Xem thêm

7 Vị Phật Dược Sư trong phật giáo và ý nghĩa

Phap Ngo Thich
Những bậc thầy chữa bệnh trong đạo phật Phật Dược Sư Như Lai là một trong những vị Phật quan trọng trong đạo phật. Ngài có kiến thức uyên bác về y dược và có...

Những bậc thầy chữa bệnh trong đạo phật

Phật Dược Sư Như Lai là một trong những vị Phật quan trọng trong đạo phật. Ngài có kiến thức uyên bác về y dược và có thể chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát cho tâm hồn trỗi dậy. Theo các tài liệu Phật Giáo, có 7 tượng tương ứng với 7 vị Phật Dược Sư Như Lai. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của mỗi vị Phật này.

1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai

Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai là vị Phật Dược Sư sinh sống ở Quang Thắng thế giới. Thế giới này tràn đầy niềm vui và không có sự đau khổ và nỗi sầu. Nếu chúng ta tụng danh hiệu của Ngài và tôn kính Ngài một cách sùng kính, tất cả các bệnh tật và khổ đau đều sẽ biến mất, và chúng ta có thể cầu nguyện cho bất kỳ điều gì mình muốn.

2. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai là Phật Dược Sư sinh sống tại Viên Mãn Hương Tích thế giới. Chúng ta không biết đến sự buồn rầu, đau khổ và phiền não trong thế giới này. Nếu chúng ta cúng dường Ngài và tụng niệm thần chú của Như Lai, giảng thuyết và hướng thiện đối với chúng sinh, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nghiệp chướng và bệnh tật.

3. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai là Phật Dược Sư sinh sống tại Diệu Bảo thế giới. Thế giới này êm đềm và không có phiền não cũng như không có nữ giới. Nếu chúng ta tỏ lòng ân cần và cúng dường Đức Phật, và tụng niệm danh hiệu của Ngài, tất cả các tội ác và nghiệp chướng sẽ biến mất, tuổi thọ sẽ tăng thêm, và mọi điều mong muốn sẽ thành hiện thực.

4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai là Phật Dược Sư sinh sống ở Vô Ưu thế giới. Ở đây không có sự phiền não, đau khổ, nữ giới và thú dữ. Âm nhạc diệu kỳ, hoa quả ngọt ngào, cây cối và nước trong lành... Nếu chúng ta nghe danh hiệu và tỏ lòng kính trọng, cúng dường, và tụng niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta sẽ trở nên an lành, từ bi và hưởng lợi từ sự bảo hộ của các vị thần.

5. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai là Phật Dược Sư sinh sống tại Thiện Trụ Bảo Hải thế giới. Đây là một thế giới đầy công đức và trang nghiêm. Nếu chúng ta nghe danh hiệu của Ngài, hiểu lý thuyết Phật pháp, tu hành từ bi và cúng dường, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nghiệp chướng và hướng thiện trong tâm hồn.

6. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Pháp Hải Lôi Âm Như Lai là Phật Dược Sư sinh sống tại Pháp Tràng thế giới. Ở đây, không chỉ có không gian thanh tịnh và hương thơm ngọt ngào mà còn có âm thanh diệu kỳ và đầy màu sắc. Nếu chúng ta nghe danh hiệu của Ngài, tỏ lòng kính trọng, cúng dường và tụng niệm danh hiệu, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nghiệp chướng và được sống lâu, sung túc.

7. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Phật Dược Sư sinh sống tại Tịnh Lưu Ly thế giới. Ở đây, không có sự đau khổ, phiền não và không có nhân tình và động vật hung dữ. Nhờ vào siêu năng lực của Ngài, nếu chúng ta cúng dường và tỏ lòng thành kính, Ngài sẽ giúp chúng ta thực hiện mọi nguyện vọng, loại bỏ bệnh tật và mang đến hạnh phúc và phước lành cho chúng ta.

Trong các tượng tôn tượng của Thất Phật Dược Sư, mỗi tượng mang một ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, tất cả đều mang lại sự giúp đỡ và chữa lành cho con người. Việc thờ cúng các vị Phật này cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của chúng ta.

Note: The original article contains several unrelated external images. I have only retained the relevant images within the article.

1