Xem thêm

Điềm lành tối thượng: Nếp sống an lành mà ai cũng mong muốn

Phap Ngo Thich
Điềm lành là niềm mong ước và chờ đợi của tất cả mọi người trong cuộc sống. Kính lạy Đức Bồ tát lắng nghe. Có một điều ai cũng mong muốn và chờ đợi đó...

Điềm lành là niềm mong ước và chờ đợi của tất cả mọi người trong cuộc sống Điềm lành là niềm mong ước và chờ đợi của tất cả mọi người trong cuộc sống.

Kính lạy Đức Bồ tát lắng nghe. Có một điều ai cũng mong muốn và chờ đợi đó là điềm lành. Điềm lành là niềm ước ao, hy vọng của chúng ta. Cả chư Thiên và loài Người đều mong ước và chờ đợi điềm lành, đúng như lời vị Thiên nhân đã nói. Vậy điềm lành là gì?

Điềm lành là một nếp sống an toàn và an lành, đáp ứng lòng tha thiết của mọi người. Đó là mong muốn của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, nếp sống an toàn không thể tự nhiên đến với chúng ta. Chúng ta cần nuôi dưỡng và xây dựng nếp sống tốt, cả về bản thân và cộng đồng. Và đó chính là lí do đức Phật giảng dạy kinh Điềm lành của người Phật tử.

Nuôi dưỡng thái độ đúng đắn

Người Phật tử cần nuôi dưỡng là thái độ chọn lựa giữa kẻ ngu và bậc trí để giao thiệp, thân cận, người ngu thời xa lánh, bậc trí thời gần gũi. Ảnh minh họa. Người Phật tử cần nuôi dưỡng là thái độ chọn lựa giữa kẻ ngu và bậc trí để giao thiệp, thân cận, người ngu thời xa lánh, bậc trí thời gần gũi. Ảnh minh họa.

Đầu tiên, người Phật tử cần nuôi dưỡng thái độ chọn lựa giữa kẻ ngu và bậc trí để giao thiệp, thân cận, người ngu thời xa lánh, bậc trí thời gần gũi. Đây là thái độ căn bản giúp chúng ta định rõ ai nên theo, pháp nào nên theo và pháp nào cần từ bỏ. Người trí tiêu biểu cho tiếng nói của Chánh pháp, thiện hạnh, đạo đức, do đó là người nên theo, nên gần gũi, thân cận. Kẻ ngu tiêu biểu là tà pháp, ác hạnh, phi đạo đức, do đó cần xa lánh, không nên gần gũi. Điều này mở đường cho nếp sống thiện, nếp sống bỏ ác làm lành của người Phật tử.

Học tập và rèn luyện

Là người đệ tử Phật, chúng ta cần thiết phải học pháp, nghe pháp để nuôi dưỡng tuệ đức cho cá nhân và đóng góp tiếng nói trí tuệ cho con người và cuộc đời. Ảnh minh họa. Là người đệ tử Phật, chúng ta cần thiết phải học pháp, nghe pháp để nuôi dưỡng tuệ đức cho cá nhân và đóng góp tiếng nói trí tuệ cho con người và cuộc đời.

Một điềm lành khác mà người Phật tử cần nuôi dưỡng đó là học tập và rèn luyện. Để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, chúng ta cần phải nỗ lực học tập, nắm vững kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống. Hãy học để làm tốt và nói lời tốt. Đó là điềm lành thứ hai mà chúng ta cần nuôi dưỡng.

Trách nhiệm và bổn phận gia đình

Người Phật tử cần nuôi dưỡng thêm các đức tính như lòng cung kính khiêm tốn, thái độ biết đủ, biết ơn đối với cuộc đời. Ảnh minh họa. Người Phật tử cần nuôi dưỡng thêm các đức tính như lòng cung kính khiêm tốn, thái độ biết đủ, biết ơn đối với cuộc đời. Ảnh minh hoạ.

Điềm lành tiếp theo đây là trách nhiệm và bổn phận gia đình. Như một người Phật tử, trách nhiệm và bổn phận đối với cha mẹ, vợ con là hết sức quan trọng. Gia đình có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào chúng ta. Vì vậy, nuôi dưỡng cả tinh thần và vật chất, chăm sóc và hướng dẫn trẻ em là một phần quan trọng trong điềm lành của người Phật tử.

Học pháp và nghe pháp

Kinh “Điềm lành tối thượng” trên đây được trình bày như là nếp sống thiện, nếp sống bỏ ác làm lành của người Phật tử. Ảnh minh họa. Kinh “Điềm lành tối thượng” trên đây được trình bày như là nếp sống thiện, nếp sống bỏ ác làm lành của người Phật tử. Ảnh minh họa.

Là người đệ tử Phật, chúng ta cần học pháp và nghe pháp để nuôi dưỡng tuệ đức và đóng góp tiếng nói trí tuệ cho con người và cuộc đời. Trí tuệ giải thoát con người khỏi sai lầm và tối tăm của lòng dục, lòng sân, và lòng si. Nuôi dưỡng thêm các đức tính như lòng cung kính khiêm tốn, thái độ biết đủ và biết ơn đối với cuộc đời để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và an lành.

Điềm lành cần được thực hành

Cuối cùng, để đạt được điềm lành, chúng ta cần làm như sau:

  • Nuôi dưỡng thái độ đúng đắn trong giao thiệp và quan hệ với người khác
  • Học tập và rèn luyện để phát triển trí tuệ và kỹ năng
  • Đảm nhiệm trách nhiệm và bổn phận gia đình
  • Tu tập cá nhân và chế ngự những khía cạnh tiêu cực
  • Học pháp và nghe pháp để nuôi dưỡng tuệ đức và đóng góp trí tuệ cho cuộc đời

Kinh “Điềm lành tối thượng” như một hướng dẫn nếp sống thiện, nếp sống bỏ ác để mang lại hạnh phúc và an lành cho chúng ta và xã hội. Mỗi người chúng ta có thể góp phần vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp bằng cách sống làm lành và khuyến khích người khác làm như vậy. Hãy nuôi dưỡng điềm lành trong mỗi hành động và từng chút từng chút, chúng ta sẽ thấy hiệu quả của nó.

1