Xem thêm

Kinh Nam mô A Di Đà Phật: Một phương thức niệm Phật dễ dàng và đầy lợi ích

Phap Ngo Thich
Kinh nam mô A Di Đà Phật Bạn có quan tâm đến đức Phật A Di Đà, lợi ích của việc niệm Phật và các kinh Nam mô A Di Đà Phật? Bài viết này...

Kinh nam mô A Di Đà Phật Kinh nam mô A Di Đà Phật

Bạn có quan tâm đến đức Phật A Di Đà, lợi ích của việc niệm Phật và các kinh Nam mô A Di Đà Phật? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều cơ bản này.

Kinh Nam mô A Di Đà Phật

Kinh Nam mô A Di Đà Phật bao gồm những bộ kinh mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết về Bản Nguyện của đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc của Ngài. Các bộ kinh này bao gồm Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ, được gọi chung là Tịnh độ tam kinh, dành cho đa phần Phật tử. Ngoài ra, còn có Kinh Niệm Phật Ba La Mật dành cho những phật tử chuyên sâu về Pháp môn niệm Phật.

Nội dung của kinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Nội dung chính của các kinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mô tả về cõi Cực Lạc an vui và khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi sự sanh tử luân hồi.

Kinh Nam mô A Di Đà Phật: 1. Đại Lược về niệm Phật

Niệm Phật rất đơn giản, không đòi hỏi kiêng kỵ gì. Bất kể là lúc nào, khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi, thậm chí lúc tắm gội hay đi vệ sinh, bạn đều có thể niệm Phật. Nguyên tắc chỉ là khi bạn nhớ ra, hãy niệm ngay. Nhưng cần lưu ý một số điểm sau:

 • Niệm đủ 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật", không nên niệm 4 chữ.
 • Khi chỉ có một mình bạn, bạn có thể niệm lớn tiếng. Khi ở nơi đông người, bạn niệm thầm trong đầu, công đức đều như nhau.
 • Khi đi vệ sinh hay tắm gội chỉ nên niệm thầm trong đầu.
 • Khi nằm ngủ, chỉ niệm thầm trong đầu, không nên niệm lớn tiếng. Việc niệm lớn tiếng khi nằm ngủ có thể gây đau họng và vi phạm quy tắc không cung kính.

Kinh Nam mô A Di Đà Phật: 2. Niệm Phật là phương pháp dễ tu

Đức Phật A Di Đà đã có bản nguyện tiếp dẫn người niệm Phật về Cực Lạc. Phương pháp này không yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ cần bạn niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà thôi.

 • Ai cũng có thể niệm Phật: Không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, ngu si hay thông minh... không sao cả, chỉ cần bạn niệm thôi.
 • Bạn chưa có đền thờ Phật ở nhà: Không sao cả, chỉ cần bạn niệm thôi.
 • Bạn chưa Quy y: Không sao cả, chỉ cần bạn niệm thôi.
 • Dù bạn là người xấu: Không sao cả, chỉ cần bạn niệm thôi.
 • Bạn có ăn mặn cũng niệm được: Không sao cả, chỉ cần bạn niệm thôi. Bên ngoài, có nhiều người không biết về Phật...

Kinh Nam mô A Di Đà Phật: 3. Lợi ích của danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Người niệm Phật luôn có cuộc sống bình an và nhiều may mắn. Họ luôn được những lực vô hình bảo vệ.

 1. Người nghèo khó niệm Phật được biết công đức việc niệm Phật. Chí tâm xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, có đủ ăn no áo ấm.
 2. Người bị bệnh niệm Phật được biết công đức việc niệm Phật. Xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, sẽ gặp được thầy giỏi, thuốc hay. Niệm Phật là giải pháp cho những bệnh do nhân quả và nghiệp chướng. Thuốc và thầy không thể giúp được. Chỉ có niệm Phật mới có kết quả. Niệm Phật làm giảm nghiệp, nghiệp giảm sẽ khiến bệnh đi qua.
 3. Người thường niệm Phật sẽ tránh ma quỷ, hóa giải oan hồn, giúp đỡ kẻ oán người thân.
 4. Người niệm Phật với chí tâm xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật được công đức vô lượng vô biên. Họ có thể niệm Phật để cầu con cái, trường thọ, chữa bệnh, giải nạn, công danh, nhà cửa bình an, thăng quan tiến chức, tiền bạc, thậm chí giải oan thích kết, tiến vong linh người thân, mà không cần làm những việc xấu khác.
 5. Người niệm Phật với chí tâm xưng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật thì quỷ thần không thể làm hại họ.
 6. Người niệm Phật được ánh sáng của đức Phật A Di Đà nhiếp hộ. Họ sở hữu ánh sáng rực rỡ chiếu xa 40 dặm, ma quỷ không thể đến gần.

Kinh Nam mô A Di Đà Phật: 4. 10 Lợi ích khi niệm Nam mô A Di Đà Phật

 1. Người niệm Phật được Đức Phật A Di Đà ủng hộ và bảo vệ. Họ luôn có cuộc sống ổn định, tình hữu cùng lâm chung tự tại vãng sanh.
 2. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật: Công đức thắng hơn tất cả, tội chướng sẽ nhẹ đi.
 3. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc sống được hưởng vô lượng lợi ích, tiêu trừ tội chướng và giải quyết định nghiệp.
 4. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật được Phạm thiên, Đế Thích và các thiên thần ủng hộ.
 5. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật được Tứ Đại thiên vương ủng hộ, ác quỷ không dám đến gần.
 6. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật, Kiên Lao địa thần tôn kính, ngày đêm cùng theo ủng hộ.
 7. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật được Long vương và vô lượng long thần tôn kính.
 8. Niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật được vua Diêm-ma tôn kính, quỷ thần ủng hộ.
 9. Người niệm Phật nhận được lợi ích cho gia đình, dù sống hay đã mất. Các tổ tiên cũng được siêu thoát nhờ công đức niệm Phật.
 10. Niệm Phật chí tâm sẽ biến hoạ thành phúc. Vận mạng thay đổi, thần thái cũng sáng đẹp hơn.

Bốn Mươi Tám Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Khi Ngài còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng, đã có bốn mươi tám đại nguyện:

 1. Nếu tôi trở thành Phật, địa ngục và các thế giới xấu sẽ không có chỗ trong vương quốc của tôi.
 2. Nếu tôi trở thành Phật, người chết trong vương quốc tôi sẽ không trở lại ba ác đạo.
 3. Nếu tôi trở thành Phật, người trong vương quốc tôi sẽ không có sắc thân màu vàng ròng.
 4. Nếu tôi trở thành Phật, người trong vương quốc tôi sẽ không có kẻ xấu hoặc người đẹp.
 5. Nếu tôi trở thành Phật, người trong vương quốc tôi, ngay cả khi họ chưa biết số mệnh, ít nhất họ biết về những sự việc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp.
 6. Nếu tôi trở thành Phật, người trong vương quốc tôi sẽ không biết thiên nhãn, ít nhất họ sẽ nhìn thấy trăm ngàn ức na do tha cõi nước của chư Phật.
 7. Nếu tôi trở thành Phật, người trong vương quốc tôi sẽ không có thiên nhĩ, ít nhất họ sẽ nghe lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chư Phật và không thể tu hành đến cuối cùng.
 8. Nếu tôi trở thành Phật, người trong vương quốc tôi sẽ không có tâm tư, ít nhất họ sẽ biết tâm niệm của chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước.
 9. Nếu tôi trở thành Phật, người trong vương quốc tôi sẽ không có thần túc, ít nhất họ sẽ biết tế nhị của chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha nước Phật.
 10. Nếu tôi trở thành Phật, hàng thiên nhơn và tất cả vạn vật trong vương quốc tôi sẽ có hình dáng đặc biệt lạ lùng, không thể lường biết được, chẳng hạn như mặt trời sáng sủa soi hiện dạng mặt mèo trong một chiếc gương sáng.
1