Các câu hỏi về chú Lăng Nghiêm - Những giải đáp thú vị

Phap Ngo Thich
Kính thưa quý vị, Bạn có bao giờ tự hỏi liệu chú Lăng Nghiêm có phải chỉ được đọc vào buổi tối hoặc bất cứ lúc nào trong ngày không? Và liệu có cần Thầy...

Các câu hỏi về chú Lăng Nghiêm

Kính thưa quý vị,

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu chú Lăng Nghiêm có phải chỉ được đọc vào buổi tối hoặc bất cứ lúc nào trong ngày không? Và liệu có cần Thầy chứng minh để đọc tụng chú Lăng Nghiêm nhằm tránh bị coi là "trộm pháp"? Cũng như trong phần giải thích của Đức Phật Thích-ca, chú Lăng Nghiêm có thể trừ ma quỷ, "không vào đạo tràng cũng như vào đạo tràng, dù có phạm giới cũng được các bậc Bồ-tát và quỷ thần vương coi như giữ giới và cầu gì được nấy"?

Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những câu hỏi này và tìm hiểu những giải đáp thú vị về chú Lăng Nghiêm.

1) Tụng chú Lăng Nghiêm có giờ giấc quy định không?

Không có giờ cố định để tụng chú Lăng Nghiêm, Đại Bi hay Thập Chú. Bạn có thể tụng chú vào buổi sáng, tối hoặc bất cứ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, trong Chùa thường tụng chú Lăng Nghiêm khi vừa thức giấc, tức là vào bốn giờ sáng.

2) Tụng chú có phải có Thầy chứng minh để khỏi tội "trộm pháp"?

Không cần có Thầy chứng minh khi đọc tụng. Không ai có thể "trộm pháp" của Phật. Nếu người nào "trộm pháp" đem phổ biến cho đời, mang lại sự an lạc cho mọi người, thì công đức sẽ vô cùng lớn.

3) Tụng chú có thể trừ ma quỷ, không vào đạo tràng cũng như vào đạo tràng?

Không phải như vậy. Khả năng trừ tà ma quỷ hay không phụ thuộc chủ yếu vào tâm của người tụng chú chứ không phải chú Lăng Nghiêm. Dù không tụng chú nhưng nếu có tâm thanh tịnh, giữ giới đức nghiêm trang thì người hành giả sẽ nhận được sự kính phục từ nhân thiên và sự sợ hãi của quỷ thần.

4) Dù có phạm giới, tụng chú Lăng Nghiêm cũng xem như giữ giới?

Không phải như vậy. Nếu chú có công năng như vậy, chắc chắn đức Phật đã dạy cho chư Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni cũng như nam nữ Phật tử tụng chú hết rồi, không cần phải giữ giới hay tu thiền định nữa.

5) Tụng chú Lăng Nghiêm, cầu gì được nấy, bịnh tật tiêu trừ?

Không phải như vậy. Nếu chú Lăng Nghiêm có khả năng như vậy, chắc chắn không ai trong chư Tỳ-kheo thời Phật sẽ còn thiếu thực phẩm hay bị bệnh hoạn nữa. Chúng ta không thể chỉ dựa vào chú để thay đổi nghiệp quả của mình. Chú chỉ có thể trợ giúp một phần nhỏ tinh thần của người tụng chú hoặc sự gia trợ của chư thiên, chư thần. Các trường hợp được đề cập ở trên là không thể xảy ra.

Vấn đề này không đơn giản và chúng ta sẽ trở lại đây trong một câu hỏi khác để tìm hiểu kỹ hơn.

Chúc mọi người luôn sống trong an lạc và bình an tâm thức.

Trần Trung.

1