Xem thêm

Lợi Lạc Thần Kỳ Khi Tụng Niệm Chú Đại Bi

Phap Ngo Thich
Ai không biết đến công năng kỳ diệu của Chú Đại Bi khi trì chú. Bài viết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của Chú Đại Bi để có thể trì...

Ai không biết đến công năng kỳ diệu của Chú Đại Bi khi trì chú. Bài viết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của Chú Đại Bi để có thể trì tụng và hưởng ngàn lợi lạc tốt đẹp.

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni là bài kinh, câu chú chứng minh công đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là câu chú quảng đại viên mãn cứu khổ cứu nạn, cứu nhân độ thế, tiêu trừ bệnh tật, hóa giải ác nghiệp. Thần chú này có 84 câu, 415 chữ, rất phổ biến ngày nay. Tụng chú Đại Bi giúp hóa giải 3 ác nghiệp: Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, vô cùng lợi lạc, vô cùng vi diệu.

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi.

Ngoài ra, kinh còn có các tên gọi khác nhau như:

 • Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • Thanh Cảnh Đà La Ni.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • Quảng Đại Viên Mãn; Vô Ngại Đại Bi Đà-Ra-Ni; Cứu Khổ Đà-Ra-Ni; Diên-Thọ Đà-Ra-Ni; Diệt-Ác-Thú Đà-Ra-Ni; Phá Ác-Nghiệp-Chướng Đà-Ra-Ni; Mãn-Nguyện Đà-Ra-Ni; Tùy-Tâm Tự-Tại Đà-Ra-Ni; Tốc Siêu Thượng Địa Đà-Ra-Ni.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

Thần chú này được Đức Phật diễn nói trong một buổi pháp thoại với đầy đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội.

Trong pháp hội này, Quan Thế Âm Bồ Tát vì nghĩ đến chúng sanh với tâm đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sanh được an vui, diệt trừ được tất thảy bệnh tật, sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp, được chứng quả thành tựu công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lo sợ hãi, được mong cầu đầy đủ như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

Ngài cho biết: Vào vô lượng ức kiếp trước, khi Ngài được Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai vì nghĩ đến chúng sanh, mà mong muốn Đức Quan Âm Bồ Tát thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích vô lượng cho chúng sanh trong đời vị lai. Lúc ấy Ngài mới ở ngôi sơ địa, khi nghe Chú Đại Bi, Ngài liền chứng vượt lên đệ Bát Địa.

Vui mừng trước oai lực của thần chú Đại Bi, Ngài liền phát đại nguyện: Nếu trong đời vị lai, có thể làm lợi ích an vui vì chúng sanh bằng thần chú Đại Bi giải nghiệp thì xin cho thân Ngài có ngàn tay ngàn mắt. Lập tức, thành ý nguyện. Từ đó, chúng ta thường thấy hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Hình ảnh Phật Quán Âm nghìn tay nghìn mắt trở thành biểu tượng siêu việt tuyệt vời của Ngài- vị Bồ Tát vào đời cứu khổ cứu nạn có tất thảy chúng sinh.

Nghìn tay nghìn mắt là biểu tượng cho lòng từ bi và trí tuệ của Ngài ban khắp thế giới chúng sanh. Ngài dùng nghìn mắt để quan sát thấy được sự khổ đau, mê muội của tất thảy chúng sanh khắp mọi cảnh giới, nghìn tay là để cứu vớt, nâng đỡ vạn vật thoát khỏi cảnh đày đọa, khổ cực, bi ai.

Công Năng, Lợi Ích khi hành trì tụng niệm Chú Đại Bi

Công năng Chú Đại Bi

Trì tụng thần chú Đại Bi giúp con người giải trừ được nghiệp quả, diệt 3 nghiệp ác: thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp.

Thân nghiệp gồm: không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp.

Khẩu nghiệp: không nói dối, không nói hai lời, không thêu dệt.

Ý nghiệp: tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến.

Lợi ích khi hành trì tụng niệm

Khi nghe và tụng Chú Đại Bi bạn sẽ nhận được vô vàn các lợi ích khác nhau.

Gặp nhân duyên tốt lành: Đọc và nghê chú nguyện cầu Quan Thế Âm Bồ Tát mang đến cho chúng sanh những nhân duyên vô cùng tốt lành.

 • Chúng sanh an vui, hoan hỷ, bình an.
 • Tiêu trừ mọi bệnh tật, đau đớn, giảm trừ tai nạn.
 • Đoạn diệt ác, xa rời chướng ngại, vô mình.
 • Gia tăng công đức, củng cố thiện căn. Tránh xa những thói hư tật xấu, thỏa nguyện mong cầu.

Diệt trừ ác nghiệp: Trì tụng Chú Đại Bi giúp chúng sanh đoạn trừ ác nghiệp qua nhiều đời nhiều kiếp, mang tới hạnh nguyện công đức vô biên. Hãy trì tụng Chú Đại Bi trong đời để khi qua đời, được Chư Phật Thánh Thần tiếp dẫn về nơi Cực Lạc. Nếu trong đời trì tụng Chú Đại Bi sẽ gia tăng tinh tấn trong tu hành, gặp ác hóa thiện, hóa độ chúng sanh, tích đức cầu phúc, ăn chay sám hối gặp nguy ắt hóa giải.

Khi trì tụng Chú Đại Bi tâm phải thật, trong sáng và hướng đến chúng sinh, làm lợi lạc cho chúng sanh. Nhiều người trì tụng Chú Đại Bi nhưng không có lợi ích gì vì không giữ gìn tâm của mình, cầu vì hạnh phúc bản thân trên sự bất hạnh của người khác, làm tổn thương người khác vì sự lợi lạc cá nhân mình.

Theo như kinh Phật có ghi chép, trì tụng Chú Đại Bi có thể giải nghiệp, có thể làm chứng tiêu trừ hết tất thảy tội nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp, hết thập ác, ngũ nghịch, mọi tội hại người, hại pháp, phá trai, phá giới, Phật pháp, phá chùa trộm cắp đều được tiêu trừ. Thành tâm thành ý niệm chú sẽ tận diệt ác, tất thảy đều tiêu tan.

ý nghĩa Chú Đại Bi và lợi lạc khi trì tụng ý nghĩa Chú Đại Bi và lợi lạc khi trì tụng

Sống cuộc đời bình an, vui vẻ, an lạc: Khi tụng Chú Đại Bi, cầu nguyện đến Đức Quan Âm Bồ Tát với tấm lòng rộng mở, từ bi độ lượng thì sẽ thành người hướng thiện, bỏ ác làm lành, thanh lọc tâm hồn, xóa bỏ vô minh, gia tăng trí tuệ, một lòng hướng Phật, hành thiện, cuộc đời sống an yên, hạnh phúc, có đức ắt có phúc có phần.

Tụng Đại Bi chú, cầu tới cửa Quan Âm Bồ Tát tấm lòng mênh mông rộng mở, đại lượng thì sẽ thành người thiện, hướng về cái thiện, giữ mình khiêm cung, biết phân biệt phải trái.

Ngoài ra, khi nghe và trì tụng Chú Đại Bi có thể tránh được các hình thức chết như sau:

 • Không sợ chết đói, sống trong sự thiếu thốn.
 • Không sợ chết vì tự tự
 • Tránh được cái chết đến từ người khác, bị giết hại
 • Không chết vì bạo lực, bị đánh đập, hành hạ, trói buộc.
 • Không chết trong các trận chiến trên quốc gia và thế giới
 • Không chết do mắc bệnh hiểm nghèo.
 • Không sợ chết vì bị thú dữ giày xéo thân
 • Không chết vì rắn độc, côn trùng độc cắn.
 • Không chết vì điên rồ.
 • Không sợ chết đuối
 • Không sợ chết vì người đầu độc.
 • Không sợ chết vì thiêu sống, đuối nước
 • Không sợ bị ma quỷ giết hại
 • Không sợ chết vì thiên tai, động đất
 • Không sợ chết vì bị yểm bùa, tà thuật
 • Không sợ chết vì những cơn ác mộng hành hạ.

Và được hưởng những điều đẹp đẽ, tốt lành sau:

 • Được sinh ra trong sự đủ đầy, giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc
 • Sự giàu có luôn được bảo vệ không lo bị cướp bóc, chiếm đoạt
 • Được sinh ra vào những thời điểm tốt nhất, hưởng phúc phần của gia tộc và bản thân
 • Họ sẽ có cơ hội tiếp cận với Đạo phật, được nghe Phật ở nơi họ sinh ra
 • Họ sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp
 • Họ sẽ được sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương
 • Nơi họ sinh ra sẽ là một quốc gia hòa bình, hạnh phúc
 • Họ sẽ có cơ hội thức tỉnh tâm linh và giác ngộ Phật pháp mà họ nghe thấy
 • Họ sẽ có được mọi thứ họ tìm kiếm
 • Họ nhận được sự bảo vệ của thần linh, các linh hồn hướng dẫn, ánh sáng tinh thần tốt.
 • Họ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, tâm trí tinh tấn
 • Họ có một trái tim rộng mở, tràn ngập tình yêu
 • Họ sẽ không bao giờ phạm vào những giới luật bị cấm đoán, luôn sống trong sự tỉnh thức.

Ý nghĩa của 84 câu Chú Đại Bi

Dưới đây là bản kinh chú Đại Bi bằng tiếng Việt được dịch ra từ tiếng Phạn sang Hán âm rồi phổ sang tiếng Việt, bản kinh này được sử dụng rộng rãi trong các kinh điển và nghi thức tụng niệm kinh chú của người Việt nói chung và người nước ngoài nói riêng.

Đại Bi Chú Tâm Đà La Ni Đại Bi Chú Tâm Đà La Ni

Bài kinh được dịch ra như sau:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. (3 lần)

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi qua 84 câu chú tụng niệm hàng ngày được cắt nghĩa, giải thích dễ hiểu.

Câu 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da - con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương.

Câu 2. Nam mô a rị da - con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện.

Câu 3. Bà lô yết đế thước bát ra da - Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế.

Câu 4. Bồ đề tát đỏa bà da - Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh.

Câu 5. Ma ha tát đỏa bà ha - con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát.

Câu 6. Ma ha ca lô ni ca da - con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc thần chú với lòng thành kính.

Câu 7. Án - thần chú tổng hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến thần chú này phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài.

Câu 8. Tát bàn ra phạt duệ - Tự Tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.

Câu 9. Số đát na đ

1