Kinh Phổ Môn - Lan tỏa ánh sáng của lòng từ bi

Phap Ngo Thich
Kinh Phổ Môn là một bài kinh thiêng liêng nói về hạnh nguyện độ sanh của Bồ tát Quan Thế Âm. Kinh còn được biết đến với tên gọi khác là kinh Quan Thế Âm...

Kinh Phổ Môn là một bài kinh thiêng liêng nói về hạnh nguyện độ sanh của Bồ tát Quan Thế Âm. Kinh còn được biết đến với tên gọi khác là kinh Quan Thế Âm hay kinh Phẩm Phổ Môn. Được dịch bởi Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, kinh Phổ Môn mang đến cho chúng ta những thông điệp quý giá về tình từ bi và lòng trắc ẩn của Bồ tát Quan Thế Âm.

image Hình ảnh minh họa cho kinh Phổ Môn

Khi thực hành Kinh Phổ Môn, chúng ta cần thực hiện các nghi thức như dâng hương, bạch Phật và tụng chú đại bi. Qua việc thực hành kinh này, chúng ta có thể tìm được sự bình an trong tâm hồn và gặp gỡ sự trợ giúp từ Bồ tát Quan Thế Âm.

Nghi thức Khai kinh Phổ Môn

1. Dâng hương

Thể hiện lòng thành kính và tôn trọng, chúng ta dâng hương và cầu nguyện đến Tam Bảo và tất cả chư Bồ tát và chư Hiền thánh Tăng. Chúng ta xin cầu Phật giúp đỡ và bảo vệ cho chúng ta, giúp chúng ta tu học và vượt qua khó khăn, tránh xa khổ hãi và trở về bờ giác.

2. Bạch Phật

Chúng ta bắt đầu bằng việc phát nguyện trì kinh Phổ Môn và khấn đại bi, nguyện cầu cho mọi người, gia đình và tất cả chúng sinh sớm hiểu được đường điềm lành, thoát khỏi vòng mê muội, và hướng tới sự giải thoát Tịnh Độ.

3. Xưng tán Đức Phật

Chúng ta thể hiện lòng tôn kính và ca ngợi đức Phật trong ba cõi không có ai bằng. Chúng ta thể hiện lòng thành kính và ơn nói, cam tình và ca ngợi Phật và công đức của Ngài.

4. Quán tưởng

Chúng ta nhận thức rằng chúng sinh thường sống trong cái đế châu của mê muội. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự giải thoát qua con đường của Phật giáo. Chúng ta có thể cúi đầu và xin thệ, xin hứa, xin nguyện để cam tình và niệm Phật.

5. Đảnh lễ Tam Bảo

Chúng ta thể hiện lòng thành kính bằng cách đảnh lễ Tam Bảo, kết hợp niệm danh hiệu của các vị phật và Bồ tát. Chúng ta dâng lễ cho các vị Phật, Bồ tát và các vị linh thiện khác để cầu nguyện và nhận lấy sự trợ giúp của họ.

6. Chơn ngôn tỉnh pháp giới

Chúng ta tỉnh thức và tỉnh táo trước sự trí huệ của Phật, hiểu được rằng tất cả các dạng tượng không có thật và tất cả các hiện tượng không đáng sợ. Chúng ta cam kết niệm danh Bồ tát và hướng tới sự giải thoát.

7. Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn

Chúng ta sanh từ tham, không được tham lấy, sanh từ giận, không được giận dữ, sanh từ ngu dốt, không được giữ ngu dốt. Chúng ta cam kết chấm dứt công đức xấu và ánh sáng công đức tốt, xa lợi hại và tiến tới tiến bộ.

8. Tịnh tam nghiệp chơn ngôn

Chúng ta giết người, không được giết, đạo giết đó dùng gươm, không sử dụng gươm để giết, chúng ta không giết, không ăn thịt, không gian dối. Chúng ta giấu dấu, không hiển thị, chúng ta không trộm cắp, không ăn cắp. Chúng ta không lừa đảo, không gian dối. Chúng ta không cưỡng hiếp, không làm tổn thương người khác. Chúng ta không nói xấu, không xảy ra tranh cãi. Chúng ta không nói dối, không nói nhục mạ. Chúng ta không nói tục, không nói thô tục.

9. Án thổ địa chơn ngôn

Chúng ta hướng tới một thế giới an lành, không có đau khổ. Chúng ta thấy mặt đất là cõi lạc. Chúng ta không truyền cảm cho mọi người một cảm giác tốt, không có phiền muộn. Chúng ta không truyền cảm giác tốt, không có hạnh phúc. Chúng ta không truyền cảm giác tốt, không có nhờ vả.

10. Phổ cúng dường chơn ngôn

Chúng ta cúng dường, lạy phật và cầu nguyện cho các vị phật và bồ tát. Chúng ta cúng dường bằng tâm tưởng bi lời và tâm t

1