Top 10 tượng VĂN THÙ VÀ PHỔ HIỀN BỒ TÁT đẹp nhất

Phap Ngo Thich
Buddhist Art chuyên sáng tạo, thi công, và tôn tạo các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo... và trong số đó, tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát...

Buddhist Art chuyên sáng tạo, thi công, và tôn tạo các tượng phật, phù điêu, tranh vẽ phật giáo... và trong số đó, tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là những tác phẩm được tạo ra theo yêu cầu. Những tượng này được tạo mẫu trên đất sét và hoàn thiện trên mọi chất liệu, với kích thước tùy ý của quý vị!

ĐẶT TƯỢNG PHỔ HIỀN BỒ TÁT VÀ VĂN THÙ BỒ TÁT XIN LIÊN HỆ:

I. Ý nghĩa của việc thờ tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:

Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là hai vị thường được nhắc đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Trong đó, nếu Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai bậc Đại Bi, Đại Dũng thì Phổ Hiền được coi là Đại Hạnh và Văn Thù là Đại Trí.

1. Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

a. Hình tướng Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác, có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới. Tùy theo mong cầu của chúng sinh mà Ngài hiện thân hóa độ. Phổ Hiền Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát 180 cm đẹp Tượng Phổ Hiền Bồ Tát 180 cm

b. Ý nghĩa danh hiệu:

Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ Tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sinh mà hiện thân hóa độ. Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho "Bình đẳng tính trí" tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt.

c. Mười hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền:

  1. Kính lễ chư Phật
  2. Xưng tán Như Lai
  3. Quảng tu cúng dường
  4. Sám hối nghiệp chướng
  5. Tùy hỷ công đức
  6. Thỉnh Chuyển Pháp Luân
  7. Thỉnh Phật trụ thế
  8. Thường tùy Phật học
  9. Hằng thuận chúng sinh
  10. Phổ giai hồi hướng

d. Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát có 2 dáng đứng và ngồi.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát dáng đứng

Dáng đứng thì Ngài thường xuất hiện bên cạnh Phật Thích Ca, với Văn Thù Bồ Tát đứng bên trái. Có khi các Ngài được vây quanh bởi mười sáu vị hộ pháp bảo vệ cho kinh Bát Nhã.

Ngài thường được miêu tả như một vị Bồ Tát với vương miện và y trang đầy ắp châu báu như một ông hoàng và nhiều tranh ảnh tượng.

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát dáng ngồi

Còn dáng ngồi thì Bồ Tát ngồi trên voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại vì không có loài nào có sức mạnh di chuyển bằng voi. Sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Voi sáu ngà là tượng trưng cho Lục độ: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định và Trí huệ.

Ngài chèo thuyền Lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ thì rộng lớn mênh mông còn chúng sinh thì vô lượng nhưng Ngài vẫn không ngại nhọc nhằn tiếp tục cứu vớt chúng sinh từ kiếp này sang kiếp khác. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp chúng sinh.

2. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - câu chuyện về văn thù bồ tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Văn Thù Bồ Tát (tiếng Phạn gọi là Mạn Thù Sư Lợi) có vị trí quan trọng trong Phật Giáo. Ngài là biểu tượng của trí tuệ và ánh sáng của học vấn. Ngài được coi là trí tuệ đệ nhất và thường đi kèm với Phổ Hiền Bồ Tát.

Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đẹp Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

a. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có hình dạng trẻ trung, thân sáng hồng như Mặt trời bình minh. Ngài thường được miêu tả ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Đầu Ngài đội mũ Ngũ Phật, nêu biểu ngũ trí Phật và trên đỉnh đầu nêu biểu Nội chứng Ngũ trí.

Ngài cầm tay phải một lưỡi gươm Bát Nhã đang bốc lửa, biểu trưng cho tri thức sẽ giải thoát chúng ta khỏi nhiễm ô tham ái, như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Ngài cũng cầm một cành hoa sen xanh trên tay trái, biểu trưng cho trí tuệ Bát Nhã rộng sâu như Kinh Điển của Ngài.

Chiếc giáp Ngài mang trên người gọi là giáp nhẫn nhục, che chở cho Ngài vẹn toàn tâm từ bi và đảm bảo hạnh nguyện của Bồ tát không bị gián đoạn.

b. Hình tướng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Bồ Tát thường ngồi trên lưng sư tử xanh, biểu trưng cho uy lực của trí tuệ. Sư tử là loài thú chúa ở rừng xanh, có sức mạnh và uy lực hơn tất cả các loài thú khác, nên lấy hình ảnh sư tử để biểu trưng cho năng lực vô cùng của trí tuệ.

Theo kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù thường thuyết pháp tại núi Thanh Lương phía Đông Bắc, nơi được coi là Ngũ Đài sơn bên Trung Quốc ngày nay.

c. Ý nghĩa của việc thờ tượng Văn Thù Bồ Tát

Chúng ta thờ tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để hướng về trí tuệ sẵn có của chúng ta. Vô minh và ái dục đã đưa chúng ta vào vòng sinh tử luân hồi, chịu đựng nhiều khổ đau. Chúng ta cần thức tỉnh để trở về với trí tuệ sẵn có và dùng trí tuệ để giải thoát khỏi nỗi khổ.

Chỉ có trí tuệ mới có đủ công năng để giải thoát chúng ta khỏi vòng luân hồi nghiệp báo. Bồ Tát là tấm gương sáng cho lợi tha, chúng ta cần dùng trí tuệ để cứu thoát mọi người khỏi nỗi khổ của cuộc sống. Chỉ khi thực hiện được như vậy, chúng ta mới xứng đáng đảnh lễ đức Văn Thù Sư Lợi.

II. Các bước thỉnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát

1. Đầu tiên cần xác định thờ tượng văn thù bồ tát và phổ hiền bồ tát tại chùa hay tại gia

Thông thường, khi thờ tượng văn thù sư lợi bồ tát và phổ hiền bồ tát, sẽ có ba tượng Phật gồm tượng Phật Thích Ca đặt chính giữa, và tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đặt hai bên, được gọi là Thích Ca Tam Tôn.

Lưu ý rằng tượng Văn Thù - Phổ Hiền Bồ Tát thường thấp hơn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca. Thông thường, tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được đặt bên tay phải của tượng Phật Thích Ca, còn tượng Phổ Hiền Bồ Tát đặt bên tay trái tượng Phật Thích Ca, nhưng cũng có những chùa đặt vị trí ngược lại.

Nếu thờ tượng Phổ Hiền và Văn Thù Bồ Tát tại gia, cần chọn tượng có kích thước phù hợp với gian thờ tại nhà. Để chọn cho chính xác, bạn có thể liên hệ các điêu khắc gia của Buddhist Art để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0338.526.733.

2. Xác định ngân sách để thỉnh tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát

Tượng Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát có thể được tạo ra từ nhiều chất liệu và kích thước khác nhau. Mỗi chất liệu sẽ có một chi phí khác nhau, vì vậy bạn có thể chọn tượng có chất liệu phù hợp với ngân sách của mình.

Giá thịnh tượng Phật phụ thuộc vào độ tỉ mỉ và đẹp của tôn tượng, kích thước của tượng và đặc biệt là chất liệu tôn tạo. Composite là một lựa chọn phổ biến cho nhiều khách hàng vì tượng đẹp, bền bỉ và giá cả hợp lý.

3. Xác định ngày an vị tượng để chọn thời gian thỉnh cho phù hợp

Thời gian để tạo tượng Phật thường nhanh chóng nếu tượng có sẵn. Tuy nhiên, với các tượng có kích thước lớn, thời gian thường kéo dài hơn để tạo và vận chuyển. Vì vậy, cần liên hệ sớm với điêu khắc gia để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

4. Lựa chọn địa chỉ thỉnh tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát uy tín

Để thỉnh tượng Phật đẹp và uy tín, nên lựa chọn những cơ sở điêu khắc tượng Phật được đánh giá tốt và uy tín. Buddhist Art là đơn vị điêu khắc tượng Phật uy tín tại Hồ Chí Minh, được sư thầy và phật tử trong và ngoài nước tin tưởng. Chúng tôi cam đoan sự tỉ mỉ, tôn kính và chất lượng cao nhất cho các tượng Phật mà chúng tôi tạo ra.

Nếu bạn quan tâm đến việc thờ tượng Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, hãy liên hệ với Buddhist Art:

TRUNG TÂM SÁNG TÁC MỸ THUẬT PHẬT GIÁO BUDDHIST ART Địa chỉ: E 5/57 đường Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

1