Xem thêm

Nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà: Làm thế nào để gần gũi với Phật?

Phap Ngo Thich
Hành trì tu tập bài bản, thực hiện những nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà là cách để giúp chúng ta đến gần hơn với các vị Phật. Đó cũng là ý nghĩa...

Hành trì tu tập bài bản, thực hiện những nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà là cách để giúp chúng ta đến gần hơn với các vị Phật. Đó cũng là ý nghĩa của trong tâm có Phật sẽ nhìn thấy Phật. Cho nên, hãy tu tập niệm Phật theo một số chỉ dẫn mà Buddhist Art đã giúp quý vị tổng hợp qua nội dung bài viết dưới đây.

Nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà

Trước khi thực hiện các nghi thức niệm Phật hằng ngày tại nhà, quý vị cần chuẩn bị y phục ngay thẳng và đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng, quý vị có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn) và sau đó thực hiện một số hoặc tất cả các bài kệ sau:

Nghi thức niệm Phật Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Đảnh lễ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh phổ hiền bồ tát , Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

Sám hối

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp Đều do vô thủy tham sân si Bởi thân khẩu ý phát sinh ra Hết thảy con nay nguyện sám hối . (3 lần)

Tán Phật

A Di Ðà Phật thân sắc vàng Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật Vô số Bồ tát hiện ở trong Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh Chín phẩm sen vàng lên giải thoát Quy mạng lễ A Di Ðà Phật Ở phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ. Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Nghi thức niệm Phật Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Niệm Phật

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

Phát nguyện

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe Đều phát lòng bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh cõi Cực Lạc

Nghi thức niệm Phật Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Tam tự quy y

Tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau.(1 lạy)

Nếu các bạn bận rộn có ít thời gian niệm Phật thì áp dụng phương pháp niệm 10 danh hiệu A Di Đà Phật nhưng lợi ích nhất vẫn là buổi tối khi kết thúc mọi việc bạn nên làm theo nghi thức ở trên.

Nghi thức niệm Phật hằng ngày dành cho người bận rộn

Đối với những người có ít thời gian tu tập có thể thực hiện phương pháp niệm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật. Hành trì theo phương pháp đơn giản này giúp chúng ta dễ dàng nhất tâm chánh niệm và an lạc thanh thản.

Thời gian để hành trì niệm Phật A Di Đà bắt đầu khi chúng ta thức dậy vào buổi sớm mai, khi chưa xuống đất, hãy ngồi thẳng thớm, hít thở đều đặn và niệm 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn của từng người, nhưng một khi câu niệm đã trở thành một phần trong tâm thức của chúng ta, thì hơi thở chúng ta tự nhiên sẽ an lạc hơn rất nhiều.

Nghi thức niệm Phật Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Sau đó, chúng ta hành trì công phu này lặp lại 8 lần nữa trong một ngày, tổng cộng là 9 lần mỗi ngày. Thời gian để thực hiện được quy định như sau:

 1. Buổi sớm sau khi thức dậy
 2. Trước khi dùng điểm tâm sáng
 3. Sau khi dùng điểm tâm
 4. Trước khi bắt đầu làm việc chính trong ngày
 5. Trước khi ăn trưa
 6. Sau khi ăn trưa
 7. Trước khi ăn tối
 8. Sau khi ăn tối
 9. Lúc chuẩn bị đi ngủ

Điều quan trọng nhất ở đây là quý vị cần hành trì đều đặn mỗi ngày, không vì vài ba hôm rồi bỏ. Sự gián đoạn thiếu kiên nhẫn sẽ làm giảm hiệu lực tác dụng của việc niệm Phật. Nếu chịu khó hành trì liên tục, người tu hành sẽ cảm thấy thân tâm ngày càng an lạc, vui vẻ.

Việc tinh tấn tu hành, thực hiện nghi thức niệm Phật hằng ngày, đảm bảo quý vị sẽ tự mình thoát khỏi những vô minh phiền não, đứng ngoài những tham sân si của người khác, và vãn sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc mà con người đều ao ước sau khi rời khỏi trần ai.

Xem thêm bài viết tại:

 • Tuong phat A Di Da
 • Những điều kiêng kỵ khi thờ Phật tại nhà
1