Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật:

Phap Ngo Thich
Những điều cần hiểu về cầu nguyện trong đạo Phật Cầu nguyện trong đạo Phật không giống với cầu nguyện trong các tôn giáo khác hay trong tín ngưỡng dân gian. Trong đạo Phật, cầu...

Những điều cần hiểu về cầu nguyện trong đạo Phật

Cầu nguyện trong đạo Phật không giống với cầu nguyện trong các tôn giáo khác hay trong tín ngưỡng dân gian. Trong đạo Phật, cầu nguyện không phải là cầu xin mà là mong ước, phát nguyện. Người Phật tử hiểu rằng, không ai có thể ban cho mình toại nguyện những ước muốn, ngoại trừ những ước muốn đó là kết quả của những nhân duyên mà mình từng tạo ra trước đó.

Không thể trốn tránh nhân quả

Người Phật tử tin rằng, mình không thể trốn chạy khỏi nhân quả bằng cách cầu xin tránh khỏi tai họa, bệnh tật, và những rủi ro bất ngờ. Việc cầu xin quyền năng của Đức Phật hoặc thần linh che chở, cứu giúp cho mình thoát khỏi tai nạn hoạn họa cũng không có kết quả. Người Phật tử hiểu rằng quả báo đã hình thành và chín muồi thì không thể tránh tránh được.

Chuyển nghiệp và tránh nghiệp xấu

Đức Phật dạy chúng ta có thể tránh được nghiệp quả xấu bằng cách thay đổi tâm ý và tạo nhiều nhân duyên lành có tác dụng ngược lại với những nhân duyên xấu ác đã tạo ra, gọi là chuyển nghiệp.

Cầu nguyện là phát nguyện và hành trì

Cầu nguyện trong đạo Phật không phải là xin Đức Phật ban cho mình điều gì, mà là thể hiện mong ước rồi nỗ lực, phấn đấu để thực hiện ước nguyện đó. Cầu nguyện và hành trì phải gắn kết với nhau. Cầu nguyện giúp hành trì thêm tinh tấn, dũng mãnh và ngược lại, hành trì mới giúp việc cầu nguyện có ý nghĩa thiết thực.

Cầu nguyện cho người khác

Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha.

Tổng kết

Việc phát nguyện trong đạo Phật là thể hiện ý nguyện, chí hướng và quyết tâm của chúng ta. Cầu nguyện không phải là một cách để van xin hay cầu cạnh. Thay vào đó, cầu nguyện trong đạo Phật là cách để thể hiện mong ước và nỗ lực để thực hiện ước nguyện đó. Cầu nguyện cần được kết hợp với hành trì, và nên hướng nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả chúng sinh.

1