Xem thêm

Quan Vũ: Vị tướng hào hùng của Trung Quốc

Phap Ngo Thich
Chân dung Quan Vũ trong Tam tài đồ hội thời nhà Minh Quan Vũ (chữ Hán: 關羽), hay Quan Công, tự Vân Trường (雲長), là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông...

Chân dung Quan Vũ trong Tam tài đồ hội thời nhà Minh Chân dung Quan Vũ trong Tam tài đồ hội thời nhà Minh

Quan Vũ (chữ Hán: 關羽), hay Quan Công, tự Vân Trường (雲長), là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc thành lập nhà Thục Hán, mặc dù thất bại trong việc bảo vệ Kinh Châu đã làm suy yếu đáng kể nhà Thục Hán.

Truyền thuyết dân gian cho rằng Quan Vũ là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, và là người dẫn đầu trong số Ngũ hổ tướng gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử không ghi chép về việc Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi từng kết nghĩa. Nhưng có thể khẳng định rằng họ có mối quan hệ rất thân thiết.

Quan Vũ được người đương thời đánh giá là tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh. Ông được coi là "sức địch vạn người, hổ thần một thời, có phong độ quốc sĩ" và "có tài và có nghề". Mặc dù ông có nhược điểm là kiêu ngạo và cư xử nông nổi, nhưng ưu điểm của ông là lòng can đảm, tôn sùng lễ giáo, hào hiệp trượng nghĩa, sự kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối. Điều này khiến người dân đánh giá rất cao Quan Vũ, ngay cả Tào Tháo cũng xem ông là một "nghĩa sĩ thiên hạ". Vì những đức tính và phẩm chất tốt đẹp này, Quan Vũ đã trở thành một biểu tượng của Trung Quốc.

Hình tượng Quan Công đã được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, tiểu thuyết và các dạng nghệ thuật khác. Ông cũng được tôn vinh là Võ thánh và có điện thờ riêng tại Đế vương miếu, cùng với tượng thờ ở các võ miếu ở nhiều làng xã Trung Quốc.

Quan Vũ có chín thước cao, râu dài và mặt đỏ như gấc, môi tô son, mắt phượng mày tằm. Đây chỉ là ước lệ trong tiểu thuyết, không có cơ sở lịch sử. Ước lượng chiều cao của Quan Vũ theo thời kỳ Lưu Bị gặp ông là khoảng 2,13 m.

Quan Vũ không rõ gia cảnh cụ thể, nhưng ông được học văn và võ. Có truyền thuyết dân gian cho rằng ông đã từng làm nhiều nghề như thợ rèn, bán đậu phụ và đẩy xe. Tuy nhiên, không có tài liệu lịch sử ghi chép rõ về nghề nghiệp của Quan Vũ.

Quan Vũ đã tham gia cùng Lưu Bị và Trương Phi đánh dẹp khởi nghĩa Khăn Vàng của Trương Giác vào năm 184. Ông cũng tham gia cứu Từ châu khỏi các cuộc tấn công của Đổng Trác và Đào Khiêm. Quan Vũ có những chiến công nổi tiếng trong các trận đánh và đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối đối với Lưu Bị.

Truyền thuyết cũng cho rằng Quan Vũ xin lấy vợ của Tần Nghi Lộc sau khi phá được Lã Bố. Tuy nhiên, đây chỉ là tình tiết hư cấu và không có cơ sở lịch sử.

Quan Vũ là một nhân vật lịch sử Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á và đã trở thành biểu tượng của trung hiếu, đạo đức và lòng dũng cảm.

1