Xem thêm

Hướng dẫn tụng Chú Dược Sư tại nhà

Phap Ngo Thich
Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tụng Chú Dược Sư để đạt được bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Tuy nhiên, để hiểu hết ý nghĩa và...

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tụng Chú Dược Sư để đạt được bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Tuy nhiên, để hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì thần chú Dược Sư, chúng ta cần đặt tâm hồn vào sự tìm hiểu và suy ngẫm về niềm tin này.

Ý nghĩa chú Dược Sư

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Dược Sư Như Lai có nguyện vọng thanh tịnh như vậy, nên ánh sáng của Ngài rực rỡ như lưu ly vô ngại, gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Dược Sư, nghĩa đen là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Dược Sư Lưu Ly Quang là vị Phật có danh hiệu Thầy thuốc chữa bệnh, ánh sáng như ngọc lưu ly. Phật Dược Sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra.

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”.

Sự linh ứng nhiệm mầu của câu Thần Chú Dược Sư

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Ánh sáng đó xuyên qua bóng tối của chúng ta, giúp chữa lành cả thân xác lẫn tâm hồn. Nhờ trì tụng chú Dược Sư, chúng ta mở rộng tấm lòng, không còn tham lam và ích kỷ mà chỉ lo tích cóp cho riêng mình. Đồng thời, chúng ta cũng trở nên biết chia sẻ, ca ngợi, và thực hành những việc thiện. Chúng ta có cơ hội chuyển hóa những tội lỗi, lầm lỡ đã gây ra và sống đạo đức, lương thiện theo Chính pháp, để đạt tự do giải thoát.

Nhờ năng lực bổn nguyện của Đức Phật Dược Sư, những người trì tụng chú Dược Sư sẽ được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và đạt được mọi sở nguyện, sở cầu.

Hướng dẫn trì tụng chú Dược Sư tại nhà

Khi trì tụng chú Dược Sư, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có thể tham gia. Mỗi người trì tụng cần xây dựng niềm tin chân chính và tỉnh thức suốt ngày đêm trong mọi tư thế và hành vi.

Trước khi trì tụng chú Dược Sư tại nhà, hãy rửa tay và súc miệng cho sạch sẽ và mặc y phục trang nghiêm. Trong quá trình trì tụng, giữ thân thể thẳng và đứng đạo đức. Miệng trì tụng nhẹ nhàng và cảm nhận ý nghĩa của từng câu chữ.

Trước khi trì tụng chú Dược Sư tại nhà, Phật tử trì tụng nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải trang nghiêm.

Đối với những ai tu học Phật pháp, hãy sống đời đạo đức, giữ gìn giới hạnh, phát triển chính kiến, trau dồi khiêm tốn, kết giao bạn lành, tán dương người thiện, tuỳ hỷ bao dung, không khen mình chê người, từ bỏ tham lam, keo kiệt, siêng năng bố thí, cúng dường, và giúp đỡ người cần giúp.

Thân tâm hãy luôn hoan hỷ, an lạc, không để sân hận, buồn lo chi phối. Hãy thương xót mọi loài, phóng sinh giúp vật, phát triển từ bi, giữ lòng buông xả, rộng lượng, thứ tha. Hãy hiểu biết, cảm thông, và hòa hợp với mọi người. Hãy kiểm soát giác quan của mình, đặc biệt là Thân, Khẩu, Ý, và biết đủ trong tiêu dùng, không hoang phí.

Thần chú Phật Dược Sư thực sự chứa đựng phương thuốc cho toàn bộ con đường đi đến giác ngộ.

Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Dược Sư và 12 đại nguyện

Thần chú Phật Dược Sư chứa đựng phương thuốc cho con đường đến giác ngộ. Khi niệm thần chú liên tục bằng tấm lòng chân thành, chúng ta có quyền năng để giúp đỡ và hướng dẫn mọi sinh vật sống đến sự giác ngộ.

Nhớ rằng, mỗi hành động tích cực của chúng ta để lại dấu ấn tích cực trong tâm trí và tâm hồn của chúng ta, và chúng ta có thể sử dụng quyền năng đó để hướng dẫn chúng sinh đến sự giác ngộ trọn vẹn.

Hãy lắng nghe thần chú Dược Sư và để những tâm linh và tinh thần của chúng ta thể hiện sự an lạc và thảnh thơi. Đây là phương pháp trị liệu tâm bệnh rất hiệu quả và mang lại an lạc lâu dài.

Mời quý Phật tử xem thêm video: "Đức Phật dạy về đạo đức gia đình".

Minh An

1