu sâu, đọc cho hiểu biết. Nói về thần chú Thủ Lăng Nghiêm dành cho người xuất gia tụng niệm vào khoá lễ 4 giờ sáng, tại các tự viện, thiền môn gọi là công phu khuya. Phật tử phát tâm tụng niệm cũng tốt, tuy nhiên chỉ ngại công việc gia đình, vợ chồng con cái và xã hội làm bận rộn không có thời gian tụng niệm nên không nên tụng nhiều.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về việc tụng kinh trong giờ nào và ngày nào. Chúc quý vị có những trải nghiệm tuyệt vời khi thực hiện tu tập Phật pháp.

Bài viết được thực hiện bởi HT. Thích Giác Quang.

1