Xem thêm

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - Đại Y Vương Phật mang ánh sáng chữa bệnh cho tất cả

Phap Ngo Thich
Bạn đã từng nghe về Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật chưa? Đó là vị Phật tuyệt vời, đã cam kết "Cứu tất cả các bệnh khổ...

Bạn đã từng nghe về Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật chưa? Đó là vị Phật tuyệt vời, đã cam kết "Cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh". Phật Dược Sư còn được biết đến với cái tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, và là biểu tượng đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự ở cõi Đông, cũng được gọi là cõi Tịnh Lưu Ly. Hình ảnh của vị Phật Dược Sư thường được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.

Chúng ta thường thấy Phật Dược Sư được thờ cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà. Kinh Dược Sư Bổn nguyện công đức mà Đức giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền dạy cho chúng ta, đã cho chúng ta cái nhìn về thế giới Tịnh Lưu Ly, cùng với công hạnh và nguyên lực to lớn của Phật Dược Sư. Đây thực sự là phương pháp tuyệt vời để chúng ta bước vào một cảnh giới huy hoàng, nơi mà mọi người sẽ tìm thấy niềm vui bất diệt!

Hãy cùng điểm qua 12 Nguyện Lớn của đức Phật Dược Sư:

1. Ánh sáng rực rỡ

Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ chiếu tỏa ánh sáng rực rỡ khắp vô số thế giới, và dùng thân tướng trang nghiêm để hóa độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm, sáng rỡ như chính thân tôi.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Hình ảnh: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

2. Sắc thân trong sáng

Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân tôi sẽ trong sáng như ngọc lưu li, uy đức bao la vòi vọi, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sinh tăm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tu tập các nghiệp lành theo ý chí.

3. Cứu giúp chúng sinh

Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ dùng trí tuệ rộng lớn để cứu giúp chúng sinh, đảm bảo tất cả những gì họ cần thiết không bị thiếu thốn và đau khổ.

4. Hóa độ trong đạo giác ngộ

Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào lầm theo con đường không đúng, tôi sẽ hóa độ cho họ để được an trú trong đạo giác ngộ. Nếu họ tự mãn với đạo quả tiểu thừa thì tôi sẽ dùng giáo pháp đại thừa để hướng dẫn họ chứng đắc đạo quả đại giác ngộ.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Hình ảnh: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

5. Gìn giữ giới hạnh thanh tịnh

Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh biết tu theo chánh đạo, tôi sẽ hộ trì cho họ giữ được giới hạnh thanh tịnh, không phạm lỗi trong cả ba nhóm giới luật đại thừa (tam tụ tịnh giới), và không bị đọa lạc vào vòng ác đạo.

6. Sức khỏe và trí tuệ

Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh thân thể yếu đuối, tàn tật, tâm trí ngu si và ngông cuồng, khi nghe danh hiệu tôi thì thân thể của họ sẽ trở nên khỏe mạnh, tàn tật được lành lặn, dứt mọi bệnh khổ và phát sinh trí tuệ.

7. Hóa giải đau khổ

Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không có thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật sẽ dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Hình ảnh: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

8. Chuyển sinh giới tính

Nguyện sau khi thành Phật, nếu có người đàn bà chán nản và muốn chuyển sinh làm đàn ông vì cho rằng mang thân đàn bà phải chịu nhiều điều bất hạnh, khi nghe được danh hiệu tôi thì họ sẽ được chuyển sinh làm đàn ông và mãi mãi tìm thấy đạo quả giác ngộ.

9. Vượt qua sự vây bủa

Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho chúng sinh vượt qua sự vây bủa của các lưới ma và sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến, và dẫn dắt họ vào chánh kiến, tu tập hạnh nguyện Bồ-tát cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ.

10. Giải thoát khỏi đói khát

Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào bị đói khát khốn khổ và phải gây ra các hành động tội lỗi xấu xa vì miếng ăn, khi nghe danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì tôi sẽ trước tiên cung cấp thức ăn ngon sau đó hóa độ bằng pháp vị, để chúng sinh được sống trong niềm an lạc vô biên.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Hình ảnh: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

11. Vượt qua khổ đau

Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ giúp những người bị xử trí oan ức bởi luật nước bạo tàn, những người bị tù ngục, tra tấn, hoặc bị tai nạn nguy hiểm, đạo tặc chém giết... trăm điều đau khổ, để họ vượt qua mọi đau khổ.

12. Cung cấp áo quần

Nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nghèo túng đến nỗi không có áo mặc, phải chịu đựng rách rưới, lạnh lẽo và trăm điều khổ sở, khi nghe danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm, họ sẽ nhờ uy đức của tôi mà được có áo quần lành lặn đẹp đẽ, với đầy đủ các món trang sức thân thể.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự ở cõi Tịnh Lưu Ly, với những nguyện lớn và công hạnh tuyệt vời, là nguồn cảm hứng và hy vọng cho chúng ta trên con đường tu tập và cứu khổ.

1