Xem thêm

Bài khấn nguyện, đọc kinh sám hối mỗi ngày chi tiết đầy đủ

Phap Ngo Thich
Thấu hiểu lòng mỗi người Bài khấn nguyện mỗi ngày vào sáng sớm thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ có thể giúp tinh thần chúng ta thoải mái và tâm bình an...

Thấu hiểu lòng mỗi người

Bài khấn nguyện mỗi ngày vào sáng sớm thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ có thể giúp tinh thần chúng ta thoải mái và tâm bình an giữa cuộc sống hối hả, bon chen này. Đối với người theo Phật và học Phật, việc niệm Phật hằng ngày rất đơn giản. Tuy nhiên, đối với những người mới tìm hiểu, công việc này có chút khó khăn bởi sự lạ lẫm của các bài khấn, lời khấn và kinh sám hối. Hãy cùng tôi khám phá lời khấn nguyện mỗi ngày thông qua bài viết sau đây.

Bài khấn nguyện mỗi ngày

Cách khấn nguyện, sám hối tại nhà

Thời gian

Thời điểm tốt nhất để khấn là mỗi buổi sáng khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc vào buổi lễ công phu sáng hay tối. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể khấn bất kể giờ nào trong ngày hoặc khấn thầm cũng rất tốt.

Cách làm

Chúng ta cần lạy với tâm chí thành kính và khi lạy thì nên lạy thật chậm rãi. Trong phần sám hối, chúng ta có thể lạy từ 3 đến 108 lạy mỗi ngày, tùy vào ngày 15, 30 hoặc ngày lễ hội Sám Hối. Sau đó, chúng ta cắm hương và quỳ đọc văn khấn cầu nguyện sám hối. Dưới đây là lời khấn nguyện sám hối chi tiết:

Lời khấn nguyện mỗi ngày

Bài văn khấn nguyện mỗi ngày

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần) Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tri Ân

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều như mong muốn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ban cho, và được chư Thần, chư vị độ trì mà con mới có được ngày ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

Cầu An

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ cho chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đồng được sự an lành, an nhàn, tu học tu hành tinh tấn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. (1 lạy)

Cầu Siêu

Con xin thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Cho hương linh, vong linh tên: ... Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ hương linh vong linh khắp pháp giới chúng sanh đồng được tiếp dẫn về nơi an lành an nhàn, siêu sanh Tịnh Độ. (1 lạy)

Sám Hối

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay. Những tội con gây tạo do vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội con gây tạo do tham, sân, si, ngã mạn, vô minh che lấp. Từ nay, mỗi ngày con xin trấn áp hành vi, tư tưởng mình để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm. Hết thảy những tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng tỏ cho lòng thành của con. (1 lạy) Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn)

Hồi Hướng/Phát Nguyện

Sám hối rồi, nay con xin nguyện dâng lòng tôn kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, sửa chữa thay thế tâm tánh của mình. Con cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp pháp giới chúng sanh đồng được tu học, tu hành viên mãn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. (3 lạy) Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

Đọc kinh sám hối hằng ngày

Lưu ý khi đọc cầu nguyện sám hối

Trong lời khấn nguyện có phần Sám Hối, chúng ta nên nhớ các tội mà mình đã làm, sau đó cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát chứng minh cho lòng thành Sám Hối của mình. Với tâm hướng thiện, từ nay chúng ta sẽ thành tâm tu học, sửa tánh, sửa tâm và giữ tâm ý thanh tịnh để nghiệp tội được tiêu trừ.

Qua bài viết về bài khấn nguyện mỗi ngày, tôi hy vọng rằng bạn đã hiểu thêm và biết được thông tin thiết yếu về Phật Giáo. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc muốn tìm hiểu và khám phá thông tin gì, hãy để lại phản hồi ngay dưới đây.

1