Cầu siêu để hương linh ông bà, tổ tiên đi về đâu?

Phap Ngo Thich
Khi chúng ta chết, chúng ta sẽ đi về đâu? Mỗi khi có một người qua đời, chúng ta thường cầu nguyện cho họ được nghỉ ngơi trong vĩnh hằng hay về nơi cõi vĩnh...

Khi chúng ta chết, chúng ta sẽ đi về đâu? Mỗi khi có một người qua đời, chúng ta thường cầu nguyện cho họ được nghỉ ngơi trong vĩnh hằng hay về nơi cõi vĩnh hằng. Vậy, cõi vĩnh hằng thực sự ở đâu và cầu siêu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên có thể lên thiên đường hay cõi trời không?

Cõi vĩnh hằng có phải là cõi trời?

Hầu hết các tôn giáo tin rằng sau khi chết, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong một kiểu đời sống mới và hạnh phúc. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta được tạo thành từ những yếu tố phân tán khi chết và trải qua các kiểu đời sống mới, tương ứng với những hành động trong quá khứ. Chúng ta tiếp tục như vậy cho đến khi đạt giác ngộ và thoát khỏi vòng xoắn của sinh tử luân hồi.

Chúng ta không gặp khổ đau như ở địa ngục, không đau khát như ở ngã quỷ, không si mê như loài súc sinh. Chúng ta không sung sướng quá mức và quên đi việc thực hành Phật pháp như ở cõi trời. Do đó, nếu sinh lên cõi trời, chúng ta vẫn gắn bó với vòng lửa luân hồi và không đạt được hạnh phúc vĩnh cửu như chúng ta tưởng.

Cõi Tịnh độ chư Phật ở đâu?

Trong vô số các thế giới, có vô số cõi Tịnh độ. Những chúng sinh được sinh sống trong các cõi Tịnh độ là nhờ duyên số của riêng mình và tại mỗi cõi, có phương pháp tu hành phù hợp với từng chúng sinh. Ai tu tập theo phương pháp của cõi nào sẽ có thể vãng sinh trong cõi đó.

Đối với chúng sinh biết tu tập tốt, có phẩm hạnh giải thoát, hành đạo Bồ Tát, tu tập nhất niệm Phật, sẽ được vãng sinh trong cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đối với những chúng sinh gieo trồng nhiều nghiệp ác, nhưng biết niệm Phật, ngay cả thực hiện mười niệm danh hiệu Phật trước khi qua đời, cũng sẽ được vãng sinh. Đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà cho phép những chúng sinh chưa đạt giác ngộ vãng sinh trong cõi Tịnh độ của Ngài. Vì vậy, cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà được coi là đích đến dễ tiếp cận nhất cho tất cả chúng sinh.

Ý nghĩa cầu siêu phả độ gia tiên

Cầu siêu có nghĩa là cầu nguyện để ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta, nếu họ còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, sẽ được giải thoát khỏi cảnh khổ đau và vãng sinh trong cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.

Đối với những chúng sinh ở trạng thái thân trung ấm, việc cầu siêu từ khi qua đời cho đến chung thất có ý nghĩa và giá trị rất lớn. Nó giúp hương linh tỉnh thức, chuyển hóa nghiệp lực để vãng sinh trong cõi Tịnh độ. Đối với những chúng sinh đã trải qua quá trình 49 ngày sau khi chết nhưng vẫn chưa tái sinh hoặc tự sinh vào cõi ác đạo, cầu siêu là cách để giúp họ thoát khỏi khổ đau. Do chúng ta không biết nơi mà ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta đang lưu lạc, theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta cần thực hiện các việc phúc thiện để cầu nguyện giúp họ vãng sinh trong cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Image 1 Hình ảnh minh họa: Cầu siêu để hương linh ông bà tổ tiên đi về đâu?

Image 2 Hình ảnh minh họa: Chúng sinh ở cõi Trời trải qua sự đọa lạc xuống ba cõi thấp.

Image 3 Hình ảnh minh họa: Quốc độ tuy nhiều, nhưng có thể chia thành hai loại.

Image 4 Hình ảnh minh họa: Cõi Tịnh độ trong mười phương thế giới.

Image 5 Hình ảnh minh họa: Cầu siêu để hương linh ông bà gia tiên được vãng sinh về Cực Lạc.

Image 6 Hình ảnh minh họa: Cầu siêu để hương linh ông bà gia tiên được siêu thoát.

1