Xem thêm

Toàn Cảnh Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc

Phap Ngo Thich
Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới mà tất cả chúng sinh khao khát hướng về. Đó là một thế giới tuyệt đẹp, nơi Phật A-di-đà cai trị và mang đến sự an lạc...

Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới mà tất cả chúng sinh khao khát hướng về. Đó là một thế giới tuyệt đẹp, nơi Phật A-di-đà cai trị và mang đến sự an lạc cho mọi người.

Giới Thiệu Về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc

Tây Phương Cực Lạc, hay còn được gọi là An lạc quốc, là tên của Tây phương Tịnh độ, nơi Phật A-di-đà cai trị. Tịnh độ này được đức Phật A Di Đà tạo dựng bằng công đức thiện nghiệp và thường được đề cập trong các kinh Đại thừa. Tịnh độ tông tin rằng chỉ cần tin tưởng và kiên trì niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, chúng ta sẽ được tái sinh tại thế giới này và trải nghiệm một cuộc sống an lạc cho đến khi nhập Niết-bàn.

thế giới tây phương cực lạc Hình ảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc

Thế giới Tây Phương Cực Lạc thường được đề cập trong các bộ A-di-đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, Quán vô lượng thọ kinh. Đối với Phật tử và theo kinh A-di-đà, đây là một thế giới tồn tại thực sự, nhưng ẩn sau đó là một ý nghĩa sâu sắc hơn về tâm thức.

Theo kinh sách, Cực lạc tịnh độ nằm ở phương Tây. Đây là một nơi sáng rực rỡ nhờ ánh sáng của Phật A-di-đà. Thế giới này tràn đầy mùi hương thơm, hoa nhạc và châu báu. Chúng sinh sinh ra ở thế giới này sẽ trở thành hoa sen, mọi mong ước sẽ thành sự thực, không còn bị tuổi già, bệnh tật. Trong thế giới này, mọi chúng sinh đều tìm hiểu Đạo và sẽ được nhập Niết-bàn. Hạnh phúc lớn nhất là được nghe A-di-đà giảng pháp, cùng với sự hiện diện của hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí.

Cảnh Vật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc

Bảo Ðịa

Toàn cảnh Tây Phương Cực Lạc có đất lưu ly trong suốt. Dưới đất là tràng kim cương nâng đỡ. Tràng kim cương này có tám góc đều đặn, mỗi mặt có trăm loại bảo châu. Mỗi bảo châu phóng lên nghìn tia sáng. Mỗi tia sáng có 84.000 màu sắc, chiếu sáng như một ngàn mặt trời. Mặt lưu ly bằng phẳng, có dây vàng ròng chia thành nhiều vùng và đường xá. Mỗi dây quý giá phóng ra trăm tia sáng đa sắc. Những tia sáng này giống như hoa, sao, trăng, tạo nên những đài sáng lấp lánh ở trung tâm không gian. Bên cạnh những đài sáng đó có trăm ức tràng hoa và vô số nhạc khí. Từ trong những đài sáng đó, tám loại gió mát nhẹ thổi, rung động nhạc khí và phát ra tiếng nói của sáu môn pháp "Khổ, Không, Vô Thường, Vô ngã, Từ bi, Hỷ Xả".

Bảo Thọ

Trên bảo địa có vô số cây Chiên-đàn hương và cây Kiết Tường quả. Các cây này trổ bông, lá, quả đều đều, gọn gàng và đẹp đẽ. Mỗi cây cao 8.000 do tuần. Thân, lá, bông, quả đều từ chất thất bảo. Có các cây thuần vàng, thuần bạc, thuần lưu ly, thuần pha lê, thuần xa cừ, thuần mã não, thuần chơn châu. Cũng có các cây gốc vàng thân bạc, nhánh, lá, quả cũng phân biệt vàng bạc. Đây là loại cây hai chất báu. Có các cây gốc vàng, thân bạc, nhánh lưu ly, lá, bông, quả cũng phân biệt vàng, bạc và lưu ly. Đây là loại cây ba chất báu. Có các loại cây từ bốn đến bảy chất báu, xen kẽ và kết hợp với nhau.

Tất cả các Phật sự trong cõi Cực Lạc đều hiện ra trong cây và như một phản chiếu của thập phương thế giới trong cây, như trong một tấm gương sáng.

Mỗi lá rộng 25 do tuần, có nhiều màu sắc, phát sáng đẹp, làm cho các gân lá trông như chuỗi ngọc.

Những bông hoa xinh đẹp màu vàng lấp lánh nằm xen trong kẽ lá, tỏa sáng như những vòng lửa. Trên những bông hoa, tự nhiên có các viên bảo quý tráng lệ giống như chén quý của Thiên Đế. Từ những viên này, ánh sáng truyền ra tạo thành vô lượng tràng phan và bảo cái. Trong bảo cái đó, hiện ra tất cả các Phật sự trong cõi Cực Lạc và thập phương thế giới.

Bảo Trì

Thế giới Tây Phương Cực Lạc khắp nơi đều có ao tắm. Những ao này được xây dựng bằng chất thất bảo. Đáy ao trải đầy cát Kim Cương với nhiều màu sắc. Ao rộng trăm nghìn do tuần, gần như một biển cả.

Mỗi ao có sáu mươi ức hoa sen thất bảo. Mỗi bông hoa sen lớn có đường kính 12 do tuần, có đủ màu sắc đẹp, màu nào chiếu sáng ra màu đó. Trong ao, nước bát công đức từ Như Ý Châu Vương sanh, có màu thất bảo, lỗ chảy từ như cọng sen chảy vào cánh hoa. Tiếng nước chảy thanh tao diễn nói pháp mầu: Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, các môn Ba La Mật.

Nơi Như Ý Châu Vương, ánh sáng vàng ròng tỏa ra. Trong ánh sáng đó, hóa thành các loài chim đẹp đủ màu, bay lượn và hót hòa nhã, diễn nói pháp: ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ Ðề, bát chánh đạo, cùng ca ngợi niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng.

Mặt nước, làn sóng trôi lềnh bềnh, nổi lên với tiếng êm dịu: tiếng Phật, Pháp, Tăng; tiếng không, vô ngã, đại từ bi; tiếng ba la mật; tiếng thập lực, vô úy, bất cộng; tiếng thần thông, trí tuệ; tiếng vô tạo tác, bất sanh diệt, vô sanh nhẫn; đến tiếng cam lồ quán đảnh và vô biên diệu pháp. Người nghe những tiếng này, tâm hóa thanh tịnh, tâm nguyện trở nên thiện hiền và không bao giờ chuyển hướng khỏi đạo vô thượng Bồ Ðề.

Thượng thiện nhơn, người Cực Lạc, khi vào ao tắm, nếu ý muốn ngập chơn, nước ngập chơn tức thì; nếu ý muốn nước ngập đến bụng, nước ngập bụng; cho đến khi ý muốn nước đến cổ, nước ngập cổ. Ao tắm thích hợp với ý muốn của mỗi người, tạo ra sự thoải mái về sâu cạn và điều chỉnh nhiệt độ. Khi tắm, cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ, yên bình và sáng sủa.

Bảo Lâu

Bốn phía của ao báu, những thềm bậc và đường sá được làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê và nhiều chất báu khác hiệp thành. Trên có vô số cung điện tuyệt đẹp.

Những tòa lâu đài này được xây bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê và nhiều loại chất báu khác, lên đến vô lượng chất báu.

Giảng đường, tịnh xá và các cung điện của A Di Ðà Phật, chư Bồ Tát và nhân dân được coi là quý trọng hơn cung điện của Thiên Vương Tự Tại nơi cõi Ta Bà.

Những tòa đền đài này có những phần nổi lên giữa chừng không như mây, cao lớn tùy ý muốn của người ở. Có những nơi không theo ý muốn mà trụ trên bảo địa. Điều này phụ thuộc vào công đức tu hành của mỗi người, có thể nằm ở các vị trí khác nhau. Nhưng mọi người đều bình đẳng khi trải qua các hoạt động như ăn mặc và vui chơi.

Bốn phía của các đền đài trang nghiêm với hoa tràng và vô số nhạc khí. Gió mát nhẹ rung nhạc khí và tạo ra tiếng nói của sáu môn pháp "Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, Từ Bi, Hỷ Xả".

Bảo Tọa

Cả đức Phật, chư Bồ Tát và nhân dân trong cõi Cực Lạc đều ngồi trên tòa sen báu. Những tòa sen này được xây bằng một loại chất báu, hai loại chất báu, nhẫn đến vô lượng chất báu, màu sắc đẹp lạ, rực rỡ và phù hợp với người ngồi.

thế giới tây phương cực lạc Hình ảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc

Trên tòa sen, tự nhiên có tám muôn cánh sen. Mỗi cánh sen rộng 250 do tuần, có 100 màu sắc. Trên mỗi cánh sen, có 84.000 gân phóng ra 84.000 tia sáng. Xen vào mỗi cánh sen, có trăm ức hột châu ma ni. Mỗi hột châu ma ni phóng lên nghìn tia sáng. Những tia sáng này tập trung lại thành hình cây lọng.

Đài sen được làm bằng chất Thích-ca-tỳ-lăng-già bảo. Trang nghiêm với tám muôn loại ngọc kim cương và ngọc ma ni, được kết bằng lưới chơn châu.

Trên đài sen, tự nhiên có bốn trụ báu. Mỗi trụ cao đẹp như núi Tu Di. Trên đầu bốn trụ báu, có mành lưới lớn như cõi trời Dạ Ma. Mành lưới báu này có năm trăm ức hột bảo châu. Mỗi bảo châu phóng ra 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng này có 84.000 màu sắc. Các sắc vàng sáng tạo ra ánh sáng khắp bảo địa, biến hóa thành các hình dạng khác nhau: có thể là đài kim cương, lưới chơn châu, hoặc cây hoa sáng đẹp. Tất cả các Phật sự trong cõi Cực Lạc hiện ra ở khắp mọi nơi trong cây.

Khi kết thúc việc trình bày về tòa sen báu tuyệt đẹp này, đức Bổn Sư cho biết rằng: Tòa sen báu này tồn tại nhờ công đức của Phật A Di Đà và ngài Pháp Tạng Bồ Tát.

Vì vậy, khi một người qua đời, mọi người đều muốn được trở về Tây Phương Cực Lạc, đưa phần mộ của người thân trở về phía Tây. Đó chính là lý do tại sao Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên ở Kỳ Sơn, Hòa Bình là sự lựa chọn hàng đầu của người dân Hà Nội.

-> Xem thêm: Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên

1