Mật tông | Thần chú Kim Cang Tát Đỏa: Tịnh Hóa Ác Nghiệp Với Trăm Âm

Phap Ngo Thich
Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva) là một trong những vị bồ tát nổi tiếng trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ bi thương xót...

vajrasattva Kim Cang Tát Đỏa năng lượng sống

Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva) là một trong những vị bồ tát nổi tiếng trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ bi thương xót muôn loài, từ khi vẫn là một vị Bồ Tát, Ngài đã thề nguyện rằng bất kỳ ai đọc thần chú của Ngài (Thần chú 100 âm), Ngài sẽ chịu nghiệp xấu thay cho người đó:

"Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả Toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện Tam muội da, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta hay nhất tâm trì tụng Chân ngôn Trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chú!

Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử! Nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại!"

Lời nguyện này đã khiến nhiều hành giả Mật Tông coi việc trì tụng thần chú 100 âm của Kim Cang Tát Đỏa là một thực hành quan trọng. Nó giúp tịnh hóa nghiệp chướng, loại bỏ mê mờ và tạo điều kiện thuận lợi hơn trên con đường tu tập giải thoát.

Thần chú Đức Kim Cang Tát Đỏa trong Phật giáo Tây Tạng

Trong Phật Giáo Tây Tạng Tantra gốc, Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) được gọi là Dorje Gyan, hay "Kim Cang Trang Hoàng". Thực hành thần chú Kim Cang Tát Đỏa rất phổ biến trong cả 4 dòng của Phật giáo Tây Tạng và được sử dụng để tịnh hóa mê mờ và khôi phục samaya (covenant) sau khi vi phạm quyền lễ. Thần chú Đức Kim Cang Tát Đỏa được coi là một yếu tố quan trọng trong việc tu hành Phật giáo Tây Tạng.

Ngoài việc sử dụng trong các thực hành cá nhân, thần chú Kim Cang Tát Đỏa còn có khả năng tịnh hóa nghiệp chướng, mang lại sự an bình và phát triển tổng thể của các hoạt động giác ngộ. Thần chú 6 chữ (OM VAJRASATTVA HUM), là một phiên bản rút gọn của thần chú trăm âm, vẫn chứa đựng những yếu tố tâm linh quan trọng của thần chú dài hơn, theo suy nghĩ của lama và tulku Jamgon Kongtrul.

Kim Cương Tát Đỏa thần chú năng lượng sống

Phật giáo Tây Tạng kể lại rằng, Đức Kim Cang Tát Đỏa cầm trùy kim cang trong tay phải và chuông trong tay trái. Với lòng từ bi thương xót chúng sinh, Ngài đã để lại chân ngôn giúp thành phần động tác lọc nghiệp chướng, tan rã sân hận:

"OM BENZA SATTOA HUM"

Thực hành chân ngôn của Đức Kim Cang Tát Đỏa

Trong thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa Tây Tạng, thần chú đức Kim Cang Tát Đỏa được sử dụng trong thực hành Pháp Ngondro và các thực hành sơ khởi khác, nhằm làm sạch những phiền não của tâm trí trước khi thực hiện các kỹ thuật huyền bí của mật thừa.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa nên được đọc ít nhất 21 lần hoặc 108 lần - càng nhiều càng tốt. Thực hành này nên được thực hiện hàng ngày hoặc được thực hiện 4 lần mỗi tháng trong thời gian sám hối. Nếu có thể, hãy thực hiện thất tu trì. Thần chú Kim Cang Tát Đỏa giúp trì tụng giả giảm bớt các tội lỗi đã phạm. Nếu trì tụng thần chú này 7 lần mỗi ngày, tất cả sai lầm trong ngày đều được sám hối. Trì tụng thần chú nhiều lần sẽ có tác dụng giải trừ mọi vận hạn và ác nghiệp. Thần chú này tịnh hoá, loại bỏ nghiệp chướng và xua tan oán gia từ nhiều kiếp trước.

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa còn có tác dụng tích cực đối với những người có xu hướng ngớ ngẩn, thường xuyên đưa ra những nhận định sai lầm, giúp họ loại bỏ những nghiệp xấu trong quá khứ để trở nên minh mẫn hơn. Người ta tin rằng, nếu ai đó thường xuyên niệm thần chú 100 âm, thì sẽ đạt được phẩm chất của tất cả chư Phật. Thêm vào đó, thần chú này là biểu hiện của hàng trăm vị thần tiên hiền lành và hung dữ dưới dạng âm thanh.

thần chú Kim Cang Tát Đỏa năng lượng sống

Thực hành thần chú đức Kim Cang Tát Đỏa bao gồm "Bốn quyền hạn". Trong quá trình trì tụng thần chú, chúng ta nên hình dung Bồ tát Kim Cang trên đỉnh đầu và lặp lại các bước này như cách để làm sạch những chướng ngại trong tâm trí. Bốn quyền hạn bao gồm:

 1. Sức mạnh của đối tượng, tức là dựa vào Bồ tát như nơi trú ẩn.
 2. Sức mạnh của vị giải thoát, liên quan đến ước muốn làm sạch bản thân, xóa bỏ những sai lầm muốn loại bỏ.
 3. Sức mạnh của biện pháp khắc phục, yêu cầu việc lặp lại thần chú và hình dung ánh sáng từ Bồ tát đến chúng ta.
 4. Sức mạnh của quyết tâm không thể đánh bại, là quyết tâm của một người giác ngộ để không bao giờ lặp lại sai lầm.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa nên được thực hiện vào sáng sớm và trước khi đi ngủ. Hành giả có thể bắt đầu thực hành như sau:

 • Ngồi thẳng, hít thở sâu và tưởng tượng Đức Kim Cang Tát Đỏa trên đỉnh đầu với hình dạng màu sắc đặc trưng.
 • Tâm tưởng đến chủng tự "Hum" và các âm tiết của thần chú bao quanh. Hình dung những âm tiết như những giọt sương cam lộ tan vào cơ thể, tịnh hóa tam độc, chướng nạn và bệnh tật. Đọc một bài kệ để khởi động.
 • Tiếp theo, tưởng tượng ánh sáng vô hạn từ chủng tự "Hum" và thần chú trong tim của Đức Kim Cang Tát Đỏa, tràn vào đầu chúng ta, tịnh hóa mọi rối loạn và lấy điều kiện cơ thể trở thành màu sắc đặc trưng.
 • Cuối cùng, tin tưởng rằng mọi điều tiêu cực sẽ được hoàn toàn tịnh hóa. Đức Kim Cang Tát Đỏa sẽ trở thành ánh sáng chói lọa và nhập vào chúng ta, hãy trụ trong trạng thái đó càng lâu càng tốt. Thần chú này giải trừ các ác nghiệp và tạo điều kiện cho tinh thần thanh thản và phước trí phát triển.

Sau mỗi lễ quán đảnh, hãy trì tụng thần chú này để tiêu trừ mọi lỗi lầm trong quá trình tu tập. Chư Tôn Hộ Pháp sẽ ban phước và ủng hộ chúng ta.

Lợi lạc khi trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva 100 Syllable Mantra) là một thực hành cần thiết cho tất cả các hành giả tu hành theo trường phái Kim Cương Thừa, và là một trong 4 thực hành sơ bộ nhằm tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành Bồ tát Kim Cang thông qua thiền định giúp loại bỏ những trở ngại che giấu nhận thức về bản chất thực tế của tâm trí, từ đó mở ra cái nhìn sâu sắc về tất cả các mức độ tinh tế của sự tồn tại.

Các tu sĩ Mật Tông Tây Tạng thực hiện thần chú này 100.000 lần. Điều này được xem là cần thiết trước khi nhận lễ quán đảnh hoặc thọ giới tại một số dòng truyền thừa Tây Tạng.

thần chú Kim Cang Tát Đỏa năng lượng sống

Thần chú này mang lại lợi ích lớn cho người trì tụng, giúp giảm bớt những khuynh hướng tiêu cực, phiền não và thói quen xấu trong cuộc sống. Ngoài ra, nó còn giúp tịnh hóa nghiệp chướng, mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí và phát triển hoạt động giác ngộ nói chung.

Hành giả có thể tưởng tượng tâm trí mình như bầu trời, với những đám mây lơ lửng dưới đó. Những đám mây này xuất hiện và biến mất, nhưng bầu trời vẫn xanh và yên bình. Mặc dù màu xanh có thể bị che khuất, nhưng nó không bao giờ biến mất.

Những đám mây tượng trưng cho lòng tham, sân hận và ảo tưởng, làm ô nhiễm tâm trí. Tuy nhiên, bản chất tạm thời của những trạng thái tiêu cực này không thể coi là một phần của tâm trí chúng ta. Chúng có thể che giấu bản chất thật của tâm trí, từ bi và thanh bình, nhưng những phẩm chất này không bao giờ mất đi.

Hành giả trì tụng với lòng thành tha và dựa vào quyền lực siêu nhiên của Ngài để tịnh hóa nghiệp chướng. Việc duy trì giới luật là vô cùng khó khăn, đặc biệt là giới nguyện của Mật Thừa. Nếu không có thần chú của Ngài, những ước muốn vĩ đại của Mật Thừa sẽ không thể thực hiện được. Tai nạn, thư ếm, phép thuật, và xáo trộn trong quá trình tu tập có thể làm cho hành giả gặp khó khăn trong luân hồi.

Những hiểu biết sai lầm khi trì tụng thần chú Đức Kim Cang Tát Đỏa

Việc trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa hàng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu và tiến bộ trên con đường tu hành. Tuy nhiên, một số người khi trì tụng thần chú này lại gặp những sự cố như bệnh tật, khó khăn trong công việc và những rắc rối xảy ra xung quanh họ. Họ cho rằng:

 • Đọc thần chú gây ra chướng ngại, tai nạn và sự xui xẻo.
 • Việc trì tụng thần chú ảnh hưởng đến những người xung quanh.
 • Lo sợ rằng trì tụng thần chú sẽ mang lại nghiệp xấu.

Đây là những hiểu biết không chính xác!

Nhân quả luôn tồn tại dù ta trì tụng hay không. Tuy nhiên, việc trì tụng thần chú giúp giảm thiểu những hậu quả tiêu cực. Trì tụng thần chú không gây hại cho bản thân hay người khác. Chư Phật luôn yêu thương và cứu độ chúng sinh.

Ngài Liên Hoa Sanh đã nói: "Khi gặp khó khăn trong quá trình tu hành, hãy xem đó là may mắn. Vì những gian nan và chướng ngại của ta đang được tịnh hóa".

Thực tế, nếu ta gặp một tai nạn như gãy tay, chúng ta thường coi đó là điều xui xẻo, nhưng chúng ta không biết rằng nếu không gãy tay, chúng ta có thể mất mạng. Hay khi trượt một khoản nợ, chúng ta không biết rằng nếu không bị mất tiền thì có thể bị lừa dối hoặc gặp rắc rối khác. Những sự cố nhỏ như vậy chỉ là dấu hiệu cho thấy những nghiệp xấu của chúng ta đã giảm đi rất nhiều.

Nhờ sự tịnh hóa này, những mê mờ và chướng ngại được loại bỏ, cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn và trí tuệ được phát triển. Điều đó thật tuyệt vời!

Nguyện rằng thần chú của Đức Thế Tôn Kim Cang Tát Đỏa tịnh hóa tâm thức và mang lại sự an lành cho tất cả chúng ta.

Mật tông | Thần chú Kim Cang Tát Đỏa trăm âm tịnh hóa ác nghiệp

1