Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu: Hành trang trọn đời của người tu

Phap Ngo Thich
Hành trang không thể thiếu của một người tu theo đạo Phật chính là Tỳ-ni nhật dụng. Mục đích cần đạt được trong Thiền là chánh niệm, tỉnh thức trong từng hành động trong sinh...

Hành trang không thể thiếu của một người tu theo đạo Phật chính là Tỳ-ni nhật dụng. Mục đích cần đạt được trong Thiền là chánh niệm, tỉnh thức trong từng hành động trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng có thể thấy, từ những ngày đầu bước chân vào chùa, người tu không chỉ cần học thuộc Tỳ-ni nhật dụng mà còn nhấn mạnh rằng đó chính là tinh hoa của đạo Phật, "chung thân thọ mạng" - điều quan trọng gắn bó suốt đời đối với người tu.

Chánh niệm như là bí quyết thắp sáng hiện hữu, tạo nên định lực và đưa tới tuệ giác.

Mỗi một câu kệ là một công thức tư tưởng mang hành giả vào chánh niệm. Chính những hành vi mang theo chánh niệm giúp hành giả tránh đi sự sai trái trong các hành động qua thân, khẩu, ý của mình. Thực hành Tỳ-ni tức là thực tập chánh niệm, như ngài Độc Thể đã nói "Tỳ ni nhật dụng thiết yếu chính là chánh niệm trong từng cử chỉ".

Người tu và sự nóng giận

Khi ý thức rõ rệt là ta đang làm gì, ta đang nói gì, ta đang nghĩ gì tức là ta đã đánh bật được những đạo quân xâm lăng của hoàn cảnh và của vọng niệm. Khi ngọn đèn của ý thức thắp sáng thì lương tri cũng thắp sáng, đường đi nẻo về của thân khẩu ý cũng thắp sáng. Chúng ta có thể thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày như nấu cơm, quét nhà, vì chánh niệm không chỉ là để có cơm ăn hay nhà sạch mà đồng thời là thực tập thiền, là tu.

Nét đẹp người tu sĩ

Trong thời đại hiện nay, chúng ta cần thêm vào những bài kệ mới để phù hợp hơn với thực tế đời sống của người xuất gia. Chúng ta cũng có thể áp dụng tu tập những thi kệ thực tập chánh niệm do Thiền sư Thích Nhất Hạnh biên soạn để áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, như lái xe, nghe điện thoại, v.v. Tỳ-ni nhật dụng không chỉ là một phương tiện chuẩn bị lý thuyết cho hành giả đi vào con đường Thiền học mà chính nó đưa ngay hành giả vào con đường thiền tập, vào thế giới sinh động và thiết thực của Thiền.

Đối với người tu theo đạo Phật, Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu là hành trang quý, vô cùng quan trọng. Bất luận là người mới bước chân vào chùa học đạo hay là bậc cao niên, việc hành trì Tỳ-ni nhật dụng đều cần thiết và mang lại lợi ích lớn. Chánh niệm như là bí quyết thắp sáng hiện hữu, tạo nên định lực và đưa tới tuệ giác. Hành trang này sẽ theo chúng ta trong suốt cuộc đời tu tập để chúng ta có sự vững chãi trên con đường tâm linh.

1