Vài nét về Phật giáo Nam tông

Phap Ngo Thich
Phật giáo Nam tông đã đi vào lịch sử của Việt Nam từ những năm cuối thập kỷ 1930, và chỉ mới tồn tại ở Việt Nam chưa đầy 70 năm. Mặc dù so với...

Phật giáo Nam tông đã đi vào lịch sử của Việt Nam từ những năm cuối thập kỷ 1930, và chỉ mới tồn tại ở Việt Nam chưa đầy 70 năm. Mặc dù so với Phật giáo Bắc tông, sự hiện diện của Phật giáo Nam tông trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam có vẻ khiêm tốn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian tồn tại, Phật giáo Nam tông đã có những đóng góp không nhỏ cho Phật giáo Việt Nam.

Lịch sử hình thành và phát triển

Phật giáo Nam tông đã ngày càng phát triển và hoà nhập với đất nước, đồng hành cùng với các thành phần khác trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Dưới sự ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử, Phật giáo Nam tông đã chịu nhiều biến cố và thăng trầm, nhưng vẫn duy trì sự gắn bó và phát triển hài hòa cùng với dân tộc và cộng đồng Phật giáo Việt Nam.

Đóng góp và công lao

Phật giáo Nam tông đã có nhiều cống hiến thiết thực trong nhiều lĩnh vực hoạt động Phật sự, góp phần hoàn thành sứ mệnh phụng sự đạo pháp và phục vụ nhân nhân. Tăng ni và phật tử Nam tông đã xây dựng nhiều ngôi chùa tại Sài Gòn và miền Trung Việt Nam, đặc biệt là ngôi chùa Bửu Quang Tự tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự thống nhất và tương đồng

Phật giáo Nam tông đã thể hiện tinh thần khế lý khế cơ của Phật giáo, và nhờ vậy, quá trình vận động thống nhất Phật giáo nước nhà đã gặp rất nhiều thuận lợi. Mặc dù có sự khác biệt về hình thức và nội dung biểu hiện, nhưng sự nhận thức về bản chất khách quan của đạo pháp đã giúp Phật giáo Nam tông trở thành một thành viên tích cực trong cuộc vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Kết luận

Phật giáo Nam tông đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa tinh thần của đất nước và dân tộc Việt Nam. Sự góp mặt của Phật giáo Nam tông đã làm giàu sắc hương tươi thắm cho vườn hoa Phật giáo Việt Nam.

1