Xem thêm

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn Đầu Hoà thượng Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI

Phap Ngo Thich
Sáng ngày 27-3, tại Tùng Lâm Diệc Cổ (Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh PL.2566 - DL.2023 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An và...

Sáng ngày 27-3, tại Tùng Lâm Diệc Cổ (Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh PL.2566 - DL.2023 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Cung nghinh chư Tôn đức Hội đồng thập sư Hình ảnh cung nghinh chư Tôn đức Hội đồng thập sư

Hoà thượng Đàn Đầu, Hoà thượng Yết-ma và Hoà thượng Giáo thọ Hình ảnh Hoà thượng Đàn Đầu, Hoà thượng Yết-ma và Hoà thượng Giáo thọ

Thất chứng Tăng già Hình ảnh Thất chứng Tăng già

Tại buổi lễ, Ban Dẫn thỉnh Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VI tác bạch cung an chức sự, Đàn Tỳ-khiêu cung thỉnh Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ngôi Đàn Đầu Hoà thượng, Hoà tượng Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Giáo thọ A-xà-lê, và chư vị Tôn Thất chứng Tăng già.

Ban Dẫn thỉnh cung an chức sự Hình ảnh Ban Dẫn thỉnh cung an chức sự

Đàn Sa-di cung thỉnh Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Đàn Đầu Hoà thượng, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết-ma A-xà-lê, Hoà thượng Thích Thọ Lạc ngôi Giáo thọ A-xà-lê, và chư vị Tôn Thất chứng Tăng già

chư vị Nghiệp sư tác bạch Hình ảnh chư vị Nghiệp sư tác bạch

Đại Giới đàn Nghệ Tĩnh được tổ chức truyền giới theo Sơn Môn, mỗi 2 năm Ban Trị sự Phật giáo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đồng phối hợp tổ chức 1 lần. Từ khi Giáo hội 2 tỉnh được thành lập đến nay đã tổ chức được 06 Giới đàn. Giới đàn năm nay diễn ra từ ngày 24 - 27/3/2023, Ban kiến đàn nhận được hơn 30 đơn xin thọ giới, sau khi khảo hạch có 27 giới tử Tăng đủ điều kiện đăng đàn thọ giới (trong đó 15 Tỳ-khiêu, 12 Sa-di).

Đảnh lễ tri ân Hội đồng thập sư Hình ảnh Đảnh lễ tri ân Hội đồng thập sư

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Nghiệp sư của các Giới tử thành kính đối trước Hội đồng thập sư tác bạch xin cho đệ tử của mình được thọ lãnh giới pháp. Tiếp đó, chư Giới tử tác bạch duyên sự và đảnh lễ Đại Tăng, mong được các Ngài vì lòng từ bi mà đăng đàn truyền trao giới pháp của Đức Như Lai.

Hội thập sư niêm hương bạch Phật Giới sư thanh tịnh Hình ảnh Hội thập sư niêm hương bạch Phật và Giới sư thanh tịnh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Đàn đầu Giới đàn Tỳ-khiêu đã ban lời giáo giới trước sự kiện trọng đại "Tuyển người thành Phật". Hòa thượng nhắc lại lời Kinh “Một chúng sanh sinh được làm Người đã là khó, mà Người biết được Phật pháp càng khó hơn”. Chư Giới tử có mặt hôm nay tại Giới trường Tùng Lâm Diệc Cổ được coi là người có phước duyên thù thắng, mang sứ mệnh duy trì mạng mạch Phật pháp sau này.

Hòa thượng khuyến tấn, chư Giới tử phải thiết tha cầu Giới pháp từ Hội đồng thập sư “như nắng hạn gặp mưa rào” và sau khi đắc Giới cần phát tâm dõng mãnh, nguyện dành hết phần đời còn lại và muôn kiếp về sau giữ gìn Giới pháp trang nghiêm thanh tịnh, giống như việc phòng hộ con mắt của mình. Khi một vị Tỳ-khiêu biết giữ Giới thì ánh sáng của Định và Tuệ sẽ theo đó mà phát sinh, ba nghiệp tham-sân-si đồng thời được tiêu trừ, kết quả là thành tựu được Vô Tát Giới Thể và chứng đắc được bốn quả vị Sa Môn.

Giới tử chí thành Hình ảnh Giới tử chí thành

Hòa thượng Chủ tịch tán thán công đức của Ban Trị sự Phật giáo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã nhọc công khai mở Đại giới đàn, giúp cho người xuất gia có cơ hội thọ giới, mạng mạch Phật pháp có người lưu truyền, GHPGVN được trang nghiêm và phát triển vững mạnh.

Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới Hình ảnh trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới

Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ Hình ảnh Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ

Sau nghi thức hành chánh, chư Tôn đức Hội thập sư niêm hương bạch Phật và tấn đàn truyền Giới. Giới đàn trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, Giới tử chí thành, ba yếu tố đã đầy đủ, Hội đồng thập sư cử pháp Yết-ma, chính thức tấn đàn truyền Giới.

Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới Trang nghiêm thực hiện nghi thức tấn đàn truyền giới

Đăng huy

1