Xem thêm

Ý Nghĩa và Lợi Ích khi Tụng Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Phap Ngo Thich
Giới Thiệu Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh là một bộ nghi thức được biên tập vào năm 1998 và hiệu...

Giới Thiệu Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh là một bộ nghi thức được biên tập vào năm 1998 và hiệu đính bổ sung vào năm 2002. Gồm ba phần: Phần dẫn nhập, phần chánh kinh và phần sám nguyện. Phần dẫn nhập và phần sám nguyện được viết ngắn gọn, lấy từ Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn của Làng Mai. Phần chánh kinh gồm hai nghi: Lạy Sám Hối Sáu Căn của vua Trần Thái Tông trong Khóa Hư Lục và Lạy Sám Hối Hồng Danh (Hồng Danh Bửu Sám).

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh được biên soạn với sự dung hòa tinh thần của Phật giáo Nam tông và Bắc tông, mang tính tượng trưng của các vị Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật Thích-ca, năm vị Bồ-tát quen thuộc của Phật giáo Đại thừa và mười tám vị Phật và Bồ-tát khác. Nghi thức này có thể thay thế cho nhau trong hai kỳ sám hối định kỳ hàng tháng.

Ý Nghĩa Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Sai lầm và tội lỗi là những thuộc tính của con người, biểu hiện trong hành vi và động cơ sai trái. Tội lỗi không xuất phát từ tổ tông và không phải là sự vi phạm luân lý truyền thống. Tội lỗi xuất phát từ sự sa ngã của con người trước các cám dỗ trong cuộc sống.

Theo đạo Phật, tội lỗi do chính con người tạo ra và có thể được chuyển hóa bằng những hành vi thiện và tâm ý chân chính. Sám hối giúp con người lầm lỗi chuyển hóa hành vi đạo đức và làm mới cuộc đời. Để sám hối, con người cần nhận thức và ăn năn về tội lỗi đã gây ra, hiểu rõ nguyên nhân gây ra chúng và quyết tâm sửa đổi để không tái phạm trong tương lai.

Khi thuật hình năm vóc sát đất trước ảnh tượng Phật và Bồ-tát, chúng ta phải thành tâm và phát nguyện tịnh hóa tâm hồn và hành vi của mình. Sám hối không chỉ là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được tha tội, mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện để "tự rửa tội". Những hành vi thiện sẽ triệt tiêu những hành vi tội lỗi trong quá khứ và giúp con người thanh tịnh và thánh thiện.

Sám hối là một phần quan trọng trong đời sống đạo đức và tâm linh của con người. Nó giúp chúng ta làm mới cuộc sống, chuyển hóa tội lỗi và mang lại hạnh phúc. Mong rằng nghi thức này sẽ giúp cho những người con Phật "làm mới" lại đời sống đạo đức và tâm linh của mình, "tái tạo" hạnh phúc từ khổ đau và "chuyển hóa" từ cuộc sống phàm trần thành cuộc sống thánh thiện và nhận lấy Niết-bàn từ phiền não.

Lợi Ích của Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Một số lợi ích của việc tụng nghi thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh bao gồm:

  1. Tiêu trừ tội lỗi đã gây ra và chuyển hoá nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ.
  2. Được sự ủng hộ của các thiện Thần và tránh khỏi tai ương và hoạn nạn.
  3. Tránh khỏi những quả báo đau khổ trong quá khứ và hiện tại.
  4. Được bảo hộ bởi Long Thiên Hộ Pháp, tránh xa các loài ác quỷ và động vật nguy hiểm.
  5. Được sống an lành, mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống.
  6. Đảm bảo cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc cho gia đình.
  7. Gây được ấn tượng tốt và nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ mọi người.
  8. Sức khỏe tốt và thông minh, cả về thể chất và tinh thần.
  9. Được sinh thiên khi tái sinh với vị trí cao quý và hạnh phúc.
  10. Trở thành người có lòng nhân ái, gieo trồng căn lành và gặp gỡ các đức Phật để học pháp và tu tập, cuối cùng đạt được sự giác ngộ.

Nghi thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh có vô số công đức. Vì vậy, nên sử dụng nghi thức này trong những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh và cầu siêu độ để gieo trồng cội phước cho bản thân và gia đình.

Ý nghĩa và lợi ích khi tụng nghi thức sám hối sáu căn và niệm hồng danh Ý nghĩa và lợi ích khi tụng nghi thức sám hối sáu căn và niệm hồng danh

1