Xem thêm

10 Nguyện Vọng Của Bồ Tát Phổ Hiền

Phap Ngo Thich
Chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng hướng tâm về Tam Bảo Bồ Tát Phổ Hiền, một vị Bồ Tát rất quen thuộc trong tín ngưỡng Phật giáo. Ngài không chỉ nổi tiếng với sức...

Chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng hướng tâm về Tam Bảo Chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng hướng tâm về Tam Bảo

Bồ Tát Phổ Hiền, một vị Bồ Tát rất quen thuộc trong tín ngưỡng Phật giáo. Ngài không chỉ nổi tiếng với sức mạnh và hy sinh cuộc sống mà còn với 10 nguyện vọng quan trọng. Hãy cùng đọc những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về 10 nguyện vọng này.

1. Kính Lễ Chư Phật

Nguyện vọng đầu tiên của Bồ Tát Phổ Hiền là tôn trọng và kính lễ chư Phật của ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Phật Thích Ca đã dạy: "Tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật" nhưng do sự vô minh và vọng tưởng, chúng ta chưa nhận ra mình và mọi người xung quanh là vị Phật trong tương lai. Vì vậy, mỗi khi gặp nhau, chúng ta phải tôn trọng và kính lễ, chuyển hạnh của mình đến với tất cả mọi người. Đó là cách thực hành nguyện vọng đầu tiên của Đức Phổ Hiền Bồ Tát.

2. Xưng Tán Như Lai

Xưng tán Như Lai là việc ca ngợi Như Lai. Bởi vì Như Lai là bản thể Phật tâm của tất cả chúng sinh, từ người tốt đến kẻ xấu đều có tâm Như Lai trong mình. Vì vậy, chúng ta cần giác ngộ trở về chân tâm trong sạch, thanh tịnh để có thể ca ngợi Như Lai. Chúng ta không thể tán dương những điều bất thiện, dối trá mà chỉ xưng tán những điều làm cho chúng ta giác ngộ và trở về chân tâm trong sạch, thanh tịnh.

3. Quảng Tu Cúng Dường

"Quảng tu cúng dường" có nghĩa là phát nguyện cúng dường rộng lớn, không ích kỷ, hẹp hòi, tính toán. Cúng dường không phải chỉ là về tiền bạc vàng bạc mà tâm lượng, tâm dám xả đó mới là quan trọng. Cúng dường nhỏ cũng có thể mang lại phước báu vô biên nếu được cúng từ tâm. Tuy nhiên, nếu cúng dường chỉ để khoe khoang, không thành tâm, không xả đó thì cúng dường đó là hẹp hòi và không mang lại phước báu lớn.

4. Sám Hối Nghiệp Chướng

Như chúng ta đã biết, Đức Phật có tài năng và sự hoàn hảo vượt trội. Còn chúng ta, là những người phàm trần, đang gánh chịu nhiều nghiệp do chính mình gây tạo từ kiếp trước đến nay. Vì vậy, chúng ta cần sám hối để tiêu dần nghiệp và trở nên hoàn hảo như Đức Phật. Học hạnh của Đức Phổ Hiền là ngày ngày sám hối, tâm tâm sám hối, niệm niệm sám hối. Chúng ta cần kiểm tra từng ý nghĩ và hành động của mình, không để ác tâm ác tính xảy ra. Chỉ khi chúng ta thành tâm sám hối, chúng ta mới có cơ hội tiêu trừ tội lỗi.

Thời khóa sám hối Ngũ Bách Danh của chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng Thời khóa sám hối Ngũ Bách Danh của chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng

5. Tùy Hỷ Công Đức

"Tùy hỷ công đức" có nghĩa là vui lòng và vui vẻ khi ai đó làm điều thiện lành. Chúng ta không nên ganh ghét hay ghen tỵ khi người khác hạnh phúc hơn hay thành công hơn mình. Thay vào đó, chúng ta nên vui mừng và hân hoan theo, không khởi niệm đố kỵ, ganh ghét. Nếu chúng ta không thể loại bỏ tâm ganh ghét và đố kỵ, thì chúng ta không thể thực hiện công đức lớn. Hãy thay vì ganh ghét và đố kỵ, hãy vui mừng và hân hoan với những việc làm thiện lành của người khác.

6. Thỉnh Phật Chuyển Pháp

Bánh xe Phật Pháp lần đầu tiên được Đức Phật Thích Ca "vận chuyển" tại vườn Lộc Uyển khi Ngài thuyết Pháp cho năm anh em Kiều Trần Như và bánh xe Pháp "lăn" đến tận ngày nay. Học hành hạnh của Đức Phổ Hiền là thỉnh quý Thầy giảng Pháp để bánh xe Pháp được tiếp tục lăn chuyển. Thỉnh Pháp có công đức vô cùng lớn vì chỉ có Pháp của Phật mới giúp chúng ta hóa giải nỗi khổ trong cuộc sống. Việc thỉnh Pháp là vô cùng quan trọng để Phật Pháp được lan tỏa rộng rãi khắp nơi.

Vị Phạm Thiên Sahampati thỉnh Đức Phật thuyết Pháp độ chúng sinh khi Đức Phật thành đạo Vị Phạm Thiên Sahampati thỉnh Đức Phật thuyết Pháp độ chúng sinh khi Đức Phật thành đạo

7. Thỉnh Phật Trụ Thế

Đức Phật đã từng gợi ý cho tôn giả A Nan về việc Đức Thế Tôn có thể kéo dài tuổi thọ như ý muốn nhờ năng lực Tứ thần túc. Tuy nhiên, vì bị Ma Ba Tuần che mắt, tôn giả A Nan đã không nhớ việc thỉnh Phật trụ thế. Từ câu chuyện này, chúng ta cần thường thỉnh các vị Hòa thượng, bậc Cao Tăng đại đức sống thọ lâu để Phật Pháp được hưng thịnh, để chúng sinh có nơi nương tựa. Dù các vị này không tại thế lâu dài, nhưng chúng ta mong muốn được hưởng phước từ sự hiện diện của họ.

8. Thường Theo Học Phật

Nguyện vọng thứ tám của Bồ Tát Phổ Hiền là "Thường theo học Phật". Chúng ta cần hành động và ứng xử theo lời dạy của Đức Phật và các Thầy giảng Pháp. Chúng ta cần học hành và tu tập theo đúng như lời dạy của Đức Phật và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để học hỏi và thực hành Phật Pháp trong cuộc sống hàng ngày.

9. Hằng Thuận Chúng Sinh

Tùy thuận là đi theo, với nhiều tính cách và tập khí khác nhau của chúng sinh, chúng ta cần biết tùy thuận để dẫn dắt và giúp đỡ nhau tiến tu. Chúng ta không nên ganh tị hay ghen tỵ với những thành tựu hay phẩm chất tốt của người khác. Thay vào đó, hãy tùy thuận và nhịn nhường để chúng ta có thể tiến bộ trong tu học và khuyến khích nhau trên con đường tu tập.

10. Hồi Hướng Khắp Tất Cả

Cuối cùng, chúng ta cần hồi hướng công đức của mình cho tất cả chúng sinh, không phân biệt người hữu tình hay vô tình, hữu hình hay vô hình. Việc này đòi hỏi chúng ta không nên có tâm ích kỷ và chỉ nghĩ cho riêng mình. Chúng ta cần biết rằng công đức của chúng ta có thể lan tỏa và được nhận bởi tất cả mọi người.

Đây là những ý nghĩa cơ bản về mười nguyện vọng của Bồ Tát Phổ Hiền. Hy vọng rằng, qua những lời chia sẻ này, chúng ta sẽ có tri kiến đúng đắn và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để mang lại nhiều công đức và phước báu.

1