Niệm Phật – Kỹ thuật thu hút bình an trong gia đình

Phap Ngo Thich
Niệm Phật không chỉ đem lại lợi ích về tiêu tai giải nạn, mà còn mang đến sự bình tĩnh, thăng bằng và tự tại. Để đạt được sự linh ứng từ việc niệm Phật,...

Niệm Phật không chỉ đem lại lợi ích về tiêu tai giải nạn, mà còn mang đến sự bình tĩnh, thăng bằng và tự tại. Để đạt được sự linh ứng từ việc niệm Phật, điều quan trọng là niệm từ tấm lòng thành cùng sự tin tưởng, luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực. Dưới đây là những câu niệm Phật linh ứng được sưu tầm từ các vị sư thầy, hy vọng sẽ giúp gia chủ tiêu trừ tai nạn và hưởng thọ phước báo.

Những câu niệm Phật linh ứng

Niệm Phật không phân biệt tuổi tác, giới tính hay tầng lớp. Bất kỳ ai cũng có thể niệm Phật ở bất kỳ đâu, không quan trọng là tịnh hay bất tịnh, giữ giới hay không giữ giới... Điều quan trọng là niệm với tấm lòng thành, tuân theo ý nguyện của Phật để đạt được vãng sanh. Trong kinh Phật, chỉ cần niệm một câu, có thể tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử.

Những câu niệm Phật linh ứng Hình ảnh: Những câu niệm Phật linh ứng

Chúng ta cần thành tâm niệm Phật vì “Chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ” tức là chuyên tâm niệm Phật sẽ đạt linh ứng, không phân chia sẽ gặp khó khăn. Khi tâm ta chuyên tâm, tự nhiên sẽ được cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao không cần phải tìm kiếm, người khác không thể thay thế.

Dưới đây là những câu niệm Phật linh ứng với tâm thành và sự tin tưởng:

 1. Nam Mô A Di Đà Phật: Câu niệm Phật này thường được sử dụng để chào hỏi nhau, nhắc nhở về sự giác ngộ và sống theo giáo lý Phật dạy.

 2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Khi niệm câu này, cần hiểu rằng Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài đã giác ngộ chân lý của vạn pháp và hiện thân trong hình tượng của loài người để khai sáng ánh đạo vàng trong nhân gian.

Những câu niệm Phật linh ứng Hình ảnh: Những câu niệm Phật linh ứng

 1. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật: Niệm câu này giúp làm tan hết mọi hận thù, đau khổ, phiền não và loại bỏ ma vương quỷ dữ trong tâm hồn.

 2. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật: Niệm thần chú này để cảm nhận uy lực của Phật Dược Sư, để hóa giải tai nạn, giúp tâm hồn sáng lên và xua tan bầu trời tối tăm trong tâm.

 3. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát: Khi niệm câu này, sự đau khổ sẽ tan biến. Trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca đã dạy rằng “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu khổ, nghe đến danh hiệu Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hết lòng xưng niệm danh hiệu đó, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lắng nghe lời kêu cứu và cứu thoát chúng ta.”

 4. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát: Niệm câu này giúp tiêu tan nghiệp chướng, siêu độ vong linh và được Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo vệ an lành.

Những câu niệm Phật linh ứng Hình ảnh: Những câu niệm Phật linh ứng

 1. Án Lam: Tịnh Pháp - Niệm tưởng hoặc tụng chú này giúp thanh tịnh ba nghiệp và tiêu diệt mọi tội chướng.

 2. Án Xỉ Lâm Bộ Lâm: Thần chú giúp an lạc và thoải mái, linh ứng theo cơ duyên.

 3. Úm Ma Ni Bát Di Hồng hay Án Ma Ni Bát Di Hồng: Đây là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và được coi là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.

 4. Úm Xỉ Lạc Hê Diêm: Đây là thần chú cao thượng, giúp thành tựu tất cả mong muốn và thắng lợi trong thế gian.

Những câu niệm Phật linh ứng Hình ảnh: Những câu niệm Phật linh ứng

 1. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha Bộ Lâm: Thần chú của Phật chuẩn đề, giúp xua đuổi âm hồn và mang lại sự may mắn. Trong kinh Phật dạy rằng “Nếu những người tại gia thường xuyên tụng chú này, nhà của họ sẽ không gặp khó khăn, mọi việc hanh thông, mọi lời nói được tin thưởng.”

 2. Khư Chi Khư Trụ Khư Tỳ Chi Giam Thọ, Giam Thọ Đa Chi Bà Chi Tà Bà Ha: Đây là chú trừ bùa ngải thư ếm. Tụng chú này sẽ tiêu diệt mọi tà thuật và bùa ngải khi bị thư ếm, giúp giữ vững bình an và thành công.

Niệm từ mỗi câu trên ít nhất 3 lần, càng nhiều càng tốt, hàng ngày kết hợp với việc ăn chay sẽ đạt được linh ứng. (Nếu có thể ăn chay ít nhất mỗi tháng 2 lần vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch)

Cách niệm Phật tại gia

Người niệm Phật nhiều nhưng không được vãng sanh là do cách niệm Phật có thể thiên về tự lực, tạp hạnh và tạp tu. Tổ Thiện Đạo đã dạy rằng “Nếu bỏ tạp hạnh, chỉ niệm một câu 6 chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, dựa vào tha lực của Đức Phật A Di Đà, tất cả mọi người tu, mọi người đều được vãng sanh”.

Sáng sớm khi thức dậy và tối trước khi ngủ, ít nhất cần niệm Phật trong 15 phút. Sự yên tĩnh của buổi sáng và buổi tối sẽ giúp tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng phước đức. Quan trọng là niệm Phật với lòng thành, không xen tạp niệm, để cảm nhận sự an tường trong lòng. Có thể niệm Phật ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, không cần bàn thờ. Niệm Phật mang lại pháp hỷ, ổn định và thuận lợi.

Những câu niệm Phật linh ứng Hình ảnh: Những câu niệm Phật linh ứng

Bí quyết để niệm Phật được linh ứng là không vội vàng và không mong cầu. Hãy niệm Phật an nhiên, mọi điều sẽ đến tự nhiên. Niệm Phật quan trọng là ở chí tâm chứ không phải ở số lượng. Mục đích chính của việc niệm Phật là vãng sanh. Hãy ghi nhớ điều này!

Chúc cho tất cả những ai gặp được những câu niệm Phật linh ứng này, đều niệm một tâm và luôn giữ được sự an yên tích cực để đạt được vãng sanh.

Nguồn: [https://izumi.edu.vn/Danh mục: Kinh nghiệm sống](https://izumi.edu.vn/Danh mục: Kinh nghiệm sống)

1