Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đeo Tượng Phật (Phần 2): Bạn Đã Hiểu Đúng?

Phap Ngo Thich
Rất nhiều khách hàng thắc mắc về việc đeo mặt phật phong thủy và sợ rằng sẽ bị phạm khi đeo ở tay và trong các công việc hàng ngày. Hôm nay, tôi xin tiếp...

Rất nhiều khách hàng thắc mắc về việc đeo mặt phật phong thủy và sợ rằng sẽ bị phạm khi đeo ở tay và trong các công việc hàng ngày. Hôm nay, tôi xin tiếp tục phần 2 để giải thích rõ hơn về việc đeo mặt phật và những điều cần lưu ý.

Đeo Dây Chuyền, Vòng Tay Tượng Phật - Để Giúp Kiềm Chế Tâm

Trong những tâm sự của bạn, có những khúc mắc về việc đeo dây chuyền hoặc vòng tay tượng Phật như một phương pháp để giúp kiềm chế tâm, để có thêm nghị lực và tránh gây tạo thêm nghiệp xấu.

Tôi muốn hỏi bạn: "Sợi dây chuyền mặt Phật là gì? Có phải là Đức Phật không? Nếu thực sự là Đức Phật, liệu nó có thật sự giúp bạn giảm sân si không? Có giúp bạn có thêm nghị lực để tự kiềm chế mình không? Có giúp bạn không gây tạo nghiệp xấu không?

Theo như giáo pháp Phật dạy, chúng ta nên tự nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào người khác. Chúng ta nên tự thắp ngọn đuốc chánh pháp để đi trên con đường tu tập, không nên chạy theo những điều phi pháp. Vậy nên, việc đeo "sợi dây chuyền" hay "vòng tay mang mặt Phật" để có kết quả như vậy không khác gì "nấu cát thành cơm".

Nếu thực sự những sợi dây chuyền mang mặt Phật có tác dụng như vậy, thì chúng ta chỉ cần đeo vào là đủ, không cần phải tu tập nữa sao?

Đeo Dây Chuyền, Vòng Tay Tượng Phật - Một Phương Tiện Tâm Linh?

Đeo dây chuyền hay vòng tay tượng Phật chỉ mang tính chất thời trang, không liên quan gì đến hoạt động tâm linh như giáo luật, giáo nghi, giáo quy... Vậy nên, có lỗi hay không? Nếu bạn tin rằng việc đeo trong những chỗ không sạch sẽ là có tội, vui lòng trích dẫn từ kinh nào, sách nào, ai viết, ai nói? Ngay cả khi trích dẫn từ các nguồn tin Phật giáo, cũng không thể tin ngay vì có những nguồn tin không đáng tin cậy. Chúng ta cần sử dụng lăng kính của Phật môn để xác định, không phải chỉ dựa vào một quyển kinh, một cuốn sách. Ngoài ra, nếu người nhận thông tin là những hòa thượng tiến sĩ, pháp sư hòa thượng, đại đức tăng ni... cũng không phải là luận cứ vững chắc vì Đức Phật đã khuyến cáo tinh thần này trong kinh "Những người Kalama".

Nếu bạn có ngại khi đeo dây chuyền hay vòng tay mang mặt Phật ở những chỗ không sạch sẽ, hãy nhớ rằng trích dẫn từ kinh "Tâm kinh bát nhã Ba la mật đa" đã dạy: "Không dơ, không sạch, không tăng, không giảm" là bản tâm bất nhị, chân như của Đức Phật và Thánh chúng. Vậy nên, không có gì ngăn cản việc đeo ở những chỗ sạch hay dơ. Nếu bạn tin rằng đó là Phật, Bồ tát, thì việc đeo không có tội lỗi gì cả.

Quy Y Phật Trong Tâm

Thay vì dựa vào những phương tiện tâm linh như đeo dây chuyền mang mặt Phật, tôi khuyên bạn nên đúc một tượng Phật trong tâm mình. Quy y Phật, đọc giáo điển, hành giáo pháp và cảm niệm ân đức từ bi và trí huệ bất nhị của Ngài. Hãy luôn nghĩ đến lời Phật dạy, việc Phật làm và câu Phật nói mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khi bạn làm như vậy, bạn không cần phải mang sợi dây chuyền mang mặt Phật, vì Phật đã luôn ở bên cạnh bạn.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại rằng kiến thức về tôn giáo đang bị biến tướng. Vì vậy, chúng ta cần phân biệt rõ đâu là chánh pháp, đâu là mê tín dị đoan. Hãy tránh tin lời xằng bậy và không nên sử dụng "thời trang tâm linh" như một phương tiện tâm linh. Hãy tự trách nhiệm và luôn có lòng tin vào tri thức đúng đắn của Phật pháp.

1